Obec Držková
Obec Držková

Rok 2015

Měsíční hodnocení počasí roku 2015 na Klimatologické stanici Držková, Vančica

Prosinec 2015

   Jako celek byl prosinec teplotně silně nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly ve 12 dnech a sněhové srážky zaznamenány nebyly. Mlha zahalila Vančici 16 dnů. V 1 dni bylo pozorováno náledí, výborná dohlednost v 7 dnech.

  Průměrná měsíční teplota činí 2,6 °C, což je o 1,8 °C více než v prosinci 2014. Maximální teplota dosáhla hodnoty 9,6 °C dne 24. 12., minimální teplota poklesla nejníže na -6,3 °C dne 31. 12., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 31. 12. s hodnotou -7,6 °C. Bylo zaznamenáno 9 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C) a 1 ledový (teplota nevystoupí nad bod mrazu) den.

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 22. s hodnotou 7,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 31. s hodnotou -4,6 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 30 % dne 31. 12. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,9 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 1. 12. o hodnotě 11,7 m/s z ZJZ směru. Převládal vítr z JJZ směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 16 dnech, převládalo inverzní počasí.

  Celkový srážkový úhrn činí 27,8 mm, což je o 30,1 mm méně než v prosinci 2014. Nejvíce srážek spadlo 18. 12., a to 7,8 mm. Souvislá a nesouvislá sněhová pokrývka se nevyskytla.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Listopad 2015

  Jako celek byl listopad teplotně slabě nadprůměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly ve 13 dnech, smíšené srážky v 1 dni a sněhové srážky ve 3 dnech. Mlha zahalila Vančici v 15 dnech. V 1 dni bylo pozorováno náledí, výborná dohlednost v 7 dnech.

  Průměrná měsíční teplota činí 5,5 °C, což je o 1,0 °C méně než v listopadu 2014. Maximální teplota dosáhla hodnoty 16,5 °C dne 8. 11., minimální teplota poklesla nejníže na -4,3 °C dne 25. 11., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 23. 11. s hodnotou -5,6 °C. Bylo zaznamenáno 9 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 10. s hodnotou 12,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 24. s hodnotou -1,8 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 29 % dne 3. 11. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,9 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 15. 11. o hodnotě 12,6 m/s z JJZ směru. Převládal vítr z JZ směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 22 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 97,4 mm, což je o 61,1 mm více než v listopadu 2014. Nejvíce srážek spadlo 15. 11., a to 17,6 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 3 dny.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Říjen 2015

  Jako celek byl říjen teplotně průměrný a srážkově podprůměrný. Dešťové srážky se vyskytly ve 13 dnech. 4 dny zahalila Vančici mlha. Výborná dohlednost byla zaznamenána pouze v 1 dni.

   Průměrná měsíční teplota činí 8,3 °C, což je o 1,9 °C méně než v říjnu 2014. Maximální teplota dosáhla hodnoty 20,1 °C 5. 10., minimální teplota poklesla nejníže na 0,1 °C 11. 10., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima -0,4 °C 12. 10.

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 14,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou 0,5 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 37 % dne 1. 10. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 28. 10. o hodnotě 14,1 m/s z J směru. Převládal vítr z J směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 19 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 22,7 mm, což je o 57,9 mm méně než v říjnu 2014. Nejvíce srážek spadlo 15. 10., a to 7,1 mm.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Září 2015

  Jako celek bylo září teplotně nadprůměrné a srážkově průměrné. Dešťové srážky se vyskytly ve 14 dnech. 2 dny zahalila Vančici mlha. Výborná dohlednost byla zaznamenána ve 14 dnech.

 Průměrná měsíční teplota činí 14,2 °C, což je stejná hodnota jako v září 2014. Zaznamenali jsme 3 letní dny (tj. teplota vystoupí nad 25 °C včetně) a 1 tropický den (tj. teplota vystoupí nad 30 °C včetně). Byla také zaznamenána tropická noc (minimum nepoklesne pod 20 °C). Maximální teplota dosáhla hodnoty 30,0 °C 1. 9., minimální teplota poklesla nejníže na 4,5 °C 30. 9., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima 1,0 °C taktéž 30. 9.

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 25,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 30. s hodnotou 6,0 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 40 % dne 17. 9. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 14. 9. o hodnotě 15,6 m/s z JJV směru. Převládal vítr ze S a JJV směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve 28 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 54,4 mm, což je o 55,6 mm méně než v září 2014. Nejvíce srážek spadlo 3. 9., a to 21,0 mm. Ze stanice byly pozorovány 3 bouřky, z toho 1 přešla přes stanici.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Srpen 2015

  Jako celek byl srpen teplotně extrémně nadprůměrný a srážkově průměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 8 dnech. 1 den zahalila Vančici mlha. Výborná dohlednost byla zaznamenána v 7 dnech.

