Navigace

Obsah

Projekty a aktivity v naší škole

MŠ DRŽKOVÁ 63 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, projektové dny ve škole i mimo školu a komunitně osvětová setkávání. Dále DVPP zaměřené na osobnostně sociální rozvoj a polytechnické vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Projekt MŠ DRŽKOVÁ 63

Publicita projektu zde ke stažení.

Noc s AndersenemNoc s Andersenem

Projekt na podporu čtenářských aktivit, probíhá po celém světě.

Společný projekt MŠ Držková a obecní knihovny v Držkové.

Součástí akce bude večerní návštěva místní knihovny v Držkové, čtení pohádek z knih nejrůznějších autorů, včetně H.CH. Andersena.

Více informací na www.nocsandersenem.cz

 

 

Fond Sidus

Fond SidusNaše škola se zapojuje do projetů Fondu Sidus. Tento fond pořádá sbírky na pomoc dětským pacientům ve Fakultní nemocnici Motol, Nemocnici na Bulovce a Fakultní nemocnici Olomouc. Fond připravuje vzdělávací programy a publikace, které podporují zdravý životní styl dětí. Tento materiál je využíván v rámci vzdělávání a Minimálního preventivního programu v naší škole. Více informací na www.fondsidus.cz

ZOO Zlín - sponzorství

MŠ Držková je sponzorem zebry stepní v Zoo Zlín.

ZOO Zlín

Šablony do škol

EU

Celé Česko čte dětem

Každodenní četba žákům pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší přípravou "půdy k tomu, aby mohla přijmout zrno a posléze vydat bohatou úrodu". Je to nejlepší způsob, jak učit děti lásce k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, povzbuzovat je k učení, zlepšovat jejich soustředěnost. Více informací na www.celeceskostedetem.cz

Celé Česko čte dětem

MAS Vizovicko - Slušovicko

MAS vizovicko - slušovicko