Navigace

Obsah


Vyhlášky obce Držková

 

Nařízení obce č.1/2014 - Tržní řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Držková č.1/2017 - stanovení části společného školského obvodu mateřské školy

Řád ohlašovny požárů

 

Obecně závazná vyhláška 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Držková

 

Obecně závazná vyhláška 2/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunílních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška 3/2019 - o místním poplatku ze psů