Obec Držková
Obec Držková

Rok 2014

Měsíční hodnocení počasí roku 2014 na Klimatologické stanici Držková, Vančica

Leden 2014

  Leden se v první polovině jevil jako teplotně nadprůměrný. Vypadlo to, že zima asi nepřijde. Dešťové srážky se vyskytly v 11 dnech, sněhové srážky taktéž v 11 dnech. Ve 2 dnech bylo pozorováno náledí, ve 4 dnech rosa, v 9 dnech mlha. Ve 2 dnech byla dohlednost více než 50 km.

  Průměrná měsíční teplota činí 0,6 °C, což je o 3,6 °C více než v roce 2013. Teplotně nadnormální měsíc. Maximální teplota dosáhla 13,2 °C dne 19.1., minimální teplota poklesla nejníže na -15,8 °C dne 26. 1., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima -17,2 °C dne 26. 1., tato hodnota je zároveň i rekordní.

  V lednu se vyskytlo 9 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 6 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 1 arktický den (maximální teplota nižší nebo rovna -10 °C). Den s nejvyšší průměrnou teplotou byl 19. s hodnotou 9,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou -13,4 °C. Vlhkost vzduchu dosáhla nejníže na 37 % dne 13. 1.  Vítr vál o průměrné rychlosti 2,2 m/s a dosáhl max. nárazu dne 31. 1. o hodnotě 12,7 m/s. Převládal vítr z J směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 19 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 36,4 mm. Sněhová pokrývka ležela na Vančici 8 dnů a dosáhla maxima 5 cm dne 30. 1., nesouvislá sněhová pokrývka se vyskytla v 1 dni.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Únor 2014

  Únor byl jako celek teplotně silně nadprůměrný a srážkově silně podprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 7 dnech, sněhové srážky pouze v 1 dni. Ve 3 dnech byla pozorována mlha, ve 2 dnech náledí. V 5 dnech byla dohlednost více než 50 km.

  Průměrná měsíční teplota činí 3,1 °C, což je o 2,4 °C více než v únoru 2013. Maximální teplota dosáhla 9,9 °C dne 26. 2., minimální teplota poklesla nejníže na -3,7 °C dne 13. 2., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima – 5,7  °C dne 13. 2.

  V únoru se vyskytlo 14 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Den s nejvyšší průměrnou teplotou byl 26. s hodnotou 5,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou -0,3 °C. Vlhkost vzduchu dosáhla nejníže na 42 % dne 15. 2. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,3 m/s a dosáhl max. nárazu dne 15. 2. o hodnotě 14,5 m/s. Převládal vítr ze JJV směru, nejméně vál vítr ze VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 26 dnech.

   Sněhová pokrývka ležela na Vančici 3 dny a dosáhla svého maxima 6 cm dne 12. a 13.2., nesouvislá sněhová pokrývka se vyskytla ve 3 dnech. Celkový srážkový úhrn činí 30,2 mm.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Březen 2014

  Březen byl jako celek teplotně silně nadprůměrný a srážkově silně podprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 8 dnech, sněhové srážky pouze v 1 dni a smíšené srážky taktéž v 1 dni. Ve 4 dnech byla pozorováno mlha. V 2 dnech byla dohlednost více než 50 km.

  Průměrná měsíční teplota činí 6,8 °C, což je o 6,4 °C více než v březnu 2013. Teplotně nadnormální měsíc. Maximální teplota dosáhla 18,5 °C dne 30. 3., minimální teplota poklesla nejníže na -1,4 °C dne 26. 3., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima -3,1 °C dne 26. 3.

  V březnu se vyskytlo 5 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Den s nejvyšší průměrnou teplotou byl 22. s hodnotou 14,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 24. s hodnotou 2,4 °C. Vlhkost vzduchu dosáhla nejníže na 26 % dne 13. 3., což je zároveň i rekordní hodnota.  Vítr vál o průměrné rychlosti 2,0 m/s a dosáhl max. nárazu dne 6. 3. o hodnotě 14,2 m/s ze Z směru. Převládal vítr ze S směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve 30 dnech. Ve 2 dnech byly pozorovány halové jevy sluneční.

  Celkový srážkový úhrn činí 23,9 mm, což je o 29,4 mm více než v březnu 2013.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Duben 2014

  Duben byl jako celek teplotně průměrný až slabě nadprůměrný a srážkově slabě nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 15 dnech. Smíšené srážky byly pozorovány v 1 dni. Ve 3 dnech byla pozorována mlha. V 5 dnech byla dohlednost více než 50 km.

