Obec Držková
Obec Držková

Rok 2018

Měsíční hodnocení počasí roku 2018 na meteorologických stanicích v Držkové

Prosinec 2018

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

    Prosinec byl teplotně průměrný a srážkově silně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí  -0,1 °C, což je o 0,4 °C méně než v prosinci 2017. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -0,7 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 6,9 °C dne 9. 12., minimální teplota poklesla nejníže na -7,8 °C dne 1. 12., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 14. 12. s hodnotou -12,8 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 4,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou -5,1 °C. Bylo zaznaménáno 8 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 22 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 88,3 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 56 % dne 19.12. Byly zaznamenány celkem 3 dny s vlhkostí 100 %. 

  Vítr vál o průměrné rychlosti 2,1 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 24. 12. o hodnotě 13,8 m/s ze SSZ směru. Průměrný maximální náraz větru činí 8,0 m/s. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 9. 12. o hodnotě 4,2 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,7 m/s dne 18. 12. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z V směru.

    Během měsíce prosince převládalo průměrné množství oblačnosti 8,8/10 (zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství ve 12 dnech. Mlha se vyskytla ve 13 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 6 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 26 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 18 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 15 dnech, smíšené ve 3 dnech, sněhové v 10 dnech a mrznoucí ve 3 dnech. Námraza se vyskytla na Vančici 1 den, ledovka 4 dny a náledí 3 dny.

  Celkový srážkový úhrn činí 98,4 mm, což je o 45,6 mm více než v prosinci 2017. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +56,7 mm, což odpovídá 236,0 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 3. 12., a to 16,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 5 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 12. 12. s hodnotou 11 cm. Nesouvislá pokrývka se vyskytla v 1 dni a poprašek taktéž v 1 dni. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky byla změřena v pondělí 11. 12. s hodnotou 8,6 mm.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1020,0 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 9. 12. o hodnotě 1001,2 hPa a nejvyšší hodnota dne 5. 12. o hodnotě 1029,8 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 0,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 4. 12. o hodnotě 7,4 °C, minimální teplota -10,1 °C dne 14. 12. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 5,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou -4,4 °C. Bylo zaznamenáno 20 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 7 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -0,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 4. 12. o hodnotě 7,0 °C, minimální teplota -11,4 °C dne 1. 12. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 4,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 14. s hodnotou -4,3 °C.Bylo zaznamenáno 24 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 7 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí -0,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 4. 12. o hodnotě 7,1 °C, minimální teplota -10,1 °C dne 1. a 14. 12. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 14. 12. na hodnotu -18,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 4,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou -4,9 °C.Bylo zaznamenáno 22 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 7 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 57 % dne 19. 12.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Listopad 2018

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

   Listopad byl teplotně průměrný a srážkově velmi silně podprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí  5,2 °C, což je o 1,8 °C více než v listopadu 2017. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +0,6 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 19,6 °C dne 4. 11., minimální teplota poklesla nejníže na -7,3 °C dne 29. 11., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 29. 11. s hodnotou -9,2 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 14,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 30. s hodnotou teploty -4,7 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 70,9 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 32 % dne 4. 11. Byly zaznamenány celkem 2 dny s vlhkostí 100 %.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 3,0 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 1. 11. o hodnotě 15,5 m/s z JJV směru. Průměrný maximální náraz větru činí 10,3 m/s. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 1. 12. o hodnotě 5,6 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,8 m/s dne 14. 12. Převládal vítr z VJV směru. Nejméně vál vítr ze Z a SZ směru.

   Během měsíce listopadu převládalo průměrné množství oblačnosti 5,6/10 (oblačno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství ve 22 dnech. Mlha se vyskytla v 6 dnech, přičemž ve 2 dnech byla mrznoucí. Ledovka i námraza byly pozorovány ve 2 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km nebyla vůbec zaznamenána. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 11 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl změřen ve 3 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 8 dnech, sněhové ve 3 dnech a mrznoucí v 1 dni. 1 den bylo pozorováno i náledí.

  Celkový srážkový úhrn činí 8,0 mm, což je o 77,2 mm méně než v listopadu 2017. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -62,5 mm, což odpovídá 11,3 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 2. 11., a to 3,3 mm. Sněhová pokrývka ležela na Vančici 2 dny, přičemž svého maxima dosáhla právě 2 cm dne 19. a 21. 11. . Ve 2 dnech byla pozorována nesouvislá pokrývka.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1020,9 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 26. 11. o hodnotě 1004,4 hPa a nejvyšší hodnota dne 16. 11. o hodnotě 1030,7 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 4,7 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 4. 11. o hodnotě 20,1 °C, minimální teplota -10,8 °C dne 29. 11. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 15,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 30. s hodnotou -3,5 °C. Bylo zaznamenáno 11 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 1 ledový den (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 3,7 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 4. 11. o hodnotě 19,7 °C, minimální teplota -11,6 °C dne 29. 11. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 14,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 30. s hodnotou -4,8 °C. Bylo zaznamenáno 13 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 4,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 4. 11. o hodnotě 18,6 °C, minimální teplota -11,1 °C dne 29. 11. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 29. 11. na hodnotu -14,0 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 15,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 30. s hodnotou -3,9 °C. Bylo zaznamenáno 11 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 4 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 32 % dne 4. 11.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Říjen 2018

