Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Držková

Hasičský dobrovolný sbor v Držkové fungujeZnak SDH Držková v obci od roku 1936. S heslem "BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI" jsou členové připraveni pomáhat a zasahovat při mimořádných situacích a živelných pohromách nejen ve vlastní obci, ale také v okolí.. Neopomenutelná je také kulturní činnost sboru. V průběhu roku pořádají pro malé Dětský den, Putování za pokladem, Drakiádu a pro větší třeba fotbalový turnaj. Nejvěší akcí ke konci roku bývá tradiční Živý betlém. Hasiči byli v mnoha obchích odedávna nositelé tradic, také v naší Držkové hasiči tradičně pořádají končiny, neboli vodění medvěda a mikulášskou obchůzku. 

 

Držkovští mladí hasiči na okrskové pohárové soutěži ve Vlčkové 24.5.2014

Držkovští mladí hasiči na okrskové pohárové soutěži ve Vlčkové 24.5.2014

 

Držkovští hasiči na námětovém cvičení v Lukově

Držkovští dobrovolní hasiči na na námětovém cvičení v Lukově 26.9.2014

 

 

Video z útoku družstva mužů z Držkové z hasičské pohárové soutěžě konané 7. července 2013 v Hřivínově Újezdě: