Obec Držková
Obec Držková

Rok 2016

Měsíční hodnocení počasí roku 2016 na meteorologických stanicích v Držkové

Prosinec 2016

   Jako celek byl na Vančici prosinec teplotně slabě podprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 6 dnech, smíšené v 1 dni, sněhové srážky v 8 dnech, mrznoucí ve 2 dnech. Mlha zahalila Vančici 8 dnů, z toho 5 dnů byla mrznoucí. V 15 dnech byla zaznamenána výborná dohlednost. Ve 2 dnech byla pozorována ledovka, v 8 dnech námraza.

  Průměrná měsíční teplota činí -1,4 °C, což je o 4,0 °C méně než v prosinci 2015. Maximální teplota dosáhla hodnoty 7,5 °C dne 20. 12., minimální teplota poklesla nejníže na -7,4 °C dne 13. 12., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 13. 12. s hodnotou -10,0  °C. Bylo zaznamenáno 18 mrazových dnů (teplota klesne pod 0 °C) a 9 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C).

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 3,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -5,0 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 49 % dne 13. 12.  Vítr vál o průměrné rychlosti 1,7 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 11. 12. o hodnotě 14,4 m/s z JZ směru. Převládal vítr z J směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve 20 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 28,2 mm, což je o 0,4 mm více než v prosinci 2015. Nejvíce srážek spadlo 12. 12., a to 6,0 mm.

  Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 8 dní, nesouvislá 8 dní. Výška sněhu dosáhla svého maxima 1 cm.

  !!!!29. 12. byl na Vančici zaznamenán rekordní tlak vzduchu 1042,0 hPa. Normální hodnota tlaku činí 1013,25 hPa.!!!!

  V Držkové jsme naměřili maximum 7,3 °C dne 26. 12., v Ráztokách 6,2 °C dne 11. 12. Minimum pokleslo v obci na -10,5 °C dne 17. 12. a v Ráztokách na -11,2 °C dne 17. 12.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypravocal:                                                                     Jakub Flám Revize hodnocení:                                                               V Držkové, 10. 2. 2019

Listopad 2016

   Jako celek byl na Vančici listopad teplotně průměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 9 dnech, smíšené ve 3 dnech, sněhové srážky v 6 dnech. Mlha zahalila Vančici 10 dnů, z toho 2 dny byla mrznoucí. V 10 dnech byla zaznamenána výborná dohlednost a ve 2 dnech ledovka o síle 1 – 2 cm.

 Průměrná měsíční teplota činí 3,0 °C, což je o 2,5 °C méně než v listopadu 2015. Maximální teplota dosáhla hodnoty 14,0 °C dne 22. 11., minimální teplota poklesla nejníže na -5,7 °C dne 30. 11., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 30. 11. s hodnotou -9,8 °C. Bylo zaznamenáno 12 mrazových dnů (teplota klesne pod 0 °C) a 2 ledové dny (teplota nevystoupí nad 0 °C).

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 21. s hodnotou 11,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 30. s hodnotou -4,1 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 61 % dne 5. 11.  Vítr vál o průměrné rychlosti 2,4 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 21. 11. o hodnotě 16,0 m/s z J směru. Převládal vítr z J směru, nejméně vál vítr z V a VSV  směru. Sluneční svit se vyskytl ve 20 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 62,9 mm, což je o 34,5 mm méně než v listopadu 2015. Nejvíce srážek spadlo 19. 11., a to 21,7 mm.

  Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 3 dny, nesouvislá 2 dny. Výška sněhu dosáhla svého maxima 3 cm 29. 11.

  V Držkové jsme naměřili maximum 14,7 °C dne 22. 11., v Ráztokách 13,8 °C dne 21. a 22. 11. Minimum pokleslo v obci na -8,9 °C dne 15. 11. a v Ráztokách na -9,5 °C dne 15. 11.

   !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Říjen 2016

  Jako celek byl na Vančici říjen teplotně průměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 15 dnech, smíšené v 1 dni. Mlha zahalila Vančici 10 dnů. V 10 dnech byla zaznamenána výborná dohlednost.

   Průměrná měsíční teplota činí 7,1 °C, což je o 1,2 °C méně než v říjnu 2015. Maximální teplota dosáhla hodnoty 22,1 °C dne 1. 10., minimální teplota poklesla nejníže na -0,4 °C dne 8. 10., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 8. 10. s hodnotou -2,0 °C. Byl zaznamenán 1 mrazový den (teplota klesne pod 0 °C).

