Obec Držková
Obec Držková

Rok 2017

Měsíční hodnocení počasí roku 2017 na meteorologických stanicích v Držkové

Prosinec 2017

  Jako celek byl na Vančici prosinec teplotně slabě nadprůměrný a srážkově průměrný. Bylo zaznamenáno 21 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C) a 6 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C). Dešťové srážky se vyskytly v 6 dnech, sněhové v 17 dnech. Mlha zahalila Vančici 11 dnů. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána jen 5 dnů. Námraza se vyskytla ve 2 dnech, náledí v 6 dnech.

  Průměrná měsíční teplota činí 0,3 °C, což je o 1,7 °C více než v prosinci 2016. Maximální teplota dosáhla hodnoty 11,5 °C dne 12. 12., minimální teplota poklesla nejníže na -8,2 °C dne 19. 12., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 2. 12. s hodnotou -12,5 °C.

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 11. s hodnotou 7,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 19. s hodnotou -5,6 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 52 % dne 10. 12. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,2 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 12. 12. o hodnotě 22,0 m/s z J směru. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z VSV a V směru. Sluneční svit se vyskytl jen v 15 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 52,8 mm, což je o 24,6 mm více než v prosinci 2016. Nejvíce srážek spadlo 28. 12., a to 18,8 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 16 dnů a dosáhla maxima 22 cm dne 29. 12. Nesouvislá sněhová pokrývka ležela 2 dny a poprašek 5 dnů.

   V Držkové bylo změřeno maximum 12,4 °C dne 12. 12., minimum -11,3 °C dne 2. 12., v Ráztokách vystoupila teplota nejvýše na 12,1 °C dne 12. 12., minimum pokleslo na -10,7 °C dne 30. 12.

  V Držkové bylo zaznamenáno 26 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), 6 ledových dnů (maximum nevystoupí nad 0 °C), v Ráztokách 26 mrazových dnů a 7 ledových dnů. Pokud bychom vzali jako směrodatné údaje z radiačního štítu na Vančici, počet mrazových dnů by činil dokonce 26!

   !!!!Teploty v obci a Rátokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Listopad 2017

  Jako celek byl na Vančici listopad teplotně průměrný a srážkově nadprůměrný. Bylo zaznamenáno 10 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C). Dešťové srážky se vyskytly v 13 dnech, smíšené v 1 dni a sněhové v 8 dnech. Mlha zahalila Vančici 12 dnů. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána jen 3 dny.

  Průměrná měsíční teplota činí 3,4 °C, což je o 0,4 °C více než v listopadu 2016. Maximální teplota dosáhla hodnoty 13,0 °C dne 2. a 6. 11., minimální teplota poklesla nejníže na -2,4 °C dne 15. a 27. 11., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 28. 11. s hodnotou  -5,3 °C.

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 2. s hodnotou 9,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 27. s hodnotou -1,2 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 36 % dne 16. 11. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,1 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 25. 11. o hodnotě 13,6 m/s z J směru. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z VSV a V směru. Sluneční svit se vyskytl jen v 16 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 85,2 mm, což je o 22,3 mm více než v listopadu 2016. Nejvíce srážek spadlo 30. 11., a to 18,0 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 5 dnů a dosáhla maxima 5 cm dne 21. a 30. 11.

  V Držkové bylo změřeno maximum 13,7 °C dne 2. 11., minimum -6,4 °C dne 28. 11., v Ráztokách vystoupila teplota nejvýše na 13,7 °C dne 2. 11., minimum pokleslo na  -6,3 °C dne 28. 11.

  V Držkové bylo zaznamenáno 10 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), v Ráztokách 14 takových dnů. Pokud bychom vzali jako směrodatné údaje z radiačního štítu na Vančici, počet mrazových dnů by činil 11.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Říjen 2017

  Jako celek byl na Vančici říjen teplotně slabě nadprůměrný a srážkově silně nadprůměrný. Byly zaznamenány 2 mrazové dny (teplota poklesne pod 0 °C). Dešťové srážky se vyskytly ve 14 dnech, smíšené ve 2 dnech a sněhové 1 den. Mlha zahalila Vančici 7 dnů. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána 7 dnů.

