Navigace

Obsah

AKTUALITY

Dotace pro JSDH Držková - publicita

Obec Držková obdržela z Fondu Zlínského kraje kombinovanou dotaci pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 77.000,- Kč na pořízení:

kalové čerpadlo – motorové - 1ks

motorová řetězová pila -1ks

ochranné rukavice – 2 páry

zásahová obuv – 2 páry

zásahový oděv – 2ks

přilba pro hašení ve stavbách – 2ks

Dotace na JSDH Držková

Odpolední zájezd do Zlína

Odpolední zájezd

Kašavský Bajkkap

Kašavský Bajkkap

Pozvánka do Štípy na pouť

Štípská pouťŠtípská pouť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádky a pověsti z Držkové

V současné době dokončujeme přípravu vydání nové knihy "Pohádky a pověsti z Držkové". Po téměř dvouleté práci příprav vyjde jedinečné dílo, které od doby svého vzniku v roce 1940 nikdy nevyšlo v tištěné podobě a uchovalo se pouze v jediném originálním rukopisu. Autorem je řídící učitel držkovské obecné školy pan Augustin Jančík. Nové ilustrace do knihy vytvořila paní Šárka Hromková ze Střílek a naleznete v kresbách konkrétní držkovské stavby a známá místa. Předtiskovou přípravu a tisk zajišťuje naše "dvorní" osvědčená tiskárna Lelka v Dolních Bojanovicích. Kniha bude mít kolem 130 stran a vyjde před Vánocemi 2019.

Pohádky a pověsti z DržkovéPohádky a pověsti z Držkové

 

 

 

 

 

Pohádky a pověsti z DržkovéProjekt nové splaškové kanalizace

Vážení občané, jak jsme Vás informovali na stránkách posledního čísla obecního zpravodaje, obec Držková připravuje projektovou dokumentaci na novou splaškovou kanalizaci s čistírnou odpadních vod. V současné době obchází starosta s místostarostou jednotlivé rodinné domy v samotné obci a zajišťují u občanů podklady pro projektanty. V současné době jsou pro projekt důležité informace od občanů – kde mají z domů vyústěný odpad, kde mají umístěnou stávající ČOV, jímku nebo septik a především, kudy vést novou přípojku. Všechny tyto informace budou zakresleny do výřezů situace a předány projektantům k zapracování. Do nové splaškové kanalizace musí být zaústěny pouze odpady z domácnosti (kuchyň, koupelna, wc atd.). Vody z okapů a odvodnění ploch (vydlážděné nebo vybetonované dvory a dvorky) budou odváděny v nezměněné podobě stávající dešťovou kanalizací, jejíž vedení bude ponecháno beze změny.

Prosíme Vás o spolupráci na našem společném projektu.

Zastupitelstvo obce Držková

Putování za pokladem v Držkové

V neděli 1. září 2019 se uskuteční v naší obci oblíbená akce pro děti Putování za pokladem. Sraz účastníků je ve 14:00 hodin u budovy obecního úřadu v Držkové. Namísto historických vozidel, které již v Držkové nemají svůj sraz, nás tentokrát odveze zemědělská technika. Na vlečce traktoru se vyvezeme na některý okraj držkovského katastru, odkud se budeme vracet pěšky a hledat cestou poklad. Občerstvení je pro děti zajištěno. Akce se koná pouze za pěkného počasí.

Putování za pokladem v Držkové

BARUM CZECH RALLY ZLÍN 2019 - autobusy

Informace o autobusových spojích během motorových závodů ke stažení zde.

BARUM CZECH RALLY ZLÍN 2019

Rychlostní zkouška RZ 12,15 Kašava se uskuteční v neděli 18. srpna 2019.

RZ bude uzavřena od 8:14 do 18:16 hod.