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

   Říjen byl teplotně silně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí  11,2 °C, což je o 2,0 °C více než v říjnu 2017. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +2,5 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 22,1 °C dne 10. 10., minimální teplota poklesla nejníže na 1,8 °C dne 25. 10., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 25. 10. s hodnotou -2,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. s hodnotou 17,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 24. s hodnotou 5,1 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 73,8 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 29 % dne 30. 10. Byly zaznamenány celkem 3 dny s vlhkostí 100 %.

  Vítr vál o průměrné rychlosti 2,6 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 30. 10. o hodnotě 22,8 m/s z JJV směru. Průměrný maximální náraz větru činí 9,6 m/s. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 30. 10. o hodnotě 8,0 m/s, nejnižší průměrná rychlost 1,0 m/s dne 27. 10. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr ze Z a ZSZ směru.

   Během měsíce října převládalo průměrné množství oblačnosti 4,4/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 29 dnech. Mlha se vyskytla ve 3 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána ve 7 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 15 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 9 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 15 dnech a v 1 dni byl pozorován sníh.

   Celkový srážkový úhrn činí 43,7 mm, což je o 73,4 mm méně než v říjnu 2017. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -34,0 mm, což odpovídá 56,2 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 27. a  28. 10., a to 8,5 mm.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1018,2 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 30. 10. o hodnotě 1001,8 hPa a nejvyšší hodnota dne 13. 10. o hodnotě 1028,2 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 9,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 10. 10. o hodnotě 22,4 °C, minimální teplota -0,2 °C dne 1. 10. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. s hodnotou 17,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 28. s hodnotou 5,4 °C. Byl zaznamenán 1 mrazový den (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 8,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 10. 10. o hodnotě 22,5 °C, minimální teplota -1,7 °C dne 1. 10. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. s hodnotou 16,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 4. s hodnotou 5,0 °C. Bylo zaznamenáno 5 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 9,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 11. 10. o hodnotě 22,1 °C, minimální teplota -0,2 °C dne 1. a 5. 10. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 5. 10. na hodnotu -2,7 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. s hodnotou 16,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 28. s hodnotou 4,9 °C. Byly zaznamenány 2 mrazové dny (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 25 % dne 15. 10.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Září 2018

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

   Září bylo teplotně průměrné a srážkově silně nadprůměrné. Průměrná měsíční teplota činí 15,1 °C, což je o 2,6 °C více než v září 2017. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +0,8 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 27,3 °C dne 13. 9., minimální teplota poklesla nejníže na 0,5 °C dne 26. 9., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 26. 9. s hodnotou -1,1 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 12. s hodnotou 20,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou 3,6 °C. Byly zaznamenány 4 letní dny (max. teplota vyšší jak 25 °C včetně). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 75,8 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 34 % dne 10. 9. Byly zaznamenány celkem 2 dny s vlhkostí 100 %.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 2,0 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 24. 9. o hodnotě 14,7 m/s z ZJZ směru. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr ze VSV a V směru.

  Během měsíce září převládalo průměrné množství oblačnosti 3,9/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství ve 30 dnech. Mlha se vyskytla ve 2 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána ve 14 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 11 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 9 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 11 dnech. V 1 dni bylo pozorováno krupobití. Za měsíc září bylo celkem 5 dnů s výskytem alespoň jedné bouřky. Celkem bylo pozorováno ze stanice 8 bouřek (velmi vzdálené, blízké, na stanici), přičemž 3 bouřky z tohoto počtu přecházely přímo přes stanici.

  Celkový srážkový úhrn činí 132,7 mm, což je totožná hodnota se zářím 2017. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +51,1 mm, což odpovídá 162,6 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 1. 9., a to 80,4 mm v silných přeháňkách a bouřkách.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1020,5 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 23. 9. o hodnotě 1005,4 hPa a nejvyšší hodnota dne 26. 9. o hodnotě 1036,0 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 13,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 13. 9. o hodnotě 27,8 °C, minimální teplota -1,1 °C dne 25. 9. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 4. s hodnotou 18,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou 3,9 °C. Bylo zaznamenáno 8 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně) a 2 mrazové dny (minimální teplota nižší jak 0 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 12,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 13. 9. o hodnotě 27,6 °C, minimální teplota -1,8 °C dne 26. a 30. 9. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 4. s hodnotou 17,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou 3,0 °C. Bylo zaznamenáno 5 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně) a 2 mrazové dny (minimální teplota nižší jak 0 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 12,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 13. 9. o hodnotě 27,6 °C, minimální teplota -1,8 °C dne 26. 9. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 30. 9. na hodnotu -4,1 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 17,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou 3,2 °C. Bylo zaznamenáno 6 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně) a 2 mrazové dny (minimální teplota nižší jak 0 °C včetně). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 26 % dne 12. 9.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Srpen 2018

