Navigace

Obsah

Sazebník správních a místních poplatků               

 
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem


Poplatek za psa

 

Poplatek za vypouštění odpadních vod do systému kanalizace v majetku obce

  • Řídí se uzavřenými smlouvami s vlastníky připojených nemovitostí
  • Sazba poplatku 100,- Kč/rok
  • Splatnost poplatku: do 31. 5. daného kalendářního roku
  • Hotovostní platba: Obecní úřad Držková, Držková 106

 

Poplatek za připojení ke kabelové televizi

  • Sazba poplatku 1.000,- Kč/rok
  • Splatnost poplatku: do 31. 5. daného kalendářního roku
  • Hotovostní platba: Obecní úřad Držková, Držková 106