Navigace

Obsah

Velikonoční klabání 2020

Je v Držkové tradicí, že ve velikonočním čase, když zvony podle pověsti odletí do Říma, chodí místní ogaři a ogárci namísto zvonění klabat. S dřevěnými klabačkami, řehtačkami a tragači vyráží po desetiletí, ne-li staletí v pevně daných časech napříč celou vesnicí. První klabání začíná na Zelený čtvrtek v 17:00 hodin. Hoši školou povinní, někdy i odrostlejší děti z mateřské školy, se sejdou na dolním konci obce v autobusové zastávce. Dříve se z tohoto místa vycházelo, jelikož zde stával dřevěný, později mramorový kříž. Končí se, stejně jako v minulosti, na horním konci obce na Výpustě, kde opět dříve stával dřevěný kříž, nyní kamenný. Partu chlapců mají na starost vždy nejstarší kluci (žáci 9. třídy), kteří jako jediní mají dřevěné trakaře. Zapisují si účast ostatních (především při raním klabáním), svými trakaři začínají a ukončují klabání, a rozdělují část peněz, která dostane parta dohromady. Klabání pokračuje na Velký pátek v 6:00, 12:00, 15:00 a 17:00 hodin. Již od poledního klabání dostávají chlapci od místních za svou práci odměnu. Většinou na ně čekají u cesty tetinky s drobnými mincemi, kterými jednotlivé chlapce podělují. Stává se také, že „tragačáři“ dostanou větší hotovost (bankovku), aby se následně s ostatními rozdělili. Zároveň chlapci pozorně sledují, z kterých domů odměnu dostali, a kam se musí ještě zastavit po posledním klabání toho dne. V 15:00 hodin pokračují starší chlapci ještě na držkovské Paseky, kde po domech vyklabávají peníze. Nejnáročnější bývá obchůzka v 17:00 hodin, kdy chlapci obchází, jak již bylo zmíněno, domy, odkud ještě nedostali odměnu. Je zvykem, že rozpočítané podíly ze společné části financí „tragačáři“ rozdělovali až ráno v 6:00 hodin na Bílou sobotu, kdy se klabe naposledy. Stává se totiž, že mnozí již poslední klabání odbudou a vůbec nepřijdou.

V letošním roce z důvodu epidemiologické situace a vládního nařízení o omezení volného pohybu osob se zdálo být klabání v Držkové, jako v okolních obcích, ohroženo. Aby tato letitá tradice nebyla přerušena, přišlo se se zajímavým řešením - nahrát zvuk klabaček a trakařů a pustit ho do místního rozhlasu. Nahrávka byla pořízena v úterý 7. dubna v místech Na Německých, kde je klid od automobilové dopravy, která by jinak rušila. Nahrávka byla skutečně ve všech termínech z rozhlasu vysílána. Někteří držkovští ogaři a ogárci se ani při letošní situaci nenechali o klabačku ošidit a nahrávku z rozhlasu doprovázeli živým klabáním přímo od svých domovů.

Děkujeme všem, kteří jakkoliv podíleli na dodržení tradice klabání v Držkové i v těchto nelehkých časech.

Foto: Ing. Lubomír Marušák, Ing. Jan Chudárek

Stránka

  • 1


Stránka

  • 1