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

  Srpen byl teplotně silně nadprůměrný a srážkově průměrný měsíc. Průměrná měsíční teplota činí 18,9 °C, což je o 1,3 °C více než v srpnu 2017. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +2,2 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 32,4 °C dne 9. 8., minimální teplota poklesla nejníže na 7,3 °C dne 27. 8., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 27. 8. s hodnotou 5,5 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 27,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 26. s hodnotou 10,5 °C. Bylo zaznamenáno 26 letních dnů (max. teplota vyšší jak 25 °C včetně), 10 tropických dnů (max. teplota vyšší jak 30 °C včetně) a 4 tropické noci (minimální noční teplota vyšší jak 20 °C včetně). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 70,2 %.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 1,9 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 24. 8. o hodnotě 17,7 m/s z ZJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 8., 9., a 13. 8. o hodnotě 3,2 m/s, nejnižší průměrná rychlost 1,0 m/s dne 25. 8. Převládal vítr z JV směru. Nejméně vál vítr z VSV a Z směru.

  Během měsíce srpna převládalo průměrné množství oblačnosti 3,4/10 (malá oblačnost). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství ve 30 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 10 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 10 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 5 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 10 dnech. Za měsíc srpen bylo celkem 7 dnů s výskytem alespoň jedné bouřky. Celkem bylo pozorováno ze stanice 14 bouřek (velmi vzdálené, blízké, na stanici), přičemž 1 bouřka z tohoto počtu přecházela přímo přes stanici.

  Celkový srážkový úhrn činí 63,5 mm, což je o 0,5 mm méně než v srpnu 2017. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -7,3 mm, což odpovídá 89,7 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 24. 8., a to 43,2 mm v bouřce.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1017,9 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 14. 8. o hodnotě 1011,0 hPa a nejvyšší hodnota dne 10. 8. o hodnotě 1023,2 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 19,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 9. 8. o hodnotě 33,9 °C, minimální teplota 4,1 °C dne 27. 8. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 24,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 26. s hodnotou 10,8 °C. Bylo zaznamenáno 28 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně) a 16 tropických dnů (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 17,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 4. 8. o hodnotě 33,7 °C, minimální teplota 2,8 °C dne 27. 8. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 22,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 26. a 27. s hodnotou 9,9 °C. Bylo zaznamenáno 25 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně) a 14 tropických dnů (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně). 

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 18,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 4. 8. o hodnotě 34,1 °C, minimální teplota 5,1 °C dne 27. 8. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 27. 8. na hodnotu 2,0 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 24,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 26. s hodnotou 10,2 °C. Bylo zaznamenáno 24 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně) a 15 tropických dnů (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 13 % dne 7. 8.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

 

Červenec 2018

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

    Červenec byl teplotně i srážkově průměrný měsíc. Průměrná měsíční teplota činí 19,7 °C, což je o 0,7 °C více než v červenci 2017. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -0,2 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 30,2 °C dne 5. 7., minimální teplota poklesla nejníže na 6,8 °C dne 2. 7., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 1. 7. s hodnotou 3,5 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. s hodnotou 23,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou 12,7 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 71,0 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 19 % dne 4. 7. Byl zaznamenán celkem 1 den s vlhkostí 100 %.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 1,5 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 27. 7. o hodnotě 11,9 m/s z VSV směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 12. 7. o hodnotě 2,3 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,8 m/s dne 19. 7. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z JZ a Z směru.

   Během měsíce července převládalo průměrné množství oblačnosti 4,4/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství ve 30 dnech. Mlha se vyskytla v 1 dni. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 9 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 18 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 8 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 18 dnech. Za měsíc červenec bylo celkem 9 dnů s výskytem alespoň jedné bouřky. Celkem bylo pozorováno ze stanice 21 bouřek (velmi vzdálené, blízké, na stanici), přičemž 2 bouřky z tohoto počtu přecházely přímo přes stanici.