Bližší informace: tel.: 577437024, email: info@czechrally.com, www.czechrally.com

Vyčištěná požární nádrž

Na začátku prázdnin členové Sboru dobrovolných hasičů v Držkové s mnoha dalšími posilami z řad občanů vyčistili požární nádrž na kempinku v Držkové. Nádrž je opět napuštěna a kromě zásoby vody pro případný boj s ničivými požáry skýtá možnost letního osvěžení. Důrazně však apelujeme na občany místní i přespolní, aby při pohybu kolem nádrže dbali zvýšené opatrnosti a měli na zřetel, že pohyb kolem nádrže a koupání v nádrži je ryze na vlastní nebezpečí. Majitelé pozemků, ani vlastník nádrže v žádném případě neručí za bezpečí při koupání a za kvalitu vody. Obvyklá hloubka vody v nádrži je v severní části 0,9 m a v jižní části 1,7 m. Rovněž děkujeme, že budete respektovat zákaz koupání psů. Tyto informace naleznete i na nově osazených informačních cedulích přímo u požární nádrže. Děkujeme.

Místostarosta obce

Požární nádrž v Držkové

Pozvánka na citerové koncerty

Citerové koncerty

Memoriál Rostislava Macíka

Opět po roce v naší obci pořádá místní sbor dobrovolných hasičů již XVII. ročník fotbalového turnaje MEMORIÁL ROSTISLAVA MACÍKA. Ten letos proběhne v sobotu 27. července 2019 od 9:00 hodin na fotbalovém hřišti v Držkové. Fotbalové týmy (5+1) se mohou do turnaje přihlásit na tel. 776 778 056 (David Flám). Občerstvení zajištěno.

Těší se držkovští hasiči!

Memoriál Rostislava Macíka

Dětský den v Držkové

Dětský den v Držkové

Dočasné uzavření Muzea v Držkové

Z důvodu zahraniční dovolené bude držkovské Muzeum dřevěného porculánu od 28.6. do 14.7. 2019 uzavřeno. Omlouváme se za případné zklamání a děkujeme za pochopení.

Pozvánky na koncerty MUSICA CORDIS

Vážení občané, přijměte pozvání na mimořádné koncerty MUSICA CORDIS / hudbou k srdci, které jsou projektem příhraniční spolupráce krajů Zlínského, Trenčianského a Nitrianského,  ve spolupráci s generálním ředitelstvím Považské cementárny, a.s. Ladce, Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje, Římskokatolickou farností Velehrad, Maticí Svatohostýnskou, Duchovní správou Svatý Hostýn, obcemi Velehrad, Modrá, Bystřice pod Hostýnem a Chvalčov.

Koncerty se vstupným dobrovolným se uskuteční v uvedené dny:

koncerty MUSICA CORDISkoncerty MUSICA CORDIS

 

Kontrola a čištění komínů

Kominictví Chmelař z Holešova oznamuje, že v pátek 12. července 2019 bude v naší obci provádět čištění a kontrolu komínů včetně vyhotovení zprávy.

Kdo z občanů má zájem o tyto služby, ať se přihlásí na obecním úřadě.

Vyjádření existence inženýrských sítí

Od 31. května 2019 je spuštěna služba UtilityReport pro území Zlínského kraje, která umožňuje hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí všem územně dotčeným správcům inženýrských sítí najednou a z jednoho místa pomocí webové aplikace. Služba je určena zejména občanům – stavebníkům, pro které je bezplatná. Adresa pro vstup je https://site.kr-zlinsky.cz. Informační letáky jsou občanům k dispozici na stavebních úřadech

Koséní lúky na salaši v Držkové

Kosení lúky

Kácení hasičského máje 2019

V sobotu 1. 6. 2019 se uskuteční další ročník kácení hasičského máje v Držkové. Připraveno je mnoho legrace a bohaté občerstvení.

Kácení máje v Držkové 2019

Noc kostelů v Držkové 2019

Již po čtvrté se v Držkové uskuteční oblíbená akce Noc kostelů. Ze zajímavého programu v držkovské kapli sv. Václava se můžete těšit třeba na výstavu o svatořečených panovnících (včetně jejich ostatků) a dalších nově objevených ostatků, dále na absolventské vystoupení sester Nedomových, koncert žáků ZUŠ nebo vystoupení dětí z MŠ Držková. Po druhé v historii obce se také bude zvonit na oba držkovské zvony současně. Program se uskuteční od 17:30 do 21:30 hodin.