  Průměrná měsíční teplota činí 9,4 °C, což je o 0,1 °C více než v dubnu 2013. Maximální teplota dosáhla 20,0 °C dne 30. 4., minimální teplota poklesla nejníže na 1 °C dne 17. 4., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima - 2,2 °C dne 10. 4.

  Den s nejvyšší průměrnou teplotou byl 24. s hodnotou 14,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 16. s hodnotou 2,1 °C. Vlhkost vzduchu dosáhla nejníže na 35 % dne 1. 4. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,3 m/s a dosáhl max. nárazu dne 20. 4. o hodnotě 14,0 m/s ze SV směru. Převládal vítr ze SSV směru, nejméně vál vítr ze ZSZ směru. Sluneční svit se vyskytl ve 26 dnech.

  Za duben se vyskytlo na stanici 7 bouřek. Ze stanice bylo pozorováno 9 bouřek. Kroupy se vyskytly v 5 dnech a dosahovaly průměru až 1 cm. Vytvořily tak „nesouvislou sněhovou pokrývku.“ V 1 dni byla zaznamenána irizace a ve 3 dnech duha.

  Celkový srážkový úhrn činí 56,7 mm, což je o 42,4 mm více než v dubnu 2013.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Květen 2014

   Květen nám ukázal počasí ve všech barvách. Teplo, chladno, silný vítr, kroupy, bouřky, mlhy. Jako celek byl teplotně slabě nadprůměrný až průměrný a srážkově velmi silně nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 15 dnech. V 5 dnech byla pozorována mlha. V 8 dnech byla dohlednost více než 50 km. Bouřka na stanici se vyskytla v 5 dnech. Ze stanice jsme pozorovali 4 bouřky. Ve 3 dnech byly pozorovány halové jevy (sluneční halo, parhelium).

  Průměrná měsíční teplota činí 12,1 °C, což je o 1,0 °C méně než v květnu 2013. Maximální teplota dosáhla 25,3 °C dne 23. 5., minimální teplota poklesla nejníže na 1,7 °C dne 5. 5., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima -2,0  °C dne 5. 5.

  V květnu jsme zaznamenali 2 letní dny (maximální teplota vyšší nebo rovna 25 °C). Den s nejvyšší průměrnou teplotou byl 23. s hodnotou 21,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 3. s hodnotou 3,9 °C. Vlhkost vzduchu dosáhla nejníže 35 % dne 19. 5. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,7 m/s a dosáhl max. nárazu dne 15. 5. o hodnotě 19,8 m/s. Tato hodnota je zároveň rekordní. Převládal vítr ze JJV směru, nejméně vál vítr ze ZSZ směru. Sluneční svit se vyskytl ve 23 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 143,9 mm. Do překonání rekordu měsíčního úhrnu srážek chybělo 7,7 mm. Nejvíce srážek spadlo 26. 5. v silné bouřce (53,3 mm). Tato bouřka způsobila v obci bleskovou povodeň. Zároveň se v ní vyskytly kroupy.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Červen 2014

    Červen až do 29. 6. se jevil jako velmi suchý. Hlavní vlna srážek dorazila až 29. a 30. 6. Jako celek byl teplotně průměrný a srážkově slabě podprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 11 dnech. V 1 dni byla pozorována mlha. V 22 dnech byla dohlednost více než 50 km. Bouřka na stanici se vyskytla ve 2 dnech. Ze stanice jsme pozorovali 4 bouřky. Ve dvou dnech byla pozorována duha.

   Průměrná měsíční teplota činí 16,0 °C, což je o 1,0 °C méně než v červnu 2013. Maximální teplota dosáhla 32,2 °C dne 10. 6., minimální teplota poklesla nejníže k 7,4 °C dne 27. 6., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima -4,2  °C dne 2. 6.

  V červnu jsme zaznamenali 2 letní dny (maximální teplota vyšší nebo rovna 25 °C) a 3 tropické dny (maximální teplota vyšší než 30 °C). Den s nejvyšší průměrnou teplotou byl 9. s hodnotou 23,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou 10,3 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže 15 % dne 10. 6. Tato hodnota je zároveň rekordní. Vítr vál o průměrné rychlosti jen 0,8 m/s a dosáhl max. nárazu dne 28. 6. o hodnotě 15,1 m/s. Převládal vítr ze ZJZ směru, nejméně vál vítr ze SZ a VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve všech  dnech měsíce, tj ve 30.

