Navigace

Obsah

Svoz a ukládání odpadů v obci Držkové

 

Popelnice

Svoz komunálního odpadu - popelnic probíhá v obci v roce 2019 každé sudé pondělí  (7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4.,  15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 23.12.) v dopoledních hodinách.

 

Sběrné místo - sběrný dvůr

Pro ukládání ostatních odpadů je v obci zřízen sběrné místo naproti obecního úřadu (za bývalou Hospůdkou u Krále směrem do Hutí).

Sběrné místo je otevřeno každou sobotu od 9:00 do 15:00 hodin.

 

Ve sběrném dvoře je sběrné místo pro:

Komunální odpad

Připraven je kontejner pro objemný a jiný komunální odpad.

Kovový odpad

Několikrát do roka je místními hasiči pořádán sběr kovového šrotu. Navíc lze kovový odpad umístit i do speciálního kontejneru na kov na sběrném místě.

Kovové obaly

Kontejner na kovové obaly je umístěn u sběrného dvora a lze do něj odevzdávat kovové obaly (např. plechovky od potravin, nápojové plechovky atd.) i mimo otevírací dobu sběrného místa.

Plasty a PET lahve

Zde patří PET lahve, čisté plastové obaly bez příměsí, plastové fólie a "igelitové" tašky. Pro tento odpad jsou určeny žluté pytle, které jsou zdarma k dostání na obecním úřadě. Naplněné pytle lze umístit individuálně na sběrné místo. Pytle budou ze sběrného místa odváženy v roce 2019 v těchto dnech: 14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 6.5., 3.6., 1.7., 29.7., 26.8., 23.9., 21.10., 18.11., 16.12.

Tetrapack obaly

Zvlášt se  k dalšímu zpracování vysbírávají tetrapack obaly. Pro tento odpad jsou určeny oranžové pytle, které jsou zdarma k dostání na obecním úřadě. Naplněné pytle lze umístit individuálně na sběrné místo, nebo je od domů sváží pracovník obce vždy poslední pátek v měsíci

Papír

Kontejnery na papír jsou umístěny u sběrného místa a lze do něj odevzdávat papírový odpad i mimo otevírací dobu sběrného místa. Papír bude v roce 2019 odvážen v těchto termínech: 25.2., 20.4., 17.6., 12.8., 7.10., 2.12.

Sklo

Kontejnery na bílé a barevné sklo jsou umístěny  u sběrného místa naproti obchodu ve středu obcea lze do něj odevzdávat skleněný odpad i mimo otevírací dobu sběrného místa.

Vysloužilé elektrospotřebiče

Vysloužilé elektrospotřebiče a vybité baterie lze umisťovat do speciálního kontejneru umístěného v přízemí budovy obecního úřadu.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad se v obci sbírá (ve sběrném dvoře) 2x ročně (na jaře a na podzim). O sběru nebezpečného odpadu jsou občané vždy předem dostatečně informováni formou plakátů po obci, hlášením rozhlasu, infokanálem KBTV a prostřednictvím webových stránek a e-mailem. Do nebezpečného odpadu patří: olejové automobilové filtry  ·   plechovky se zbytky barev  · monočlánky  ·  autobaterie  ·  zářivky  ·  znečištěné láhve a sklo od chemikálií · zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky  ·  staré kosmetické přípravky  ·  staré léky  ·  vyjeté  motorové oleje  ·  mořidla a rozpouštědla  ·  plastové obaly a nádoby od škodlivin  ·  opotřebované pneumatiky  ·  hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou  ·  obaly od sprejů  ·  televizory  ·  rádia  ·  ledničky ·  domácí elektrospotřebiče.

Bioodpad

Pro ukládání bioodpadu (zbytků jídel, trávy, listí, pilin, starého sena atd.) jsou určeny domácí kompostéry. Ty jsou k dispozici zdarma na obecním úřadu. V případě zájmu se musí občan o tento kompostér na obci přihlásit.