Noc kostelů v Držkové 2019

Cyklistický závod Mamut Tour 2019

Vážení občané, chtěli byhom vás tímto informovat, že v sobotu 2. 5. 2019 projede naší obcí Držkovou cyklistický závod - Mamut Tour 2019. Ten se pojede za plného provozu, komunikace tedy nebude uzavřena. Před cyklistickým pelotonem pojede z důvodu zajištění bezpečnosti cyklistů motorka a vozidlo vodiče.

Čelo závodu dorazí do Držkové před 11. hodinou. Protože se závodu účastní velké množství cyklistů, je třeba v průběhu závodu dbát zvýšené opatrnosti.

Časový harmonogram ke stažení zde.

Mapa ke stažení zde.

Mezinárodní výtvarné sympózium Držková - Rusava

Mezinárodní výtvarné sympózium Držková - Rusava

Mezinárodní výtvarné sympózium Držková - RusavaMezinárodní výtvarné sympózium Držková - Rusava

Příspěvek na předškoláka

Zastupitelstvo obce Držková na svém veřejném zasedání dne 9. 5. 2019 schválilo udílení příspěvků na předškoláka navštěvující MŠ Držková ve výši 3.000,- Kč. Hlavní podmínkou je nástup dítěte do posledního ročníku MŠ Držková do 30. 9. daného školního roku a trvalý pobyt dítěte v obci Držková, a to minimálně v období ode dne přijetí dítěte do posledního ročníku MŠ, a musí trvat v době podání žádosti o příspěvek až do jeho vyplacení. O příspěvek může žádat zákonný zástupce narozeného dítěte splňující Pravidla pro poskytování finančního příspěvku obcí Držková na předškoláka MŠ Držková prostřednictvím Žádosti o finanční příspěvek.

Více informací naleznete zde.

Čerešňové slávnosti

Partnerská slovenská obec Šútovce srdečně zve Držkovjany na první akci v rámci česko-slovenské družby, na tradiční Čerešňové slávnosti, které se uskuteční v sobotu 15. 6. 2019 od 14:30 hodin. Dopravu Držková – Šútovce (130 km a asi 2,5 hodiny cesty) si budou řešit účastníci individuálně osobními vozidly. Společný odjezd z Držkové bude v sobotu 15:6. asi okolo 11:00 hod.  Držkovjané si mohou zvolit (dle jejich dopravy), zda budou chtít jet večer domů, nebo zůstanou na Slovensku přes noc. Slovenský pan starosta zajišťuje ubytování a snídani. Zájemce o tuto akci rosíme, aby svou účast závazně potvrdili na OÚ Držková nejpozději do 31.5. z důvodu právě zajištění dostatečného ubytování. Podrobné informace budou účastníkům předány před odjezdem.

Předpokládá se, že na podzim 2019 uskuteční Držková na oplátku akci pro Šútovjany. V případě nezajištění dostatečně kapacitního ubytování v ubytovacím zařízení věříme, že Držkovjané poskytnou ubytování ve svých domovech dle svých možností.

Čerešňové slávnosti

Nová turistická razítka

Stále více se daří obci Držkové lákat nové návštěvníky do naší malebné obce. Vždyť má obec mnoho co nabídnout - krásnou přírodu, četné skalní útvary, lidové dřevěnice, zajímavé stavby, muzeum, expozici salašnictví a mnohé jiné. Četní turisté jsou pak také osloveni množstvím upomínkových předmětů, které si mohou z Držkové odvést domů - pohlednice, pexesa, turistická známka, turistické vizitky, publikace, magnetky, či placky. Velká poptávka však dlouhodobě byla po turistických razítkách. Velká část turistů si totiž vede svůj deníček, kde si zapisuje svá dobrodružství a kde především sbírá otisky razítek. Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli k tvorbě takových razítek i pro Držkovou. Nová razítka mají hned tři motivy (zvonice, kaple a obecní znak) a všechny jsou vytvořeny ve dvou exemplářích. Všechny tři lze využít na Obecním úřadě v Držkové, razítko zvonice a obecního znaku naleznete v Hospůdce U Köglerů a poslední razítko kaple zase v Kapli sv. Václava v Držkové. Věříme, že se Vám a především návštěvníkům obce budou razítka líbit.

