Navigace

Obsah

Meteorologická stanice Držková, Vančica

Meteorologická pozorování na kopci zvaném Vančica (510 m n. m.) byla započata již v roce 2009 za pomoci domácí meteostanice. K výraznějšímu posunu došlo 16. května roku 2011, kdy byla nainstalována „profesionální“ domácí metostanice, která měřila rychlost, směr větru, srážky, teplotu a vlhkost vzduchu.

Touha vytvořit meteorologickou stanici, která by sloužila pro ČHMÚ, přišla v roce 2013 zejména díky inspiraci nedaleké stanice Hošťálkové-Marušky, nacházející se v katastru obce Hošťálkové.

Za vřelé pomoci panaMeteorologická stanice Držková-Vančica Milana Čermáka ze stanice Maruška, byla pro naši stanici získána a zakoupena meteorologická budka a přístroje na zapisování teploty a vlhkosti vzduchu (termograf a hygrograf). Po instalaci přístrojů mohla budka 8. září zahájit svůj částečný provoz. Díky obětavé práci zaměstnankyně ČHMÚ pobočky Brno se stanice výrazným způsobem rozrůstala (získali jsme registrační pásky do přístrojů, teploměry a spoustu dalších potřebných věcí). K pátému prosinici byla budka již plně vybavena a po opatření deníku 12. prosince mohlo být zahájeno i měření přízemní teploty.

Výše zmíněný pan Milan Čermák napomohl rozvoji držkovské stanice také dodáním registračního přístroje na tlak vzduchu a přístroje na měření vodní hodnoty sněhové pokrývky. Právě díky němu byl navázán kontakt s pracovníky ČHMÚ Brno a Ostrava.

Také rok 2014 byl ve znamení pokroku na stanici Vančica. Díky pracovníkům ČHMÚ Praha jsme získali srážkoměr, další teploměry a registrační pásky a ČHMÚ Ústí nad Labem nám zase umožnil zahájení měření půdní teploty ve třech hloubkách a také měření rychlosti a směru větru pomocí anemoindikátoru. ČHMÚ Ostrava poskytl příslušenství na měření srážek.

Vůbec největším úspěchem bylo získání desetimetrového stožáru od ČHMÚ z Českých Budějovic.

14. dubna roku 2014 byl tak zahájen provoz plně vybavené základní klimatologické stanice Vančica, kterou obsluhuje Jakub Flám.

Vedoucí Meteorologické stanice Držková-Vančica Jakub Flám   Stanice prozatím není zařazena do síti stanic ČHMÚ, ale za pomoci pracovníků se ji tam určitě brzo podaří zahrnout a bude moci poskytovat nejenom cenná data pro ČHMÚ, ale zároveň se zlepší předpověditelnost počasí pro oblast Zlínského kraje, což v mnohých případech přispěje k lepší přípravě občanů před hrozícím nebezpečím meteorologického jevu (např. povodně).

 

   V dalších měsících roku 2014 byl vyměněn půdní teploměr a zhotoven chodník k přístrojům.

   Taktéž v roce 2015 se stanice rozvíjela. V lednu byly zaslány z Ústí nad Labem a Prahy hygrograf, vlhkoměr, hloubkové půdní teploměry a jedna sněhoměrná tyč. Na stanicích ČHMÚ se však používají dvě sněhoměrné tyče, protože výška sněhové pokrývky není ve všech místech stejná. Druhou tyč jsme získali od ČHMÚ Ostrava. Velký dík patří opět panu Milanu Čermákovi, který zaslaný hygrograf z Ústí nad Labem opravil a napomohl tak lepšímu měření vlhkosti vzduchu v průběhu celého týdne.

   Dále jsme nainstalovali na budku halogenovou lampu pro lepší viditelnost měření meteorologických veličin a kolem přístupové cesty LED světla.

Závěrečná práce vedoucího meteorologické stanice na gymnáziu ve Zlíně ke stažení zdeprezentace zde.

 

 

V případě zájmu je stanici možné po předchozí domluvě navštívit.

 

Kontakt:

Jakub Flám                                                                 Stanice na FACEBOOKU

meteo.vancica@seznam.cz

jakub.flam@seznam.cz.

Stránka

  • 1


Stránka

  • 1