   Celkový srážkový úhrn činí 43,5 mm, což je o 69,3 mm méně než v červnu 2013. Nejvíce srážek spadlo 30. 6.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Červenec 2014

    Červenec nám přinesl ryze letní počasí. Jako celek byl teplotně slabě nadprůměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 15 dnech. Ve 2 dnech byla pozorována mlha. V 8 dnech byla dohlednost více než 50 km. Bouřka na stanici se vyskytla v 5 dnech. Ze stanice jsme pozorovali rekordních 17 bouřek. V 1 dni byla pozorována duha.

   Průměrná měsíční teplota činí 19,5 °C, což je o 0,6 °C méně než v červenci 2013. Maximální teplota dosáhla 30,0 °C dne 20. 7., minimální teplota poklesla nejníže na 9,7 °C dne 1. 7., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima 6,2  °C dne 1. 7.

  V červenci jsme zaznamenali 17 letní dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 25 °C) a 1 tropický den ( maximální teplota vyšší než 30 °C). Den s nejvyšší průměrnou teplotou byl 20. s hodnotou 24,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou 14,3 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 36 % dne 3. 7. Vítr vál o průměrné rychlosti  jen 1,1 m/s a dosáhl max. nárazu dne 4. 7. o hodnotě 15,6 m/s. Převládal vítr z JZ a JV směru, nejméně vál vítr ze SZ a VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 28  dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 121,5 mm, což je o 115,1 mm více než v červenci 2013. Nejvíce srážek spadlo 21.7., a to 36,0 mm.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Srpen 2014

   Srpen nám přinesl do 12. 8. příjemné letní počasí, avšak od tohoto data se změnilo proudění na chladnější a vlhčí západní. To znamenalo více srážek a nižší teploty. Jako celek byl teplotně průměrný až slabě podprůměrný, srážkově průměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 21 dnech. V 8 dnech byla pozorována mlha. V 9 dnech byla dohlednost více než 50 km. Bouřka na stanici se vyskytla ve 2 dnech. V této bouřce se vyskytly kroupy. Ze stanice jsme pozorovali 9 bouřek. Ve 2 dnech byla pozorována duha.

   Průměrná měsíční teplota činí 16,1 °C, což je o 3,1 °C méně než v srpnu 2013. Maximální teplota dosáhla 28,7 °C dne 2. 8., minimální teplota poklesla nejníže na 6,2 °C dne 25. 8., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima 1,7  °C dne 25. 8.

   V srpnu jsme zaznamenali 6 letních dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 25 °C). Den s nejvyšší průměrnou teplotou byl 2. s hodnotou 23,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 27. s hodnotou 10,5 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 39 % dne 28. 8. Vítr vál o průměrné rychlosti  jen 1,1 m/s a dosáhl max. nárazu dne 18. 8. o hodnotě 14,5 m/s. Převládal vítr z JZ směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve 29  dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 74,4 mm, což je o 8,7 mm více než v srpnu 2013. Nejvíce srážek spadlo 23. 8., a to 12,4 mm.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Září 2014

   Jako celek bylo teplotně i srážkově nadprůměrné. Dešťové srážky se vyskytly v 16 dnech. V 7 dnech byla pozorována mlha. V 7 dnech byla dohlednost více než 50 km. Ze stanice jsme pozorovali 4 různě vzdálené bouřky. Ve 2 dnech byla pozorována duha.

   Průměrná měsíční teplota činí 14,2 °C, což je o 2,2 °C více než v září 2013. Maximální teplota dosáhla 25,3 °C dne 5. 9., minimální teplota poklesla nejníže na 1,7 °C dne 24. 9., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima 0,4 °C dne 24. 9. Přízemní mráz se tak v září ještě nevyskytl.

  V září jsme zaznamenali 1 letní den (maximální teplota vyšší nebo rovna 25 °C). Den s nejvyšší průměrnou teplotou byl 6. a 7. s hodnotou 18,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 23. s hodnotou 7,3 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 41 % dne 8. 9. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,4 m/s a dosáhl max. nárazu dne 18. 9. o hodnotě 14,3 m/s. Převládal vítr z JJZ směru, nejméně vál vítr z VSV a SZ směru. Sluneční svit se vyskytl ve 26  dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 110,0 mm, což je o 41,6 mm méně než v září 2013 (září 2013 bylo srážkově velmi nadprůměrné). Nejvíce srážek spadlo 11. 9., a to 29,8 mm.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Říjen 2014

  Jako celek byl říjen teplotně nadprůměrný, srážkově lehce nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 8 dnech. V 10 dnech byla pozorována mlha. Pouze ve 4 dnech byla dohlednost více než 50 km. Dokonce se vyskytla bouřka (22.10. časně ráno při přechodu výrazné studené fronty). 