Nová turistická razítka v Držkové

Portrét čestného občana Karla Pavlištíka

V sobotu 27. dubna 2019 se podařilo získat unikátní umělecký fotoportrét čestného občana Držkové pana PhDr. Karla Pavlištíka, CSc. (1931-2018). Velkorozměrový snímek zajímavou technikou pořídil v r. 2012 plzeňský fotograf pan Radek Kodera. Celkem byla tato fotografie vyvolána ve čtyřech kopiích, v Držkové máme 3/4. Po zarámování bude snímek umístěn v kanceláři starosty obce. Velké poděkování paní panu Koderovi za získání tohoto snímku.

Pan doktor Karel Pavlištík

Mezinárodní výtvarné sympózium Držková - Rusava

Mezinárodní výtvarné sympozium Držková - RusavaMezinárodní výtvarné sympozium Držková - RusavaMezinárodní výtvarné sympozium Držková - Rusava

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Vážení občané, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Držková, které se uskuteční ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 18:00 hodin v obecním domě čp. 52 (bývalá hospoda na dolním konci). Hlavním tématem zasedání bude plánovaná rekonstrukce silnice II/489 vedoucí přes obec Držkovou a projekt doplnění chodníků a úprava zastávek linkové dopravy v obci. Podrobný program viz pozvánka na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Držková

Příspěvek na kastraci koček a kocourů

Zastupitelstvo obce Držková na svém veřejném zasedání dne 21. 3. 2019 schválilo udílení příspěvků na kastraci koček a kocourů v obci Držková. Ve stručnosti lze říci, že nárok na příspěvek na kastraci může uplatňovat majitel zvířete (s trvalým pobytem v obci Držková) po předložení originálního dokladu (faktury) za provedenou kastraci, který není starší jak 6 měsíců. Výše příspěvku na kastraci je u kočky 500,- Kč a u kocoura 300,- Kč. Kompletní pravidla pro poskytování příspěvku včetně tiskopisu žádosti naleznete zde nebo jsou k dostání na Obecním úřadě v Držkové.

Blahopřání k narození Držkovjánka

Zastupitelstvo obce Držkové srdečně blahopřeje manželům Ďurďovým k narození syna Václava a přeje děťátku a rodičům hodně zdraví, štěstí a radosti.

Blahopřání

U P O Z O R N Ě N Í - DERATIZACE v obci 

Od soboty 20 dubna bude prováděna velkoplošná deratizace obce Držková. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů.

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky na obecní úřad, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.

26. Hasičská pouť na Svatém Hostýně

Držkovští hasiči každoročně pořadatelsky zajišťují průběh hasičské pouti na Svatém Hostýně. Letos se pouť koná v sobotu 27. 4. 2019. Hasičské auto s dalšími automobily bude z Držkové vyjíždět od hasičské zbrojnice, sraz zde je v 6:45 hodin. Pokud by měl někdo z místních zájem se akce zúčastnit a na Hostýn se dopravit hasičským autem, nechť dá vědět kronikáři SDH Lubomíru Marušákovi na tel.: 721 881 520.

Hasičská pouť na svatý Hostýn

Sběr železa a elektrospotřebičů

V sobotu 11. 5. 2019 uskuteční držkovští dobrovolní hasiči v naší obci sběr starého železa a vysloužilých elektrospotřebičů. Železný odpad a elektrospotřebiče prosím přichystejte před váš dům k silnici. Pro větší kusy si hasiči po domluvě kamkoliv přijedou.

Tel.: 776 778 056, 721 881 520

Sběr železa 2019

Vynášení Mařeny

Vážení občané, v neděli 7.4.2019 se v naší obci uskuteční tradiční Vynáčení Mařeny. Průvod vyjde ve 14:00 hodin z horního konce od autobusové zastávky.

Na vaší účast se těší pořadatelé

Vynášení Mařeny 2019

Očkování psů proti vzteklině

V sobotu 6. 4. 2019 od 8:30 do 9:30 hod. proběhne u hasičské zbrojnice v Držkové hromadná vakcinace psů proti vzteklině. Poplatek 140,- Kč. S sebou očkovací průkaz zvířete.

