Navigace

Obsah

Měsíční hodnocení počasí roku 2019 na meteorologických stanicích v Držkové

 

Červenec 2019

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

 

     Červenec byl teplotně i srážkově slabě podprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí  18,6 °C, což je o  1,1 °C méně než v červenci 2018. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí  -1,1 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 32,6 °C dne 1. 7., minimální teplota poklesla nejníže na 8,3 °C dne 8. 7., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 8. 7. s hodnotou 3,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 24,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 14. s hodnotou 13,6 °C. Bylo zaznamenáno 17 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 3 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 61,4 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 24 % dne 4. 7.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 1,6 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 1. 7. o hodnotě 15,8 m/s ze SZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 1. 7. o hodnotě 3,4 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,8 m/s dne 10. 7. Převládal vítr z JV směru. Nejméně vál vítr z V směru.

    Během měsíce července převládalo průměrné množství oblačnosti 4,5/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 31 dnech. Mlha se vyskytla v 1 dni. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 19 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) ve 14 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 10 dnech. Dešťové srážky se vyskytly ve 14 dnech. Bouřky byly zaznamenány v 9 dnech a celkové množství za měsíc činí 33, z toho přímo přes stanici přecházelo 6 bouřek.

   Celkový srážkový úhrn činí 80,2 mm, což je o 17,0 mm méně než v červenci 2018. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -34,9 mm, což odpovídá 69,7 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 27. 7., a to 21,7 mm.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1012,3 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 28. 7. o hodnotě 1001,3 hPanejvyšší hodnota dne 22. 7. 1021,8 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 18,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 7. o hodnotě 33,6 °C, minimální teplota 6,2 °C dne 17. 7. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 23,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 10. s hodnotou 13,8 °C. Bylo zaznamenáno 17 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 4 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 16,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 7. o hodnotě 32,8 °C, minimální teplota 3,7 °C dne 17. 7. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 21,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 8. s hodnotou 11,0 °C. Bylo zaznamenáno 17 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 3 tropické dny (maximální teploty vyšší jak 30 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 17,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 7. o hodnotě 32,9 °C, minimální teplota 5,1 °C dne 17. 7. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 17. 7. na hodnotu 3,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 23,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 8. s hodnotou 13,8 °C. Bylo zaznamenáno 15 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 4 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 26 % dne 6. 7.

Velmi silná bouřka 1. 7. 2019 doprovázená větrem a zvířeným prachem

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 28. 8. 2019

 

Červen 2019

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

    Červen byl teplotně silně nadprůměrný a srážkově mírně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí  20,8 °C, což je o  3,4 °C více než v červnu 2018. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +3,4 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 31,1 °C dne 26. 6., minimální teplota poklesla nejníže na 10,6 °C dne 9. 6., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 1. 6. s hodnotou 6,8 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 26,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 8. s hodnotou 16,5 °C. Bylo zaznamenáno 21 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 4 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 64,8 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 29 % dne 30. 6.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 2,3 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 2. 6. o hodnotě 12,3 m/s ze SV směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 12. a 10. 6. o hodnotě 4,2 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,7 m/s dne 29. 6. Převládal vítr z JV směru. Nejméně vál vítr z V a Z směru.

  Během měsíce června převládalo průměrné množství oblačnosti 3,1/10 (malá oblačnost). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství ve 30 dnech. Mlha se nevyskytla. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 8 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 9 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 6 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 9 dnech. Bouřky byly zaznamenány ve 12 dnech a celkové množství za měsíc činí 38, z toho přímo přes stanici přecházelo 5 bouřek.

   Celkový srážkový úhrn činí 77,4 mm, což je o  3,3 mm méně než v červnu 2018. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +20,9 mm, což odpovídá 137,0 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 6. 6., a to 23,0 mm.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1017,9 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 5. 6. o hodnotě 1010,3 hPanejvyšší hodnota dne 26. 6. 1025,8 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

  Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 20,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 26. 6. o hodnotě 32,7 °C, minimální teplota 5,8 °C dne 1. 6. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 12. s hodnotou 25,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 5. s hodnotou 15,3 °C. Bylo zaznamenáno 25 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 7 tropických dnů (maximální teplota vyšší jak 30 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 18,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 26. 6. o hodnotě 31,6 °C, minimální teplota 5,3 °C dne 1. 6. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 27. s hodnotou 22,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 8. s hodnotou 13,5 °C. Bylo zaznamenáno 23 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 5 tropických dnů (maximální teplota vyšší jak 30 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 19,7 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 26. 6. o hodnotě 31,6 °C, minimální teplota 6,7 °C dne 1. 6. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 1. 6. na hodnotu 3,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 12. a 26. s hodnotou 23,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 5. a 8. s hodnotou 15,1 °C. Bylo zaznamenáno 22 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 7 tropických dnů (maximální teplota vyšší jak 30 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 25 % dne 30. 6.