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 16,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou 2,1 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 52 % dne 29. 10.  Vítr vál o průměrné rychlosti 1,7 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 4. 10. o hodnotě 13,5 m/s ze SSV směru. Převládal vítr z J směru, nejméně vál vítr z V a VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve 20 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 90,2 mm, což je o 67,5 mm více než v říjnu 2015. Nejvíce srážek spadlo 5. 10., a to 15,3 mm.

   V Držkové jsme naměřili maximum 23,3 °C dne 1. 10., v Ráztokách 22,7 °C taktéž dne 1. 10. Minimum pokleslo v obci na  -3,5 °C dne 7. 10. a v Ráztokách na -3,5 °C dne 28. 10.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Září 2016

   Jako celek bylo na Vančici září teplotně silně nadprůměrné a srážkově výrazně podprůměrné. Dešťové srážky se vyskytly v 5 dnech. Mlha zahalila Vančici 3 dny. V 8 dnech byla zaznamenána výborná dohlednost. Ze stanice byly pozorovány 2 bouřky.

   Průměrná měsíční teplota činí 16,3 °C, což je 2,1 °C více než v září 2015. Maximální teplota dosáhla hodnoty 29,1 °C dne 12. 9., minimální teplota poklesla nejníže na 4,4 °C dne 22. 9., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 22. 9. s hodnotou 2,3 °C. Bylo zaznamenáno 10 letních dnů (teplota vystoupí nad 25 °C).

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 4. s hodnotou 21,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou 8,9 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 38 % dne 12. 9.  Vítr vál o průměrné rychlosti 1,7 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 6. 9. o hodnotě 10,7 m/s z SSV směru. Převládal vítr z JJV směru, nejméně vál vítr ze Z směru. Sluneční svit se vyskytl v 27 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 29,3 mm, což je o 25,1 mm méně než v září 2015. Nejvíce srážek spadlo 4. 9., a to 13,7 mm.

  V Držkové jsme naměřili maximum 30,8 °C dne 12. 9., v Ráztokách 30,4 °C taktéž dne 12. 9. Minimum pokleslo v obci na  -0,2 °C dne 23. 9. a v Ráztokách na -1,4 °C dne 23. 9.

   !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Srpen 2016

  Jako celek byl na Vančici srpen teplotně i srážkově průměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 10 dnech. Mlha zahalila Vančici 2 dny. V 19 dnech byla zaznamenána výborná dohlednost. Ze stanice bylo pozorováno 11 bouřek a z toho počtu přešly přímo přes stanici 2 bouřky.

  Průměrná měsíční teplota činí 17,4 °C, což je o 4,8 °C méně než v srpnu 2015. Maximální teplota dosáhla hodnoty 27,3 °C dne 4. 8., minimální teplota poklesla nejníže na 6,4 °C dne 12. 8., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 12. 8. s hodnotou 4,9 °C. Bylo zaznamenáno 9 letních dnů (teplota vystoupí nad 25 °C).

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 4. s hodnotou 23,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 10. a 11. s hodnotou 10,6 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 40 % dne 2. 8.  Vítr vál o průměrné rychlosti 1,6 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 4. 8. o hodnotě 11,3 m/s z JJZ směru. Převládal vítr z JV směru, nejméně vál vítr ze Z směru. Sluneční svit se vyskytl v 29 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 64,7 mm, což je o 16,4 mm méně než v srpnu 2015. Nejvíce srážek spadlo 5. 8., a to 17,5 mm.

  V Držkové jsme naměřili maximum 28,8 °C dne 4. 8., v Ráztokách 28,5 °C taktéž dne 4. 8. Minimum pokleslo v obci na  3,2 °C dne 12. 8. a v Ráztokách na 2,3 °C dne 12. 8.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Červenec 2016

   Jako celek byl na Vančici červenec teplotně průměrný a srážkově extrémně nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly ve 12 dnech, kroupy ve 2 dnech a jejich velikost dosáhla 1 cm. Mlha zahalila Vančici 5 dnů. V 18 dnech byla zaznamenána výborná dohlednost. Ze stanice bylo pozorováno 15 bouřek a z toho počtu přešlo přímo přes stanici 9 bouřek.

  Průměrná měsíční teplota činí 19,1 °C, což je o 2,1 °C méně než v červenci 2015. Maximální teplota dosáhla hodnoty 31,4 °C dne 11. 7., minimální teplota poklesla nejníže na 8,6 °C dne 15. 7., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 7. 7. s hodnotou 5,8 °C. Bylo zaznamenáno 16 letních dnů (teplota vystoupí nad 25 °C) a 2 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C).