   Průměrná měsíční teplota činí 9,2 °C, což je o 2,1 °C více než v říjnu 2016. Maximální teplota dosáhla hodnoty 21,5 °C dne 17. 10., minimální teplota poklesla nejníže na -0,7 °C dne 31. 10., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 31. 10. s hodnotou -4,3°C.

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 17. s hodnotou 15,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 30. s hodnotou 2,2 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 49 % dne 2. 10. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,9 m/s a dosáhl maximiálního nárazu dne 5. 10. o hodnotě 17,0 m/s z JJZ směru.Převládal vítr z JJZ směru. Nejméně vál vítr z VSV a V směru. Sluneční svit se vyskytl v 21 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 117,1 mm, což je o 26,9 mm více než v říjnu 2016. Nejvíce srážek spadlo 3. 10., a to 23,1 mm.

   V Držkové bylo změřeno maximum 22,2 °C dne 17. 10., minimum -2,0 °C dne 31. 10., v Ráztokách vystoupila teplota nejvýše na 22,2 °C dne 17. 10., minimum pokleslo na -2,8 °C dne 31. 10.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Září 2017

    Jako celek bylo na Vančici září teplotně slabě podprůměrné a srážkově mimořádně nadprůměrné. Dešťové srážky se vyskytly v 21 dnech. Mlha zahalila Vančici 8 dnů. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána 12 dnů. Byly pozorovány celkem 2 bouřky.

   Průměrná měsíční teplota činí 12,5°C, což je o 3,8 °C méně než v září 2016. Maximální teplota dosáhla hodnoty 22,7 °C dne 1. 9., minimální teplota poklesla nejníže na 7,2 °C dne 19. 9., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 23. 9. s hodnotou 2,9°C.

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 18,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 23. s hodnotou 8,5 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 40 % dne 4. 9. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 9. 9. o hodnotě 14,4 m/s z JJV směru. Převládal vítr ze SSZ směru. Nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl  ve 20dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 132,7 mm, což je o 13,4 mm více než v září 2016. Nejvíce srážek spadlo 21. 9., a to 23,7 mm.

   V Držkové bylo změřeno maximum 23,9 °C dne 9. 9., minimum 1,0 °C dne 30. 9., v Ráztokách vystoupila teplota nejvýše na 23,7 °C dne 10. 9., minimum pokleslo na -0,2 °C dne 30. 9.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Srpen 2017

   Jako celek byl na Vančici srpen teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 9 dnech. Mlha zahalila Vančici 4 dny. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána 20 dnů. Bylo pozorováno celkem 9 bouřek, z nichž 5 přecházelo přímo přes stanici.

   Průměrná měsíční teplota činí 19,9 °C, což je o 2,5 °C více než v srpnu 2016. Maximální teplota dosáhla hodnoty 33,0 °C dne 3. 8., minimální teplota poklesla nejníže na 7,9 °C dne 23. 8., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 23. 8. s hodnotou 3,2°C. Bylo zaznamenáno 12 letníchdnů (teplota vystoupí nad 25 °C), 5 tropických dnů (teplota vystoupí nad 30 °C) a 4 tropické noci (teplota nepoklesne pod 20 °C).

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 28,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou 13,1 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 25 % dne 3. 8. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 10. a 11. 8. o hodnotě 26,8 m/s z JZ směru. Tato hodnota maximálního nárazu je rekordní. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 29 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 63,0 mm, což je o 1,7 mm méně než v srpnu 2016. Nejvíce srážek spadlo 11. 8., a to 27,4 mm.