3. 6. 2019 se vytvořila bouřka nad Podkopnou Lhotou, postupovala směrem na VLKADRŽ.

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 21. 8. 2019

 

Květen 2019

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

      Květen byl teplotně silně podprůměrný a srážkově mírně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí  10,5 °C, což je o  5,6 °C méně než v květnu 2018. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -3,2 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 23,2 °C dne 27. 5., minimální teplota poklesla nejníže na 0,5 °C dne 5. 5., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 7. 5. s hodnotou -3,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 27. s hodnotou 16,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 5. s hodnotou 3,4 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 75,6 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 24 % dne 31. 5.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 2,1 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 9. 5. o hodnotě 16,2 m/s z JJV směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 8. 5. o hodnotě 4,0 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,8 m/s dne 23. 5. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z V a VSV směru.

   Během měsíce května převládalo průměrné množství oblačnosti 7,2/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 19 dnech. Mlha se vyskytla ve 4 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 11 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 22 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 20 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 21 dnech, smíšené a sněhové v 1 dni. Dvě bouřky se vyskytly ve 2 dnech.

      Celkový srážkový úhrn činí 145,0 mm, což je o  77,9 mm více než v květnu 2018. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +18,3 mm, což odpovídá 153,7 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 22. 5., a to 35,0 mm. Souvislá, nesouvislá sněhová pokrývka ani poprašek se nevyskytl.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1014,9 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 20. 5. o hodnotě 1003,5 hPanejvyšší hodnota dne 13. 5. 1031,8 hPa. 

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

      Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 10,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 27. 5. o hodnotě 24,5 °C, minimální teplota -1,6 °C dne 8. 5. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. a 27. s hodnotou 16,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 5. s hodnotou 4,7 °C. Byl zaznamenán 1 mrazový den (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 9,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 27. 5. o hodnotě 24,0 °C, minimální teplota -2,2 °C dne 8. 5. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 27. s hodnotou 15,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou 3,9 °C. Byly zaznamenány 2 mrazové dny (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 10,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 27. 5. o hodnotě 23,9 °C, minimální teplota -2,3 °C dne 8. 5. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 8. 5. na hodnotu -5,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 27. s hodnotou 15,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 5. s hodnotou 4,2 °C. Byl zaznamenán 1 mrazový den (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 25 % dne 31. 5.

Jarní stanice v Hutích

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 13. 8. 2019

 

Duben 2019

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

   Duben byl teplotně i srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí  9,8 °C, což je o 3,6 °C méně než v dubnu 2018. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +0,7 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 24,4 °C dne 26. 4., minimální teplota poklesla nejníže na -0,1 °C dne 13. 4., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 16. 4. s hodnotou -3,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 18,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou 1,0 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 62,0 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 20 % dne 20. 4.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 3,0 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 24. 4. o hodnotě 18,1 m/s z JJV směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 24. 4. o hodnotě 6,5 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,7 m/s dne 29. 4. Převládal vítr z V směru. Nejméně vál vítr z ZJZ a Z směru.

   Během měsíce dubna převládalo průměrné množství oblačnosti 4,7/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 26 dnech. Mlha se vyskytla ve 4 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 6 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 10 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 7 dnech. Dešťové srážky se vyskytly ve 8 dnech a sněhové ve 2 dnech. Dvě bouřky se vyskytly v 1 dni, z nichž jedna přecházela přes stanici.