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 11. s hodnotou 26,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 14. s hodnotou 11,9 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 36 % dne 6. 7. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,6 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 11. a 31. 7. o hodnotě 13,2 m/s z JJV směru. Převládal vítr z J směru, nejméně vál vítr z V směru. Sluneční svit se vyskytl v 29 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí !!!!250,1 mm!!!, což je o 214,4 mm více než v červenci 2015. Nejvíce srážek spadlo 31. 7., a to !!!!100,4 mm!!!!

   V Držkové jsme naměřili maximum 32,9 °C dne 11. 7., v Ráztokách 32,5 °C taktéž dne 11. 7. Minimum pokleslo v obci na 5,6 °C dne 7. 7. a v Ráztokách na 3,2 °C dne 7. 7.

   !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Červen 2016

   Jako celek byl na Vančici červen teplotně a srážkově průměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly ve 13 dnech. Mlha zahalila Vančici 2 dny. Ve 20 dnech byla zaznamenána výborná dohlednost. Ze stanice bylo pozorováno 20 bouřek a z toho počtu přešly přímo přes stanici 4 bouřky.

    Průměrná měsíční teplota činí 18,2 °C, což je o 1,3 °C více než v červnu 2015. Maximální teplota dosáhla hodnoty 31,6 °C dne 25. 6., minimální teplota poklesla nejníže na 7,1 °C dne 7. 6., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 7. 6. s hodnotou 4,0 °C. Bylo zaznamenáno 7 letních dnů (teplota vystoupí nad 25 °C) a 2 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C).

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 25. s hodnotou 27,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou 14,3 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 32 % dne 7. 6.  Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 17. 6. o hodnotě 18,7 m/s z JZ směru. Převládal vítr z JV směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v každém dni, tj. ve 30 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 68,5 mm, což je o 40,8 mm více než v červnu 2015. Nejvíce srážek spadlo 2. 6., a to 26,4 mm.

   V Držkové jsme naměřili maximum 33,4 °C dne 26. 6., v Ráztokách 32,9 °C taktéž dne 26. 6. Minimum pokleslo v obci na 3,6 °C dne 7. 6. a v Ráztokách na 1,8 °C dne 7. 6.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                                        Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

 

Květen 2016

   Jako celek byl na Vančici květen teplotně průměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 16 dnech. Mlha zahalila Vančici 3 dny. Ve 14 dnech byla zaznamenána výborná dohlednost. Ze stanice bylo pozorováno 16 bouřek a jedna bouřka přešla přímo přes stanici. Blýskavice se vyskytla v 5 dnech.

  Průměrná měsíční teplota činí 13,8 °C, což je o 1,3 °C více než v květnu 2015. Maximální teplota dosáhla hodnoty 25,7 °C dne 28. 5., minimální teplota poklesla nejníže na 1,4 °C dne 16. 5., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 16. 5. s hodnotou -1,4 °C. Byly zaznamenány 3 letní dny (teplota vystoupí nad 25 °C).

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 21,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 16. s hodnotou 5,0 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 33 % dne 6. 5.  Vítr vál o průměrné rychlosti 2,0 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 23. 5. o hodnotě 12,3 m/s z JJV směru. Převládal vítr z JJV směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve 29 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 34,4 mm, což je o 26,5 mm méně než v květnu 2015. Nejvíce srážek spadlo 13. 5., a to 18,5 mm.

    V Držkové jsme naměřili maximum 27,8 °C dne 29. 5., v Ráztokách 27,0 °C taktéž dne 28. 5. Minimum pokleslo v obci na -1,6 °C dne 16. 5. a v Ráztokách na -2,9 °C dne 16. 5.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Duben 2016

  Jako celek byl na Vančici duben teplotně průměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly ve 14 dnech a sněhové srážky ve 3 dnech, smíšené v 1 dni. Mlha zahalila Vančici 2 dny. Ve 14 dnech byla zaznamenána výborná dohlednost. Ze stanice byla pozorována 1 bouřka.

   Průměrná měsíční teplota činí 8,1 °C, což je o 0,3 °C více než v 2015. Maximální teplota dosáhla hodnoty 23,8 °C dne 5. 4., minimální teplota poklesla nejníže na -1,8 °C dne 26. 4., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 26. 4. s hodnotou -4,8 °C. Bylo zaznamenáno 5 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C).

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 5. s hodnotou 16,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou 1,9 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 14 % dne 2. 4. Tato hodnota se stává rekordní. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,0 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 9. 4. o hodnotě 14,4 m/s ze S směru. Převládal vítr z J směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve 24 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 77,6 mm, což je o 46,1 mm více než v dubnu 2015. Nejvíce srážek spadlo 14. 4., a to 22,1 mm.