   V Držkové bylo změřeno maximum 35,3 °C dne 3. 8., minimum 3,5 °C dne 24. 8., v Ráztokách vystoupila teplota nejvýše na 34,2 °C dne 3. 8., minimum pokleslo na 1,6 °C dne 24. 8.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Červenec 2017

   Jako celek byl červenec na Vančici teplotně i srážkově průměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly ve 13 dnech. Mlha zahalila Vančici 5 dnů. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána 14 dnů. Bylo pozorováno celkem 22 bouřek, z nichž 2 přecházely přímo přes stanici.

  Průměrná měsíční teplota činí 19,0 °C, což je o 0,1 °C méně než v červenci 2016. Maximální teplota dosáhla hodnoty 31,3 °C dne 31. 7., minimální teplota poklesla nejníže na 7,0 °C dne 14. 7., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 14. 7. s hodnotou 3,4 °C. Bylo zaznamenáno 13 letních dnů (teplota vystoupí nad 25 °C), 2 tropické dny (teplota vystoupí nad 30 °C) a 2 tropické noci (teplota nepoklesne pod 20 °C).

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 26,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou 13,4 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 25 % dne 20. 7. Vítr vál o průměrné rychlosti 1,9 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 1. 7. o hodnotě 13,7 m/s z JJZ směru. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve 30 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 71,0 mm, což je o 179,1 mm méně než v červenci 2016. Nejvíce srážek spadlo 24. 7., a to 16,3 mm.

  V Držkové bylo změřeno maximum 33,3 °C dne 31. 7., minimum 4,6 °C dne 14. 7., v Ráztokách vystoupila teplota nejvýše na 32,6 °C dne 31. 7., minimum pokleslo na 2,2 °C dne 14. 7.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Červen 2017

   Jako celek byl na Vančici červen teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný měsíc. Dešťové srážky se vyskytly v 11 dnech. Mlha zahalila Vančici 1 den. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána 17 dnů. Bylo pozorováno celkem 14 bouřek, z nichž 2 přecházely přímo přes stanici.

  Průměrná měsíční teplota činí 18,4 °C, což je o 0,2 °C více než v červnu 2016. Maximální teplota dosáhla hodnoty 30,5 °C dne 28. 6., minimální teplota poklesla nejníže na 8,0 °C dne 8. 6., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 8. 6. s hodnotou 1,7 °C. Bylo zaznamenáno 12 letních dnů (teplota vystoupí nad 25 °C), 1 tropický den (teplota vystoupí nad 30 °C).

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 24,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 17. s hodnotou 10,9 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 19 % dne 24. 6. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,2 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 28. 6. o hodnotě 17,5 m/s z J směru. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 29 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 62,1 mm, což je o 6,4 mm méně než v červnu 2016. Nejvíce srážek spadlo 10. 6., a to 13,9 mm.

   V Držkové bylo změřeno maximum 31,2 °C dne 28. 6., minimum 3,8 °C dne 8. 6., v Ráztokách vystoupila teplota nejvýše na 31,1 °C dne 28. 6., minimum pokleslo na 1,2 °C dne 8. 6.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Květen 2017

   Jako celek byl na Vančici květen teplotně průměrný a srážkově slabě podprůměrný měsíc. Sněhové srážky se vyskytly v 1 dni,  dešťové ve 14 dnech. Mlha zahalila Vančici 6 dnů. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána 16 dnů. Bylo pozorováno celkem 16 bouřek, z nichž 2 přecházely přímo přes stanici.

 Průměrná měsíční teplota činí 13,8 °C, což je totožná teplota s květnem 2016. Maximální teplota dosáhla hodnoty 28,9 °C dne 30. 5., minimální teplota poklesla nejníže na -1,6 °C dne 10. 5., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 10. 5. s hodnotou -5,2 °C. Byly zaznamenány 3 letní dny (teplota vystoupí nad 25 °C), 1 mrazový den (teplota klesne pod 0 °C).

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 30. s hodnotou 21,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 9. s hodnotou 2,8 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 28 % dne 17. 5. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,0 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 6. 5. o hodnotě 12,3 m/s ze S směru. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl ve 30 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 37,7 mm, což je o 3,3 mm více než v květnu 2016. Nejvíce srážek spadlo 30. 5. v bouřce, a to 11,2 mm.

