Navigace

Obsah

Udělení čestného občanství panu doktoru Karlu Pavlištíkovi 31.8.2014

Národopisec, etnograf, folklorista, tanečník, choreograf a muzejník, to není seznam pracovníků muzea ale výčet profesí jednoho muže - doktora Karla Pavlištíka. A právě tato osobnost ověnčená mnoha oceněními za své celoživotní působení a práci si tuto neděli 31. srpna 2014 přijela do Držkové pro čestné občanství obce. „Pane doktore, Vy jste zasáhl do života mnohých lidí v naší dědině a jakýmsi způsobem jste některé možná i formoval dále pro život,“ znělo ze slavnostního projevu držkovského starosty Jana Chudárka. Doktor Pavlištík byl po celý svůj profesní život i v době odloučení od muzea těsně spjat s Držkovou. Od počátku šedesátých let minulého století docházel coby pracovník zlínského muzea do Držkové vyhledávat poslední zručné staříčky, lidové výrobce dřevěných předmětů denní potřeby. Snažil se z nich doslova „vytahat“ všechny moudra a zkušenosti s prací se dřevem, které se v Držkové v minulosti dědili z otce na syna. Na prosbu pana Pavlištíka vzali tito poslední výrobci do rukou letité řemeslné nástroje a předvedli, jak se dříve pouze se základním nástrojovým vybavením vyráběly vidle, hrábě, kosiska, žebře, puténky a mnoho dalšího.Karel Pavlištík - čestný občan DržkovéTyto informace spolu s fotografiemi, které Pavlištík v terénu pořídil, se pak staly základem jeho celoživotního díla - výstavy a knihy Dřevo proutí sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku. Po nuceném odchodu z muzea po politických změnách v roce 1968 vystřídal Pavlištík mnoho dělnických profesí včetně čističe jímek, či dělníka v panelárně, až se ho podařilo v roce 1979 dostat opět do Držkové - do držkovského dřevozpracujícího družstva pod hlavičkou JZD Kašava. Zde se po práci mohl alespoň tajně věnovat svému folkloru. Se svou manželkou vedl opět tajně coby choreograf a dramaturg kašavský folklorní soubor, který společně dovedli mezi nejlepší soubory v republice. Sametová revoluce znamenala pro doktora velký návrat do muzea a pokračování v národopisné práci. A právě ani v dnešní době, kdy je pan doktor uznávanou autoritou, nezapomíná Držková na svého pana doktora a pan doktor zase na Držkovou. Místní zastupitelstvo na jaře tohoto roku jednomyslně podpořilo návrh udělit Pavlištíkovi čestné občanství za celoživotní dílo a působení v oblasti etnografie, folkloru a kultury se zásluhou o kulturní rozvoj a šíření dobrého jména naší obce, avšak slavnostní udělení proběhlo až tuto neděli. Samotnému slavnostnímu aktu, kterého se účastnili i zástupci zlínského muzea v čele s ředitelem Mgr. Pavlem Hrubcem, předcházela beseda a vzpomínání pana doktora na šťastné i méně veselé okamžiky svého života. Vyprávění bylo tak strhující a dojemné, že mnohým tekly chvílemi i slzičky. Po moderované besedě mu pan starosta předal čestné občanství obce Držkové, které hned stvrdili trnkovou vodou. Slavnostní událost si nenechalo ujít mnoho místních i přespolních. Mezi diváky se našli i někteří členové kašavského souboru, které pan doktor osobně vedl, a dokonce i bývalí spolupracovníci z držkovského dřevozpracujícího družstva, na něž pan doktor často a rád vzpomíná.

Stránka


Stránka