  Průměrná měsíční teplota činí 10,2 °C, což je o 0,5 °C méně než v říjnu 2013. Maximální teplota dosáhla 21,4 °C dne 12. 10., minimální teplota poklesla nejníže na 0,4 °C dne 24. 10. ve večerních hodinách, přízemní minimální teplota dosáhla svého minima -0,9 °C dne 30. 10. Přízemní mráz jsme zaznamenali v 5 dnech.

  Den s nejvyšší průměrnou teplotou byl 10. a 11. s hodnotou 16,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 24. s hodnotou 1,5 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 34 % dne 28. 10. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,4 m/s a dosáhl max. nárazu dne 23. 10. o hodnotě 17,0 m/s. Převládal vítr z JJV směru, nejméně vál vítr z VSV a SZ směru. Sluneční svit se vyskytl ve 26 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 80,6 mm, což je o 45,1 mm více než v říjnu 2013. Nejvíce srážek spadlo 22. 10., a to 29,4 mm, dále 1. 10. 26,1 mm a 21. 10. 15,6 mm.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Listopad 2014

    Jako celek byl listopad teplotně velmi nadprůměrný, srážkově podprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 8 dnech. V 1 dni byly pozorovány smíšené srážky a ve 2 dnech sněhové srážky. Ve 4 dnech jsme pozorovali mlhu. Zaznamenali jsme 4 mrazové dny (tj. teplota poklesne pod 0 °C) a 2 ledové dny (tj. teplota nevystoupí přes den nad 0 °C). Výborná dohlednost nebyla zaznamenána. 24. 11. se v pozdních večerních hodinách vytvořila nesouvislá sněhová pokrývka.

  Průměrná měsíční teplota činí 6,5 °C, což je o 1,4 °C více než v listopadu 2013. Listopad 2013 se projevil na Vančici jako velmi teplý. Maximální teplota dosáhla hodnoty 17,0 °C 5. 11., minimální teplota poklesla nejníže na -3,4 °C 29. a 30. 11., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima -3,0 °C dne 26. 11.

    Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 5. s hodnotou 13,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 30. s hodnotou -2,8 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 50 % dne 3.11. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,2 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 5.11. o hodnotě 19,0 m/s z JJV směru. Do překonání rekordu tak chybělo pouze 0,8 m/s. Hodnota 15,0 m/s byla překonána v 5 dnech. Převládal vítr z JV směru, nejméně vál vítr ze SZ směru. Sluneční svit se vyskytl pouze v 11 dnech, protože dominovala pro podzim typická nízká oblačnost.

   Celkový srážkový úhrn činí 36,3 mm, což je o 21,1 mm méně než v listopadu 2013. Nejvíce srážek spadlo 7.11., a to 24,7 mm.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Prosinec 2014

   Jako celek byl prosinec teplotně a srážkově slabě nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 8 dnech. V 1 dni byly pozorovány smíšené srážky a v 9 dnech sněhové srážky. Ve 5 dnech jsme pozorovali mlhu. Zaznamenali jsme 4 mrazové dny (tj. teplota poklesne pod 0 °C) a 8 ledových dnů (tj. teplota nevystoupí přes den nad 0 °C). Výborná dohlednost byla zaznamenána ve 13 dnech. Ve 2 dnech se vytvořila nesouvislá sněhová pokrývka.

  Průměrná měsíční teplota činí 0,8 °C, což je o 0,8 °C méně než v prosinci 2013. Maximální teplota dosáhla hodnoty 10,0 °C 19. 12., minimální teplota poklesla nejníže na -13,9 °C 30. 12., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima -17,4 °C dne 31. 12. Byl tak překonán rekord z 26. ledna 2014.

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 8,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 30. s hodnotou -11,1 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 31 % dne 27.12. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,0  m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 20.12. o hodnotě 13,8 m/s z ZJZ směru. Převládal vítr z JZ směru, nejméně vál vítr ze VSV směru. Sluneční svit se vyskytl  v 17 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 57,9 mm, což je o 38,6 mm více než v prosinci 2013. Nejvíce srážek spadlo 1.12., a to 25,0 mm.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

 

Obec

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
déšť 28 °C 15 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/13 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 19/11 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391