  V Držkové jsme naměřili maximum 25,3 °C dne 5. 4., v Ráztokách 25,2 °C taktéž dne 5. 4. Minimum pokleslo v obci na -5,9 °C dne 26. 4. a v Ráztokách na -7,0 °C dne 26. 4.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Březen 2016

   Jako celek byl na Vančici březen teplotně průměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly ve 13 dnech a sněhové srážky v 8 dnech, smíšené ve 2 dnech. Mlha zahalila Vančici 8 dnů. V 5 dnech byla zaznamenána výborná dohlednost.

  Průměrná měsíční teplota činí 3,4 °C, což je o 0,7 °C méně než v březnu 2015. Maximální teplota dosáhla hodnoty 19,8 °C dne 31. 3., minimální teplota poklesla nejníže na -2,5 °C dne 17. 3., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 20. 3. s hodnotou -3,9 °C. Bylo zaznamenáno 14 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C).

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 13,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou -1,2 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 30 % dne 29. 3. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,2 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 29. 3. o hodnotě 15,4 m/s z JZ směru. Převládal vítr z J směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve 25 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 21,0 mm, což je o 30,6 mm méně než v březnu 2015. Nejvíce srážek spadlo 1. 3., a to 6,8 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 3 dny.

    V Držkové jsme naměřili maximum 21,0 °C dne 31. 3., v Ráztokách 21,1 °C taktéž dne 31. 3. Minimum pokleslo v obci na -5,9 °C dne 17. 3. a v Ráztokách na -6,1 °C dne 18. 3.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Únor 2016

  Jako celek byl na Vančici únor teplotně nadprůměrný a srážkově výrazně nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly ve 12 dnech a sněhové srážky ve 13 dnech. Mlha zahalila Vančici 12 dnů, z toho ve 2 dnech byla mrznoucí. V 5 dnech bylo pozorováno náledí, výborná dohlednost v 10 dnech. Námraza byla pozorována v 5 dnech.

   Průměrná měsíční teplota činí 3,2 °C, což je o 3,0 °C více než v únoru 2015. Maximální teplota dosáhla hodnoty 14,3 °C dne 22. 2., minimální teplota poklesla nejníže na -4,6 °C dne 27. 2., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 5. 2. s hodnotou -6,8 °C. Bylo zaznamenáno 12 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C).

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 22. s hodnotou 10,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 26. s hodnotou -1,8 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 46 % dne 9. 2. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,5 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 7. 2. o hodnotě 7,6 m/s z JJV směru. Převládal vítr z JJZ směru, nejméně vál vítr z VSV a SV směru. Sluneční svit se vyskytl v 18 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 105,1 mm, což je o 69,8 mm více než v únoru 2015. Nejvíce srážek spadlo 10. 2., a to 20,6 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 10 dnů.

   V Držkové jsme naměřili maximum 15,5 °C dne 22. 2., v Ráztokách 14,1 °C taktéž dne 22. 2. Minimum pokleslo v obci na -7,7 °C a v Ráztokách na -7,8 °C dne 27. 2.

!!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

 

Leden 2016

   Jako celek byl na Vančici leden teplotně průměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 5 dnech a sněhové srážky v 17 dnech. Mlha zahalila Vančici 10 dnů, z toho v 5 dnech byla mrznoucí. Ve 3 dnech bylo pozorováno náledí, výborná dohlednost v 5 dnech. Námraza byla pozorována v 5 dnech.

  Průměrná měsíční teplota činí -2,3 °C, což je o 2,1 °C méně než v lednu 2015. Maximální teplota dosáhla hodnoty 9,0 °C dne 30. 1., minimální teplota poklesla nejníže na -12,6 °C dne 3. 1., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 22. 1. s hodnotou -15,5 °C. Bylo zaznamenáno 5 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C) a 15 ledových (teplota nevystoupí nad bod mrazu) dnů.

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 27. s hodnotou 5,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 4. s hodnotou -9,1 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 30 % dne 3. 1. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,9 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 4. 1. o hodnotě 13,4 m/s z JJV směru. Převládal vítr z JZ směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve 13 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 60,6 mm, což je o 33,9 mm méně než v lednu 2015. Nejvíce srážek spadlo 25. 1., a to 12,2 mm. Nejvyšší vodní hodnota sněhu 16,4 mm byla změřena dne 25. 1. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 22 dnů a nesouvislá sněhová pokrývka 1 den.

  V Držkové jsme naměřili maximum 8,4 °C dne 30. 1., v Ráztokách 8,0 °C taktéž dne 30. 1. Minimum pokleslo v obci na -18,0 °C a v Ráztokách na -18,3 °C dne 22. 1.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                                v Držkové, 10. 2. 2019

Obec

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
déšť 28 °C 15 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/13 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 19/11 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391