   Celkový srážkový úhrn činí 47,4 mm, což je o 28,5 mm více než v dubnu 2018. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -13,3 mm, což odpovídá 78,1 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 30. 4., a to 19,0 mm. Souvislá ani nesouvislá sněhová pokrývka se nevyskytla. V 1 dni byl zaznamenán poprašek.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1018,4 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 4. 4. o hodnotě 1006,4 hPanejvyšší hodnota dne 19. 4. 1034,8 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 9,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 26. 4. o hodnotě 25,1 °C, minimální teplota -3,8 °C dne 16. 4. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 17,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou 2,0 °C. Bylo zaznamenáno 6 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 1 letní den (maximální teplota vyšší jak 25 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 8,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 26. 4. o hodnotě 25,2 °C, minimální teplota -5,0 °C dne 16. 4. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 24. s hodnotou 15,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou 1,6 °C. Bylo zaznamenáno 10 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 1 letní den (maximální teplota vzduchu vyšší jak 25 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 8,7 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 26. 4. o hodnotě 24,6 °C, minimální teplota -4,0 °C dne 16. 4. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 16. 4. na hodnotu -9,2 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 25. a 26. s hodnotou 16,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou 1,3 °C. Průměrná přízemní minimální teplota v době od 21:49 h SELČ do 07:49 h SELČ dalšího dne činí 0,2 °C. Bylo zaznamenáno 6 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 18 % dne 20. 4.

Jarní stanice na Vančici

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 5. 8. 2019

 

Březen 2019

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

   Březen byl teplotně slabě nadprůměrný a srážkově nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí  5,5 °C, což je o 4,7 °C více než v březnu 2018. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +1,3 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 18,4 °C dne 31. 3., minimální teplota poklesla nejníže na -1,8 °C dne 19. 3., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 19. 3. s hodnotou -4,5 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 17. s hodnotou 11,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou 0,9 °C

  Bylo zaznamenáno 9 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 71,5 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 23 % dne 17. 3. Byl zaznamenán celkem 1 den s vlhkostí 100 %.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 2,6 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 11. 3. o hodnotě 16,1 m/s ze ZJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 7. 3. o hodnotě 5,0 m/s, nejnižší průměrná rychlost 1,0 m/s dne 2. a 28. 3. Převládal vítr z JJZ směru. Nejméně vál vítr z V a VSV směru.

  Během měsíce března převládalo průměrné množství oblačnosti 5,7/10 (oblačno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 29 dnech. Mlha se vyskytla ve 4 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 18 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 19 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 11 dnech. Dešťové srážky se vyskytly ve 14 dnech, smíšené ve 2 dnech, sněhové v 9 dnech. Náledí se vyskytlo v 1 dni.

   Celkový srážkový úhrn činí 52,4 mm, což je o 17,7 mm více než v březnu 2018. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +18,3 mm, což odpovídá 153,7 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 10. 4., a to 12,4 mm.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1019,4 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 4. 3. o hodnotě 1000,2 hPanejvyšší hodnota dne 21. 3. 1037,6 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 4,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17 a 31. 3. o hodnotě 18,6 °C, minimální teplota -4,7 °C dne 21. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 7. s hodnotou 10,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 20. s hodnotou -0,1 °C. Bylo zaznamenáno 19 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 3,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 31. 3. o hodnotě 18,3 °C, minimální teplota -5,5 °C dne 19. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 9,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 20. s hodnotou -1,0 °C. Bylo zaznamenáno 24 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 4,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 3. o hodnotě 18,1 °C, minimální teplota -4,7 °C dne 21. 3. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 19. 3. na hodnotu -7,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 9,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 20. s hodnotou -0,6 °C. Průměrná přízemní minimální teplota v době od 20:49 h SEČ do 06:49 h SEČ dalšího dne činí -2,4 °C. Bylo zaznamenáno 22 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 23 % dne 17. 3.

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 30. 4. 2019

 

Únor 2019

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

   Únor byl teplotně slabě nadprůměrný a srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí   1,9 °C, což je o 5,9 °C více než v únoru 2018. (únor 2018 byl silně podprůměrný). Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +0,7 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 13,9 °C dne 28. 2., minimální teplota poklesla nejníže na -8,9 °C dne 23. 2., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 5. 2. s hodnotou -11,1 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 8,1°C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 23. s hodnotou -5,7 °C. Byly zaznamenány 3 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 15 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 74,2 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 29 % dne 25. 2. a 27. 2.  Vlhkost vzduchu 100 % zaznamenána nebyla žádný den.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 2,1 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 2. 2. o hodnotě 16,8 m/s z J směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 1. 2. o hodnotě 5,3 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,4 m/s dne 14. 2. Průměrný maximální náraz větru činí 8,4 m/s. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr ze ZSZ směru

   Během měsíce února převládalo průměrné množství oblačnosti 5,5/10 (oblačno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 27 dnech. Mlha se vyskytla v 7 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 7 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 11 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 5 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 9 dnech, sněhové v 6 dnech. Náledí bylo pozorováno 15 dnů.

