Navigace

Obsah

Noc kostelů v Držkové 2017

V pátek 9. června 2017 proběhl v kapli sv. Václava v Držkové druhý ročník Noci kostelů. Nově byla otevřena také dřevěná zvonice, ve které byly vystaveny nové papírové vystřihovánky dominant obce a další historické předměty týkající se staveb v Držkové. Hlavním lákadlem letošního ročníku byla ale výstava historických náboženských obrazů, které byly do Držkové pořízeny již před neuvěřitelnými 125 lety. Právě v den Noci kostelů měli početní návštěvníci možnost vidět tyto obrazy, které v Držkové nikdy nebyly veřejně vystavovány. Soubor 30 obrazů byl znovu nalezen a zachráněn na půdě budovy obecního úřadu a mateřské školy v Držkové v dubnu roku 2014 na brigádě při bourání nefunkčních komínů. Obrazy spolu s několika mála dalšími předměty byly bohužel to jediné, co se na půdě této budovy z minulosti dochovalo. Při pátrání o původu nalezených unikátních obrazů nám byla nápomocna kronika Obecné školy v Držkové, která byla psána nepřetržitě od roku 1891 až do ukončení vyučování v roce 1975, a do které byly pečlivě zaznamenávány nejen školní události, ale i všechny události v obci. Právě na prvních stránkách 1. svazku školní kroniky byla zapsána pro nás důležitá poznámka, že za cenu 12 zlatých bylo v únoru roku 1892 zakoupeno 30 obrazů namalovaných E. Peslerem k vyučování náboženství v držkovské škole. O malíři E. Peslerovi se nám bohužel nepodařilo nalézt více informací.

Na rubu každého obrazu je dodnes nalepen štítek s jeho názvem a jménem vydavatele: Knihkupectví Ed. Hölzla v Olomouci. Eduard Hölzel (8. 10. 1817 – 21. 12. 1885) byl rakouský knihkupec a nakladatel, který mimo jiné založil nakladatelství Verlag Ed. Hölzel, které je činné dodnes. V roce 1844 si otevřel v Olomouci obchod s knihami, uměním a hudebninami, záhy i další pobočky v Novém Jičíně, Ostravě, Šumperku, Šternberku, Uherském Hradišti, Přerově a v Kroměříži. Vedle knihkupecké činnosti začal i s činností nakladatelskou. Vydával například tehdy velmi populární litografické veduty českých a moravských měst. Později byl hlavním vydavatelem v oblasti školní kartografie a učebnic v Rakousku-Uhersku. V roce 1877 obdrželo Nakladatelství Hölzel ve svém oboru na Obchodní a průmyslové výstavě ve Vídni zlatou medaili. Soubor obrazů, který se tedy v Držkové dochoval v plném počtu, zobrazuje nejznámější výjevy ze Starého i Nového zákona. Ze Starého zákona je to kupříkladu Davidův boj s obrem Goliášem, Zkáza Sodomy a Gomory, Mojžíš na pouti a z Nového zákona zase Narození Páně, Pokušení Ježíšovo, Ježíš před Pilátem a mnohé další. Rámečky z bukového dřeva ochotně vyrobil zručný Petr Vysloužil a obrazy zasklil Lubomír Marušák ml., oba z Držkové.

V 19:30 vystoupili před kaplí Kašavští chlapi a od 20:30 hrála a zpívala uvnitř kaple kašavská schola. Pro návštěvníky bylo přichystáno nejen občerstvení, ale také tzv. hledací hra. Pro ni byly připraveny hrací karty s vtipy, pro jejíž rozuzlení bylo potřeba vyluštit tajenku. Pro toto rozluštění byly uvnitř budovy kaple i vně rozmístěny na různě velkých čtverečních písmena s číslicemi, stačilo jen ty správné najít a tajenku sestavit. Celý program se vydařil na jedničku, měli jsme velkou radost, že se do kapličky přišlo podívat množství nejen místních, ale i přespolních návštěvníků.

Foto: Lubomír Marušák ml.

Stránka


Stránka