   V Držkové bylo změřeno maximum 31,0 °C dne 30. 5., minimum -3,2 °C dne 10. 5., v Ráztokách vystoupila teplota nejvýše na 30,2 °C dne 30. 5., minimum pokleslo na -5,0 °C dne 10. 5.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Duben 2017

  Jako celek byl na Vančici duben teplotně slabě podprůměrný a srážkově výrazně nadprůměrný měsíc. Sněhové srážky se vyskytly v 7 dnech, smíšené ve 4 dnech, dešťové v 17 dnech. Mlha zahalila Vančici pouze 1 den. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána 13 dnů. Vyskytlo se celkem 8 bouřek, z nichž jedna přecházela přímo přes stanici.

  Průměrná měsíční teplota činí 6,7 °C, což je o 1,4 °C méně než v dubnu 2016. Maximální teplota dosáhla hodnoty 21,6 °C dne 2. 4., minimální teplota poklesla nejníže na -3,7 °C dne 21. 4., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 21. 4. s hodnotou -8,3 °C. Bylo zaznamenáno 5 mrazových dnů (teplota klesne pod 0 °C).

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 2. s hodnotou 16,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 19. s hodnotou -0,5 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 25 % dne 2. 4. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,1 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 2. 4. o hodnotě 14,5 m/s z J směru. Převládal vítr z JZ směru. Nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 25 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 118,7 mm, což je o 41,4 mm více než v dubnu 2016. Nejvíce srážek spadlo 27. 4., a to 28,5 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela 2 dny s maximem své výšky 1 cm dne 19. a 20. 4.

   V Držkové bylo změřeno maximum 23,6 °C dne 2. 4., minimum -5,5 °C dne 21. 4., v Ráztokách vystoupila teplota nejvýše na 23,1 °C dne 2. 4., minimum pokleslo na -6,4 °C dne 21. 4.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Březen 2017

 Jako celek byl na Vančici březen teplotně nadprůměrný a srážkově lehce podprůměrný měsíc. Sněhové srážky se vyskytly ve 3 dnech, smíšené taktéž ve 3 dnech,  dešťové ve 12 dnech. Mlha zahalila Vančici 8 dnů. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána 14 dnů.

  Průměrná měsíční teplota činí 5,9 °C, což je o 5,7 °C více než v březnu 2016. Maximální teplota dosáhla hodnoty 19,4 °C dne 29. 3., minimální teplota poklesla nejníže na -1,9 °C dne 14. 3., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 27. 3. s hodnotou -4,6 °C. Bylo zaznamenáno 5 mrazových dnů (teplota klesne pod 0 °C).

  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 13,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 14. s hodnotou 2,3 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 25 % dne 19. 3. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,5 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 24. 3. o hodnotě 21,7 m/s z J směru. Tato hodnota je rekordní. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 26 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 39,3 mm, což je o 16,3 mm více než v březnu 2016. Nejvíce srážek spadlo 18. 3., a to 7,8 mm.

   V Držkové bylo změřeno maximum 19,8 °C dne 28. 3., minimum -5,0 °C dne 14. 3., v Ráztokách vystoupila teplota nejvýše na 20,0 °C dne 28. a 29. 3., minimum pokleslo na -6,2 °C dne 14. 3.

   Noc na 29. 3. byla rekordní. Byl překonán dosavadní teplotní rekord v rozdílu teplot mezi Vančicí a Hutěmi, který činil 10,1 °C, nově 10,6 °C!!

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Únor 2017

   Jako celek byl na Vančici únor teplotně a srážkově průměrný měsíc. Sněhové srážky se vyskytly v 9 dnech, dešťové v 5 dnech, mrznoucí v 1 dni. Mlha zahalila Vančici 11 dnů, z toho 3 dny byla mrznoucí. V 7 dnech byla zaznamenána námraza s maximální tloušťkou do 0,5 cm. 1 den byla ledovka. Výborná dohlednost nad 50 km se vyskytla jen v 8 dnech.

