Navigace

Obsah

Měsíční hodnocení počasí roku 2020 na meteorologických stanicích v Držkové

Květen 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

     Květen byl teplotně silně podprůměrný a srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí 10,6 °C, což je o 0,1 °C více než v květnu 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -2,5 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 24,6 °C dne 9. 5., minimální teplota poklesla nejníže na 0,5 °C dne 12. 5., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 6. 5. s hodnotou -1,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 18,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou 3,2 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 75,6 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 28 % dne 9. 5. Vlhkost 100 % byla změřena ve 3 dnech.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 11. 5. o hodnotě 17,6 m/s ze ZJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 11. 5. o hodnotě 3,9 m/s, nejnižší průměrná rychlost 1,1 m/s dne 25. 5. Převládal vítr z JZ směru. Nejméně vál vítr z VSV a V směru.

    Během měsíce května převládalo průměrné množství oblačnosti 5,7/10 (oblačno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství ve 30 dnech. Mlha se vyskytla ve 2 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána ve 24 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 17 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 12 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 16 dnech, sněhové v 1 dni.

    Celkový srážkový úhrn činí 94,6 mm, což je o 50,6 mm méně než v květnu 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +13,1 mm, což odpovídá 116,1 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 23. 5., a to 20,3 mm. Úhrn srážek v Držkové (Digi stanice Radim Rup – horní konec) činí 95,0 mm.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1018,5 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 11. 5. o hodnotě 997,8 hPanejvyšší hodnota dne 26. 5. 1032,0 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 10,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 5. o hodnotě 25,6 °C, minimální teplota -2,0 °C dne 13. 5. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 17,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou 3,8 °C. Bylo zaznamenáno 3 mrazové dny (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 letní dny (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 9,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 5. o hodnotě 25,4 °C, minimální teplota -3,2 °C dne 13. 5. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 16,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou 2,7 °C. Bylo zaznamenáno 8 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 letní dny (maimální teplota vyšší jak 25 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 9,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 10. 5. o hodnotě 24,4 °C, minimální teplota -3,3 °C dne 13. 5. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 13. 5. na hodnotu -5,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 16,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou 2,8 °C. Bylo zaznamenáno 6 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  24 % dne 22. 5.

Mrazíky v květnu poškodily vegetaci. V Hutích zmrzly i mladé duby a některé buky.

Hodnocení vypracoval:                                                                Jakub Flám          Revize hodnocení:                                                                 v Držkové, 19 6. 2020

 

Duben 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

   Duben byl teplotně průměrný a  srážkově velmi silně podprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí  9,6 °C, což je o 0,2 °C méně než v dubnu 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +0,4 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 21,5 °C dne 9. 4., minimální teplota poklesla nejníže na -5,4 °C dne 1. 4., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 1. 4. s hodnotou -10,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 15,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou 0,9 °C. Bylo zaznamenáno 6 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 49,0 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 12 % dne 7. 4., jedná se o rekordní hodnotu.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 2,2 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 6. 4. o hodnotě 13,2 m/s z J směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 6. 4. o hodnotě 4,2 m/s, nejnižší průměrná rychlost 1,2 m/s dne 14. 4. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr ze Z a VSV směru.

    Během měsíce dubna převládalo průměrné množství oblačnosti 2,2/10 (skoro jasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 30 dnech. Mlha se nevyskyla. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 23 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 5 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 4 dnech. Dešťové srážky se vyskytly ve 3 dnech a sněhové v 1 dni. 4 bouřky se vyskytly v 1 dni, z nichž jedna přecházela přes stanici.