MVDr. Michael Javora

E-mail: info@veterina-zlin.cz

Web: www.veterina-zlin.cz 

Vepřové hody v Držkové

Také na přelomu letošní zimy a jara si pro Vás místní pořadatelé připravili již šestý ročník oblíbené akce Vepřové hody. Voňavé a především chutné zabijačkové speciality připravované pod odborným dohledem držkovského mistra řezníka si můžete přijít ochutnat v sobotu 30. března 2019 zhruba od 10:30 hodin, kdy začneme vytahovat z kotle, do obecního domu (bývalá dolní hospoda). Přijďte si také na studené speciality na doma. Budeme se na Vás těšit.

Vepřové hody v Držkové 2019

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 23. 3. 2019 proběhne v naší obci SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU a také objemného odpadu. Odpad bude možné bezplatně odevzdat k likvidaci u sběrného místa od 8:30 do 9:15 hodin. Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta do další obce. Letáček ke stažení zde.

Vzpomínka na pana doktora Karla Pavlištíka

V úterý 12. března 2019 se od 17:00 hodin uskuteční v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně neformální vzpomínková akce ku příležitosti nedožitých 88. narozenin pana doktora Karla Pavlištíka Vzpomínání bez vzdychání.

Stejnojmenná výstava, která bude otevřena od 5. do 17. března 2019 ve výstavním sále muzea v prvním podlaží budovy č. 14 Baťova institutu, představí průřez doktorovým profesním životem. Výstava bude následně přenesena do výstavního prostoru muzea v hájence před hradem Malenovice, kde bude od dubna 2019 k vidění vedle stálé expozice Dřevo, proutí sláma v tradiční rukodělné výrobě, jejímž autorem byl právě Karel Pavlištík. 

Vzpomínání bez vzdychání

Končinová obchůzka 2019

V sobotu 2. března 2019 uspořádají držkovští dobrovolní hasiči svou tradiční končinovou obchůzku s voděním medvěda. Sraz všech účastníků, kteří se s hasiči budou chtít putování po katastru Držkové zúčastnit, bude v 7:00 hodin v hasičské zbojnici v Držkové.

Končiny v Držkové 2019

Tříkrálová sbírka

V sobotu 5.1.2019 proběhla v Držkové každoroční Tříkrálová sbírka. Celkově se na Tříkrálové sbírce pro Charitu v Držkové vybralo 12.585,-

Dík patří všem dobrým duším. 

Mapa Držkové z r. 1948

V neděli 6. ledna 2019 byl do držkovského muzea věnován originál přehledové mapy POLESÍ DRŽKOVÁ z roku 1948. Mapa je cenným zdrojem informací o místních názvech v Držkové. Po mnoha hodinách strávených čištěním, skenování a grafické úpravě je mapa digitalizována v nejvyšším možném rozlišení. Plánujeme její velkoformátový tisk. Originál bude po konzervaci zasklen.

Mapa POLESÍ DRŽKOVÁ 1948

Malý zimní koncert

Přijměte pozvání na Malý zimní koncert, který se uskuteční v něděli 13. ledna 2019 od 15:00 hodin v zasedací síni OÚ na Rusavě.

Malý zimní koncert

Karneval MŠ Držková

V sobotu 26. ledna 2019 je od 14:00 uskuteční v kulturním domě ve Vlčkové oblíbený dětský karneval, který pořádá MŠ Držková. Jste srdečně zvání.

Karneval MŠ Držková

Tři minuty z Držkové

V sobotu 22. prosince byla na ČT1 po poledni odvysílána v rámci zpravodajského pořadu Týden v regionech reportáž "Tři minuty z Držkové". Reportáž si lze přehrát zde

Blahopřání k narození Držkovjánka

Zastupitelstvo obce Držkové srdečně blahopřeje manželům Minaříkovým k narození dcery Aničky a přeje děťátku a rodičům hodně zdraví, štěstí a radosti.

Blahopřání

Předcházející příspěvky (z roku 2018) naleznete v archivu aktualit zde.