Navigace

Obsah

Držkovské chodníčky

   Projekt „Držkovské chodníčky“ je jedním z realizovaných cílů spolku Solisko z Držkové. Naučná stezka katastrem Držkové prezentuje,  jak přírodní zajímavosti a specifika, například chráněné přírodní rezervace, tak připomíná historický vývoj území, tradiční způsoby obživy i původ některých místních názvů. Trasa naučné stezky je vedena přibližně po hranicích katastru obce Držková a má také údolní větve, které dále člení zájmové území. Trasování stezky využívá existujících chodníků a lesních cest a ve vrcholové partii směrem ke Trojáku se propojuje s již existujícími naučnými a turistickými trasami – NS Tesák, Hostýnská magistrála. Nastoupení na trasu naučné stezky je možno v kterémkoliv místě, což umožňuje myšlenka jednotlivé specifikace informací vztahujících se k určitému místu či lokalitě. Naučná stezka „Držkovské chodníčky“ na své trase navazuje také  na nově vytvořenou Expozici karpatského salašnictví v Hostýnských horách pana Juraje Habšudy. Oba tyto projekty byly podpořeny z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Podhostýnska.

Naučná stezka Držkovské chodníčky

   Vytipovaným územím naučné stezky prochází množství turistických tras, které jím projdou bez toho, aniž by návštěvníkům poskytly přesnější informace o zajímavostech, zvláštnostech a pozoruhodnostech míst, kterými se pohybují. Proto vznikla myšlenka na realizaci naučné stezky, která by tuto nedostatečnou informovanost návštěvníků eliminovala a upozornila třeba i na některé zvláštnosti lokality. Umístění informačních tabulí se pokusilo nenásilnou formou přispět i k estetice krajiny. K tomuto bylo přihlíženo již při návrhu jejich vzhledu a bylo zohledněno také při jejich konečném umístění v terénu.  Naučná stezka Držkovské chodníčky

   Výsledkem realizace projektu se tak stala naučná  stezka s názvem „Držkovské chodníčky“ osazená 35 tabulemi s texty, obrazovým doprovodem a 5 rozcestníky. Pro dobrou orientaci návštěvníků stezky byly, v místech významných rozcestí a křížení turistických tras, osazeny tabule s mapovými podklady a vyznačením pozice návštěvníka na trase stezky.

Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách os. Soliska.