   Celkový srážkový úhrn činí 45,4 mm, což je o 19,3 mm více než v únoru 2018. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -0,7 mm, což odpovídá 98,5 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 21. 2., a to 17,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 17 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 1. 2. s hodnotou 41 cm. Nesouvislá pokrývka se vyskytla 2 dny. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky byla změřena dne 4. 2. s hodnotou 58,2 mm. 

     Pozn.: Vodní hodnota sněhové pokrývka představuje množství vody ve sněhu a měří se vždy každé pondělí ráno při výšce pokrývky větší či rovno 4 cm.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1025,6 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 2. 2. o hodnotě 998,8 hPanejvyšší hodnota dne 23. 2. 1043,0 hPa. Jedná se o rekordní hodnotu.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 0,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 2. o hodnotě 13,8 °C, minimální teplota -10,9 °C dne 7. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 6,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 5. s hodnotou -7,1 °C. Bylo zaznamenáno 24 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 1 ledový den (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -0,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 2. o hodnotě 13,6 °C, minimální teplota -11,3 °C dne 7. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 6,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 5. s hodnotou -7,7 °C. Bylo zaznamenáno 27 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 1 ledový den (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 0,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 2. o hodnotě 13,6 °C, minimální teplota -10,2 °C dne 7. 2. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 5. 2. na hodnotu -19,8 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 6,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 5. s hodnotou -6,7 °C. Bylo zaznamenáno 26 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 1 ledový den (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 27 % dne 25. 2.

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 13. 3. 2019

 

Leden 2019

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

  Leden byl teplotně slabě podprůměrný a srážkově mimořádně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí  -3,0 °C, což je o 4,0 °C méně než v lednu 2018. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -1,6 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 5,6 °C dne 17. 1., minimální teplota poklesla nejníže na -13,5 °C dne 23. 1., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 7. 1. s hodnotou -18,1 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 17. s hodnotou 3,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 23. s hodnotou -8,4 °C. Bylo zaznamenáno 13 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 31 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 84,8 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 43 % dne 25. 1. 

    Vítr vál o průměrné rychlosti 1,7 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 2. 1. o hodnotě 11,1 m/s ze SZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 17. 1. o hodnotě 3,4 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,7 m/s dne 25. 1. Převládal vítr z JJZ směru. Nejméně vál vítr z V a VSV směru.

  Během měsíce ledna převládalo průměrné množství oblačnosti 7,8/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Mlha se vyskytla v 11 dnech, z toho v 5 dnech byla mrznoucí. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 8 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 25 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 16 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 5 dnech, smíšené ve 2 dnech, sněhové v 24 dnech a mrznoucí ve 4 dnech. Námraza se vyskytla na Vančici 8 dnů, ledovka 4 dny a náledí 8 dnů.

  Celkový srážkový úhrn činí 139,2 mm, což je o 95,0 mm více než v lednu 2018. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +81,4 mm, což odpovídá 240,8 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 8. 1., a to 37,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 30 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 29. 1. s hodnotou 49 cm. Nesouvislá pokrývka se vyskytla v 1 dni. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky byla změřena dne 29. 1. s hodnotou 100,0 mm.

   Pozn.: Vodní hodnota sněhové pokrývky představuje obsah vody ve sněhu a udává se v mm. Měření se provádí vždy každé pondělní ráno, pokud je výška sněhu větší, nebo rovna 4 cm. Naměření 100,0 mm bylo provedeno až v úterý ráno 29. 1.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1012,7 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 14. 1. o hodnotě 991,4 hPanejvyšší hodnota dne 7. 1. 1029,9 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí -3,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 1. o hodnotě 6,4 °C, minimální teplota -15,8 °C dne 23. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 2,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -11,0 °C. Bylo zaznamenáno 30 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 12 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -3,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 1. o hodnotě 5,7 °C, minimální teplota -16,7 °C dne 23. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 1,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -12,1 °C. Bylo zaznamenáno 31 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 13 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí -3,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 1. o hodnotě 5,1 °C, minimální teplota -15,8 °C dne 23. 1. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 23. 1. na hodnotu -22,5 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 1,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -11,2 °C. Bylo zaznamenáno 31 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 13 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 46 % dne 20. 1.

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 13. 2. 2019