Navigace

Obsah

Námětové cvičení 30. 9. 2017

V sobotu 30. září 2017 se Držkové uskutečnila "takticko-odborná příprava JPO IX. okrsku", mezi hasiči více zažité označení námětové cvičení. To v letošním roce vymysleli a zorganizovali hasiči z Držkové. Hlavním tématem tohoto námětového cvičení byla dálková doprava vody. Ta byla cisternovými vozy dopravována od hasičské nádrže u kempinku do lokality "U Zámečku" nad Ráztokami. Dalšími cíli cvičení bylo vyzkoušení kyvadlové dopravy v místech s vyloučení ostatní dopravy, kyvadlové dopravy za provozu a práce s vysílačkami. Po vyhlášení cvičení se všechny sbory z okrsku (Držková, Vlčková, Kašava, Lukov, Fryšták a Lukoveček) s technikou dopravily k bývalé dolní hospodě v obci, kde byly všem přítomným sděleny všechny potřebné informace a plánek trasy. Poté se všechny cisterny (CAS) vydaly na místo události po cestě směrem do Hutí. Ve stejném okamžiku proběhl také přesun dalších hasičů k místu "Nádrž", kde zřídili čerpací stanoviště (PMS 12) pro plnění prázdných CAS z vodní nádrže. Cvičení bylo náročné na manévrování s CAS při dopravě vody k místu zásahu. Proto byly zřízeny dva úseky s kyvadlovou dopravou. Byly to úseky "Vlek - Ráztoky" a "Ráztoky - U Zámečku." Na prvním úseku bylo nutné počítat s možností výskytu dalších vozidel (osobní i nákladní), na druhém úseku byla již vyloučena z dopravy jiná vozidla. Tuto kyvadlovou dopravu řídili pomocí vysílaček dva hasiči. Pro správné fungování provozu a dodávky vody bylo nutné dodržovat kázeň a pokyny člověka řídícího kyvadlovou dopravu. Na místě zásahu (v lokalitě "U Zámečku") zaujala jedna cisterna (Tatra SDH Držková) stabilní pozici, rozvinulo se dopravní a útočné vedení a zahájily se hasební práce z CAS. Ostatní cisterny doplňovaly tu stabilní, aby z ní mohla být neustále dodávána voda. Každá cisterna se na místě zásahu v rámci cvičení dvakrát vyprázdnila. Cvičení proběhlo v pořádku, závěrečném hodnocení nebyly proti pořadatelům vzneseny žádné připomínky. Cvičení odhalilo i nedostatky, například na stříkačkách PMS 12 – lukovskou se u požární nádrže vůbec nepodařilo nastartovat, držkovská jela po závadě zase jen na tři válce. Zhodnoení proběhlo v hospůdce U Köglerů, kde bylo připraveno také občerstvení – hospodský guláš, nebo frgále, které nám upekla sestra hasička Monika Chudárková. Velké poděkování patří všem, kteří se na hladkém průběhu cvičení podíleli.

Foto: Petra Hamplová, Lubomír Marušák ml.

Stránka


Stránka