  Celkový srážkový úhrn činí 16,8 mm, což je o 30,6 mm méně než v dubnu 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -41,7 mm, což odpovídá 28,7 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 13. 4., a to 9,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka se nevyskytla 1 den a dosáhla maximální výšky 2 cm.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1018,6 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 29. 4. o hodnotě 1003,9 hPanejvyšší hodnota dne 7. 4. 1033,2 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 6,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 4. o hodnotě 22,1 °C, minimální teplota -8,1 °C dne 1. 4. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. a 30. s hodnotou 12,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou -1,9 °C. Bylo zaznamenáno 24 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 5,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 4. o hodnotě 22,0 °C, minimální teplota -9,5 °C dne 1. 4. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 17. a 28. s hodnotou 10,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou -3,2 °C. Bylo zaznamenáno 22 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C)

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 6,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 4. o hodnotě 21,0 °C, minimální teplota -8,0 °C dne 1. 4. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 1. 4. na hodnotu -14,7 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 11,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou  -2,5 °C. Bylo zaznamenáno 22 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 12 % dne 7. 4. Jedná se o rekordní hodnotu.

Začátek jara na Vančici (12. 4. 2020)

Hodnocení vypracoval:                                                                Jakub Flám          Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 7 6. 2020

 

 

Březen 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

 

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

    Březen byl teplotně i srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí 4,1 °C, což je o 1,4 °C méně než v březnu 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -0,3 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 18,0 °C dne 19. 3., minimální teplota poklesla nejníže na -6,4 °C dne 23. 3., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 25. 3. s hodnotou -10,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 11,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -3,9 °C. Bylo zaznamenáno 13 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 65,9 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 25 % dne 15. 3.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 2,3 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 6. a 23. 3. o hodnotě 15,9 m/s z JV a VSV směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 16. 3. o hodnotě 4,4 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,8 m/s dne 8. 3. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z V směru.

    Během měsíce března převládalo průměrné množství oblačnosti 4,6/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství ve 28 dnech. Mlha se vyskytla v 5 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána ve 14 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 15 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 9 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 10 dnech, sněhové v 10 dnech a smíšené ve 4 dnech.

    Celkový srážkový úhrn činí 44,5 mm, což je o 7,9 mm méně než v březnu 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +7,3 mm, což odpovídá 119,6 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 1. 3., a to 10,8 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 2 dny, přičemž svého maxima dosáhla dne 1. 3. s hodnotou 2 cm. Poprašek se vyskytl 1 den.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1018,0 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 3. 3. o hodnotě 996,2 hPanejvyšší hodnota dne 23. 3. 1031,5 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 3,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 3. o hodnotě 18,9 °C, minimální teplota -7,3 °C dne 15. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 12. s hodnotou 11,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -3,2 °C. Bylo zaznamenáno 21 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 2,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 3. o hodnotě 18,9 °C, minimální teplota -8,6 °C dne 31. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 12. s hodnotou 10,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -3,7 °C. Bylo zaznamenáno 24 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 3,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 3. o hodnotě 18,4 °C, minimální teplota -7,7 °C dne 31. 3. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 31. 3. na hodnotu -11,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 12. s hodnotou 11,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -3,7 °C. Bylo zaznamenáno 21 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  20 % dne 20. 3.

Sněhová nadílka 31. 3. 2020

Hodnocení vypracoval:                                                                Jakub Flám          Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 26 5. 2020

 

 

Únor 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

    Únor byl teplotně i srážkově nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 3,2 °C, což je o +1,3 °C více než v únoru 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +2,4 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 12,3 °C dne 17. 2., minimální teplota poklesla nejníže na -5,0 °C dne 6. 2., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 6. 2. s hodnotou -7,8 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 8,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 5. a 6. s hodnotou -1,3 °C. Bylo zaznamenáno 12 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 72,2 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 29 % dne 22. 2.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 2,6 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 10. 2. o hodnotě 15,4 m/s ze ZJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 10. 2. o hodnotě 4,2 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,5 m/s dne 4. 2. Převládal vítr z JZ směru. Nejméně vál vítr z V,  VSV a SV směru.

   Během měsíce února převládalo průměrné množství oblačnosti 7,1/10 ( skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství ve 23 dnech. Mlha se vyskytla v 5 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 22 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) ve 23 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán ve 12 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 16 dnech, sněhové v 11 dnech a smíšené ve 2 dnech. Náledí se vyskytlo v 8 dnech. Bouřka byla pozorována ze stanice 1 den.