  Průměrná měsíční teplota činí 22,2 °C, což je o 6,1 °C více než v srpnu 2014!! Zaznamenali jsme 7 letních dnů (tj. teplota vystoupí nad 25 °C včetně) a 14 tropických dnů (tj. teplota vystoupí nad 30 °C včetně)!!! Tropických nocí bylo 10 (minimum nepoklesne pod 20 °C). Maximální teplota dosáhla hodnoty 35,3 °C 10. 8., minimální teplota poklesla nejníže na 8,8 °C 20. 8., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima 8,1 °C taktéž 20. 8.

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 8. s hodnotou 28,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou 15,0 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 23 % dne 11. 8. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,3 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 24. 8. o hodnotě 15,5 m/s z JV směru. Převládal vítr z JJZ směru, nejméně vál vítr ze Z a ZSZ směru. Sluneční svit se vyskytl ve 29 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí  81,1 mm, což je o 6,7 mm více než v srpnu 2014. Nejvíce srážek spadlo 15. 8., a to 26,7 mm. Ze stanice bylo pozorováno 18 bouřek, z toho 3 přešly přes stanici.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Červenec 2015

   Jako celek byl červenec teplotně velmi nadprůměrný a srážkově výrazně podprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 8 dnech. 1 den zahalila Vančici mlha. Výborná dohlednost byla zaznamenána ve 24 dnech!

  Průměrná měsíční teplota činí 21,2 °C, což je o 1,7 °C více než v červenci 2014. Zaznamenali jsme 10 letních dnů (tj. teplota vystoupí nad 25 °C včetně) a 10 tropických dnů (tj. teplota vystoupí nad 30 °C včetně)!!! Maximální teplota dosáhla hodnoty 34,5 °C 22. 7., minimální teplota poklesla nejníže na 7,2 °C 11. 7., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima 4,0 °C taktéž 11. 7.

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 22. s hodnotou 28,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 10. s hodnotou 13,7 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 29 % dne 18. 7. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,4 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 28. 7. o hodnotě 14,2 m/s z JZ směru. Převládal vítr z JZ směru, nejméně vál vítr ze VSV směru. Sluneční svit se vyskytl každý den.

  Celkový srážkový úhrn činí jen 35,7 mm, což je o 85,8 mm méně než v červenci 2014. Nejvíce srážek spadlo 23. 7., a to 8,6 mm. Ze stanice bylo pozorováno 6 bouřek, z toho 3 přešly přes stanici.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Červen 2015

  Jako celek byl červen teplotně slabě nadprůměrný a srážkově výrazně podprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 10 dnech. 2 dny zahalila Vančici mlha. Výborná dohlednost byla zaznamenána ve 22 dnech!

  Průměrná měsíční teplota činí 16,9 °C, což je o 0,9 °C více než v červnu 2014. Zaznamenali jsme 8 letních dnů (tj. teplota vystoupí nad 25 °C včetně). Maximální teplota dosáhla hodnoty 29,7 °C 7. 6., minimální teplota poklesla nejníže na 6,9 °C 24. 6., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima 3,0°C taktéž 24. 6.

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 13. s hodnotou 24,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 23. s hodnotou 11,3 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 31 % dne 5. 6. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,5 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 13. 6. o hodnotě 15,0 m/s ze ZJZ směru. Převládal vítr ze SSV směru, nejméně vál vítr ze VSV směru. Sluneční svit se vyskytl každý den, tj. ve 30 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí jen 27,7 mm, což je o 15,8 mm méně než v červnu 2014. Nejvíce srážek spadlo 13. 6., a to 11,0 mm. Ze stanice bylo pozorováno 5 bouřek, z toho 2 přešly přes stanici.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Květen 2015

   Jako celek byl květen teplotně a srážkově průměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 18 dnech. V 6 dnech zahalila Vančici mlha. Výborná dohlednost byla zaznamenána v 19 dnech!

   Průměrná měsíční teplota činí 12,5 °C, což je o 0,4 °C více než v květnu 2014. Maximální teplota dosáhla hodnoty 22,6 °C 19. 5., minimální teplota poklesla nejníže na 3,2 °C 15. 5., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima. 0,3 °C 18. 5.

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 5. s hodnotou 18,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 27. s hodnotou 8,7 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 29 % dne 8. 5. a 16. 5. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,4 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 22. 5. o hodnotě 13,0 m/s ze S směru. Převládal vítr ze S a JJZ směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 25 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 60,9 mm, což je o 83,0 mm méně než v květnu 2014 (ten byl extrémně bohatý na srážky). Nejvíce srážek spadlo 25. 5, a to 10,3 mm. Ze stanice byly pozorovány 4 bouřky, z toho 2 přešly přes stanici.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Duben 2015

   Jako celek byl duben teplotně průměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 5 dnech. V 8 dnech byly pozorovány sněhové srážky. V 1 dni zahalila Vančici mlha. Zaznamenali jsme 8 mrazových dnů (tj. teplota poklesne pod 0 °C). Výborná dohlednost byla zaznamenána ve 23 dnech!! Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 2 dny, nesouvislá 1 den.

  Průměrná měsíční teplota činí 7,8 °C, což je o 1,6 °C méně než v dubnu 2014. Maximální teplota dosáhla hodnoty 22,8 °C 16. 4., minimální teplota poklesla nejníže na -2,6 °C 5. 4., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima taktéž 6. 4. -5,7 °C.