  Průměrná měsíční teplota činí 0,9 °C, což je o 2,3 °C méně než v únoru 2016. Maximální teplota dosáhla hodnoty 12,0 °C dne 15. 2., minimální teplota poklesla nejníže na -8,0 °C dne 9. 2., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 9. 2. s hodnotou -7,8 °C. Bylo zaznamenáno 17 mrazových dnů (teplota klesne pod 0 °C), 1 arktický den (teplota nevystoupí nad -10 °C) 4 ledové dny (teplota nevystoupí nad 0 °C).

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 23. s hodnotou 7,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 8. s hodnotou -7,2 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 22 % dne 15. 2. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,3 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 24. 2. o hodnotě 17,6 m/s z JZ směru. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 18 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 33,9 mm, což je o 71,2 mm méně než v únoru 2016. Nejvíce srážek spadlo 1. 2., a to 8,5 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 22 dní a dosáhla svého maxima 43 cm dne 2.2. Nesouvislá pokrývka ležela 1 den. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky činí 41,9 mm ze dne 20. 2.

  V Držkové bylo změřeno maximum 12,5 °C dne 15. 2., minimum -11,2 °C dne 14. 2., v Ráztokách vystoupila teplota nejvýše na 11,7 °C dne 15. 2., minimum pokleslo na -13,0 °C dne 14. 2.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Leden 2017

   Jako celek byl na Vančici leden teplotně silně podprůměrný a srážkově průměrný měsíc. Vyskytovaly se výhradně sněhové srážky, a to v 15 dnech. Mlha zahalila Vančici 5 dnů, z toho 3 dny byla mrznoucí. V 7 dnech byla zaznamenána námraza s maximální tloušťkou přes 1 cm. Výborná dohlednost nad 50 km se vyskytla kvůli inverzím jen v 8 dnech.

  Průměrná měsíční teplota činí -6,0 °C, což je o 3,8 °C méně než v lednu 2016. Maximální teplota dosáhla hodnoty 2,8 °C dne 21. 1., minimální teplota poklesla nejníže na -18,9 °C dne 7. 1., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 7. 1. s hodnotou -23,0 °C. Obě tyto hodnoty jsou rekordní. Bylo zaznamenáno 11 mrazových dnů (teplota klesne pod 0 °C), 1 arktický den (teplota nevystoupí nad -10)  a 19 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C).

   Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 13. s hodnotou 0,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou -15,3 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 33 % dne 21. 1. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,4 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 17. 1. o hodnotě 14,8 m/s ze SSV směru. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z VSV směru. Sluneční svit se vyskytl v 26dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 44,7 mm, což je o 15,9 mm méně než v lednu 2016. Nejvíce srážek spadlo 31. 1., a to 18,3 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 29 dnů a dosáhla svého maxima 18 cm dne 12.1. Nesouvislá pokrývka ležela 2 dny. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky činí 26,3 mm ze dne 16. 1.

   V Držkové bylo změřeno maximum 2,7 °C dne 21. 1., minimum -21,9 °C dne 8. 1., v Ráztokách vystoupila teplota nejvýše na 1,2 °C dne 12. a 14. 1., minimum pokleslo na -22,0 °C dne 8. 1.

  !!!!Teploty v obci a Ráztokách jsou měřeny v radiačních štítech. Při zápisu teplotních rozdílů jsou uvedeny hodnoty z radiačního štítu i z Vančice. Jako oficiální hodnoty jsou považovány v případě Vančice jen z meteorologické budky, tyto jsou uváděny při měsíčním hodnocení a neshodují se s hodnotami uváděnými z radiačního štítu v přehledu teplotních rozdílů za každý měsíc. Teploty jsou většinou rozdílné do 0,5 °C!!!!

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Obec

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
oblačno 19 °C 9 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 23/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 18/14 °C
pondělí 17. 6. jasno 23/12 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391