Navigace

Obsah

Historie Držkové v datech

1391 – První písemná zmínka o Držkové (respektive o Horní Držkové a Dolní Držkové).

1446 – V místech dnešních Pasek se zmiňuje třetí osada na území Držkové a to Zdislavova Lhota.

1466 – V písemných pramenech se zmiňuje již pouze Dolní Držková (Horní zřejmě zanikla).

1516 – Naposledy je zmiňována Zdislavova Lhota, krátce na to zřejmě zanikla.

1747 – Obec získává svou pečeť s výjevem muže, který se snaží uchopit jelena za parohy.

1750 – Namísto fojta Marconě je vrchností zvolený nový fojt Krčma, jehož rod stojí dlouhá léta ve vedení obce.

1785 – V Držkové je založena sklářem Františkem Schreinerem z Rychnova v Čechách sklářská huť, do Držkové přijíždí 20 rodin německých sklářů.

1793 – Pro špatnou prosperitu držkovská sklářská huť zaniká.

1850 – Občané Držkové si poprvé volili své obecní představenstvo a také starostu.

1880 – Hrabě František Seilern-Aspang si nechává v Držkové postavit dřevěný lovecký zámeček zvaný Radovany.

1890 – V Držkové se postavila první škola podle návrhu Antonína Fišera z Holešova.

1893 – Lovecký zámeček Radovany vyhořel do základů a již nikdy nebyl více obnoven.

1907 – Tragické střetnutí hajných a hraběte s pytlákem. Po přestřelce zemřel pytlák Šarman a revírník Holík.

1916 – Byl zrekvírován 48 kg těžký zvon ze staré obecní zvonice.

1920 – Obec se oficiálně nazývá Držkovou (dříve se obec oficiálně jmenovala Drštková, což způsobil špatný německý přepis).

1929 – V Držkové v únoru naměřeno rekordních -35 °C.

1930 – Postavena kaple sv. Václava a zbudována rozsáhlá přístavba školy.

1936 – Řídící učitelka Františka Jančíková-Minaříková píše svou rozsáhlou národopisnou studii „Valašská dědina Držková“.

1936 – Založen sbor dobrovolných hasičů v Držkové u Holešova.

1937 – Sbor dobrovolných hasičů pořizuje zánovní ruční čtyřkolovou stříkačku. Kmotrou se stává Františka Jančíková-Minaříková.

1938 – Postavena hasičská zbrojnice.

1939 – Do obce zaveden první telefon. Telefonní ústředna byla zřízena v hostinci pana Kolaříka.

1942 – Po celém katastru rozsáhlé polomy způsobeny silným větrem. Polomy bylo zničeno 74 tisíc m3 dřeva.

1943 – Elektrifikace obce a zapojení na síť Středomoravských elektráren.

1945 – 6. května obec osvobozena Československými legionáři.

1945 – Zřízena mateřská škola.

1948 – Obec přičleněna k nově vzniklému okresu Gottwaldov (dříve politicky spadala pod Holešov).

1947 – Pořízen a zapojen první obecní rozhlas.

1955 – Silnice vedoucí obcí je poprvé vyasfaltována.

1958 – V obci založen spolek zahrádkářů a ovocnářů.

1959 – V Držkové založeno JZD.

1960 – Stavba kravína.

1961 – Elektrifikace Hutí a Pasek.

1994 – Požár držkovského Autokempinku.

2014 – Zavedení obecního rozhlasu na Paseky.