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 27. s hodnotou 16,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou 0,1 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 26 % dne 21. 4. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,6  m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 27. 4. o hodnotě 14,7 m/s z JV směru. Převládal vítr z JJZ směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl  v 29 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 31,5 mm, což je o 25,2 mm méně než v dubnu 2014. Nejvíce srážek spadlo 2. 4, a to 12,2 mm. Měsíc duben byl bohatý na halové jevy. Ze stanice byly pozorovány 3 bouřky.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Březen 2015

   Jako celek byl březen teplotně a srážkově průměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly ve 12 dnech. Ve 2 dnech byly pozorovány smíšené srážky a ve 12 dnech sněhové srážky. V 5 dnech zahalila Vančici mlha. Zaznamenali jsme 13 mrazových dnů (tj. teplota poklesne pod 0 °C). Výborná dohlednost byla zaznamenána v 8 dnech. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 2 dny.

  Průměrná měsíční teplota činí 4,1 °C, což je o 2,7 °C méně než v březnu 2014. Maximální teplota dosáhla hodnoty 16,0 °C 25. 3., minimální teplota poklesla nejníže na -3,8 °C 23. 3., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima taktéž 23.3. -6,2 °C.

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 25. s hodnotou 11,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 6. s hodnotou -0,1 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 26 % dne 8.3. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,0  m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 1. 3. o hodnotě 16,1 m/s z JV směru. Převládal vítr z J a S směru, nejméně vál vítr z ZSZ a Z směru. Sluneční svit se vyskytl  v 21 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 51,6 mm, což je o 27,7 mm více než v v březnu 2014. Nejvíce srážek spadlo 31. 3, a to 14,7 mm.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Únor 2015

   Jako celek byl únor teplotně a srážkově průměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 5 dnech. Ve 2 dnech byly pozorovány smíšené srážky a v 8 dnech sněhové srážky. Ve 3 dnech zahalila Vančici mlha, ve 3 dnech se vyskytla námraza, v 6 dnech náledí. Zaznamenali jsme 12 mrazových dnů (tj. teplota poklesne pod 0 °C) a 5 ledových dnů (tj. teplota nevystoupí přes den nad 0 °C). Výborná dohlednost byla zaznamenána ve 2 dnech. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 21 dnů, nesouvislá 4 dny.

  Průměrná měsíční teplota činí -0,2 °C, což je o 2,9 °C méně než v únoru 2014. Maximální teplota dosáhla hodnoty 9,7 °C 15. a 22. 2., minimální teplota poklesla nejníže na -7,2 °C 7. 2., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima taktéž 5.2. -10,3 °C.

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 21. s hodnotou 4,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 6. s hodnotou -4,4 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 36 % dne 13.2. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8  m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 8.2. o hodnotě 18,8 m/s z JV směru. Převládal vítr z J směru, nejméně vál vítr z ZSZ a VSV směru. Sluneční svit se vyskytl  v 16 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 35,3 mm, což je o 5,0 mm více než v únoru 2014. Nejvíce srážek spadlo 9.2., a to 16,5 mm.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Leden 2015

    Jako celek byl leden teplotně slabě nadprůměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 8 dnech. Ve 3 dnech byly pozorovány smíšené srážky a v 19 dnech sněhové srážky. Ve 11 dnech zahalila Vančici mlha. Zaznamenali jsme 13 mrazových dnů (tj. teplota poklesne pod 0 °C) a 10 ledových dnů (tj. teplota nevystoupí přes den nad 0 °C). Výborná dohlednost byla zaznamenána v 8 dnech. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 19 dnů, nesouvislá 4 dny.

   Průměrná měsíční teplota činí -0,2 °C, což je o 0,8 °C méně než v lednu 2014. Maximální teplota dosáhla hodnoty 10,5 °C 10. 1., minimální teplota poklesla nejníže na -10,6 °C 7. 1., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima taktéž 7.1. -13,7 °C.

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 10. s hodnotou 7,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 6. s hodnotou -7,2 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 27 % dne 13.1. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8  m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 30.1. o hodnotě 18,8 m/s z JV směru. Převládal vítr z J směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve 12 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 94,5 mm, což je o 58,1 mm více než v lednu 2014. Nejvíce srážek spadlo 30.1. a to 13,4 mm.

   V lednu jsme zaznamenali nezvyklý výkyv tlaku vzduchu spojený se silným sněžením, kdy za 10 h napadlo 15 cm sněhu. Ve středu 28. 1. začal tlak klesat z hodnoty 1016 hPa. V pátek 30. 1. odpoledne jsme změřili velmi nízký tlak vzduchu, jenž atakoval rekordní hodnotu z ledna 2011. Tehdy jeho hodnota činila 987 hPa, v pátek 30. 1. byl zaznamenán tlak 976,6 hPa.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Obec

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 11 °C
čtvrtek 20. 6. skoro jasno 22/8 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 27/13 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 23/15 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391