  Celkový srážkový úhrn činí 99,1 mm, což je o 53,7 mm více než v únoru 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +53,1 mm, což odpovídá 215,4 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 2. a 3. 2., a to 17,1 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 6 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 28. 2. s hodnotou 12 cm. Nesouvislá pokrývka se vyskytla v 1 dni. Poprašek se vyskytl 3 dny.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1014,9 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 4. 2. o hodnotě 992,8 hPanejvyšší hodnota dne 22. 2. 1027,8 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 3,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 2. o hodnotě 12,8 °C, minimální teplota -5,5 °C dne 8. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 23. s hodnotou 9,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 8. s hodnotou -1,9 °C. Bylo zaznamenáno 16 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 2,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 2. o hodnotě 12,8 °C, minimální teplota -6,7 °C dne 9. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 23. s hodnotou 7,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 8. s hodnotou -3,1 °C. Bylo zaznamenáno 21 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 2,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 2. o hodnotě 12,2 °C, minimální teplota -5,8 °C dne 8. 2. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 8. 2. na hodnotu -9,0 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 23. s hodnotou 8,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 8. s hodnotou -2,4 °C. Bylo zaznamenáno 18 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 35 % dne 11. 2.

Výrazný vzestup tlaku vzduchu 4. 2. 2020 při přechodu studené fronty doprovázené silným větrem

Hodnocení vypracoval:                                                           Jakub Flám            Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 11 5. 2020

 

 

Leden 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

   Leden byl teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí -0,7 °C, což je o +2,3 °C více než v lednu 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +1,0 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 8,1 °C dne 31. 1., minimální teplota poklesla nejníže na -5,6 °C dne 6. 1., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 6. 1. s hodnotou -9,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 5,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou -3,9 °C. Bylo zaznamenáno 5 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 28 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 87,6 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 14,0 % dne 2. Byly zaznamenány celkem 2 dny s vlhkostí 100 %.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 2,1 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 17. 1. o hodnotě 13,3 m/s z J směru. Průměrný maximální náraz větru činí 7,7 m/s. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 17. 1. o hodnotě 4,6 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,6 m/s dne 1., 5. a 27. 1. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z V a VSV směru.

  Během měsíce ledna převládalo průměrné množství oblačnosti 7,2/10 ( skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 06:49 h SEČ činí 7,5/10, v 13:49 h SEČ 6,8/10, v 20:49 h SEČ 7,2/10. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 21 dnech. Mlha se vyskytla v 15 dnech, z toho v 10 dnech byla mrznoucí. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 8 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) ve 14 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 7 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 5 dnech, sněhové v 9 dnech a mrznoucí v 1 dni. Námraza se vyskytla na Vančici 12 dnů, ledovka 2 dny a náledí 5 dnů.

   Celkový srážkový úhrn činí 28,5 mm, což je o 110,7 mm méně než v lednu 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -29,1 mm, což odpovídá 49,5 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 30. 1., a to 7,4 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 19 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 20. 1. s hodnotou 6 cm. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky byla změřena dne 20. 1. 6,5 mm.

Pozn.: Vodní hodnota sněhové pokrývky představuje obsah vody ve sněhu a udává se v mm. Měření se provádí vždy každé pondělní ráno, pokud je výška sněhu větší, nebo rovna 4 cm.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1025,5 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 28. 1. o hodnotě 1001,4 hPanejvyšší hodnota dne 20. 1. 1045,8 hPa, která je současně rekordní.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

  Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí -1,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 1. o hodnotě 5,4 °C, minimální teplota -9,7 °C dne 7. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 2,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 6. s hodnotou -5,4 °C. Bylo zaznamenáno 30 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 5 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -1,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 1. o hodnotě 5,0 °C, minimální teplota -10,7 °C dne 7. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 0,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 6. s hodnotou -6,8 °C. Bylo zaznamenáno 31 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 7 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí -1,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 1. o hodnotě 5,2 °C, minimální teplota -9,6 °C dne 7. 1. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 7. 1. na hodnotu -13,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 1,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 6. s hodnotou -5,7 °C. Bylo zaznamenáno 31 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 6 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 54 % dne 5. 1.

Silná námraza v lednu dosáhla tloušťky 5 cm

Hodnocení vypracoval:                                                           Jakub Flám            Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 26. 3. 2020