  Celkový srážkový úhrn činí 97,2 mm, což je o  26,2 mm méně než v červenci 2017. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -22,4 mm, což odpovídá 81,3 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 22. 7., a to 44,5 mm v přeháňkách a bouřkách.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1015,1 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 18. 7. o hodnotě 1009,5 hPa a nejvyšší hodnota dne 8. 7. o hodnotě 1018,8 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 19,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 5. 7. o hodnotě 32,1 °C, minimální teplota 2,9 °C dne 2. 7. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 23,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou 13,4 °C. Bylo zaznamenáno 22 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně) a 4 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 17,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 5. 7. o hodnotě 31,4 °C, minimální teplota 1,3 °C dne 2. 7. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. s hodnotou 22,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou 10,4 °C. Bylo zaznamenáno 20 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně) a 4 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně). 

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 18,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 5. 7. o hodnotě 31,0 °C, minimální teplota 2,0 °C dne 2. 7. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 2. 7. na hodnotu 0,7 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 21,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou 12,6 °C. Bylo zaznamenáno 21 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně) a 2 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 15 % dne 4. 7.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Červen 2018

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

   Červen byl teplotně průměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná měsíční teplota činí 17,4 °C, což je o 1,0 °C méně než v červnu 2017. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí 0,0 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 29,2 °C dne 1. 6., minimální teplota poklesla nejníže na 7,0 °C dne 23. 6., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 23. 6. s hodnotou 4,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 11. s hodnotou 21,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou 11,4 °C. Bylo zaznamenáno 13 letních dnů (max. teplota vyšší jak 25 °C včetně). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 77,4 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 34 % dne 1. 6. Byl zaznamenán celkem 1 den s vlhkostí 100 %.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 1,7 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 21. 6. o hodnotě 12,8 m/s z J směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 21. 6. o hodnotě 3,5 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,7 m/s dne 3. 6. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr ze VSV a V směru.

   Během měsíce června převládalo průměrné množství oblačnosti 5,5/10 (oblačno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 28 dnech. Mlha se nevyskytla. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 11 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 17 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 8 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 17 dnech. Za měsíc červen bylo celkem 9 dnů s výskytem alespoň jedné bouřky. Celkem bylo pozorováno ze stanice 20 bouřek (velmi vzdálené, blízké, na stanici), přičemž 6 bouřek z tohoto počtu přecházelo přímo přes stanici.

   Celkový srážkový úhrn činí 80,7 mm, což je o  30,2 mm méně než v červnu 2017. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +30,2 mm, což odpovídá 159,8 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 1. 6., a to 20,9 mm.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1015,3 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 13. 6. o hodnotě 1007,1 hPa a nejvyšší hodnota dne 20. 6. o hodnotě 1023,6 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 18,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 21. 6. o hodnotě 30,7 °C, minimální teplota 7,6 °C dne 25. 6. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 21. s hodnotou 21,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 23. s hodnotou 12,3 °C. Bylo zaznamenáno 14 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně) a 3 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 16,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 21. 6. o hodnotě 30,7 °C, minimální teplota 5,7 °C dne 25. 6. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 21. s hodnotou 20,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 23. s hodnotou 11,8 °C. Bylo zaznamenáno 14 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně) a 2 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně). 

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 17,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 21. 6. o hodnotě 30,4 °C, minimální teplota 7,1 °C dne 25. 6. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 23. a 25. 6. na hodnotu 5,1 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 21. s hodnotou 21,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 23. s hodnotou 11,7 °C. Bylo zaznamenáno 13 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně) a 1 tropický den (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 34 % dne 19. 6.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Květen 2018

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

   Květen byl teplotně velmi silně nadprůměrný a srážkově průměrný měsíc. Průměrná měsíční teplota činí 16,1 °C, což je o 2,3 °C méně než v květnu 2017. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +3,0 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 27,5 °C dne 31. 5., minimální teplota poklesla nejníže na 7,3 °C dne 6. 5., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 7. 5. s hodnotou 2,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 21,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou 10,2 °C. Bylo zaznamenáno 7 letních dnů (max. Teplota vyšší jak 25 °C včetně). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 74,1 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 28 % dne 14. 5. Byl zaznamenán celkem 1 den s vlhkostí 100 %.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 2,2 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 6. 5. o hodnotě 14,0 m/s ze SV směru. Průměrný maximální náraz větru činí 9,0 m/s. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 5. 5. o hodnotě 3,7 m/s, nejnižší průměrná rychlost 1,5 m/s dne 11. 5. a 26. 5. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr ze ZJZ a SZ směru.

   Během měsíce května převládalo průměrné množství oblačnosti 4,3/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 28 dnech. Mlha zahalila Vančici 2 dny. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 11 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 16 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 9 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 16 dnech. Za měsíc květen bylo celkem 16 dnů s výskytem alespoň jedné bouřky. Celkem bylo pozorováno ze stanice 28 bouřek (velmi vzdálené, blízké, na stanici), přičemž 1 bouřka z tohoto počtu přecházela přímo přes stanici.

  Celkový srážkový úhrn činí 67,1 mm, což je o  29,4 mm méně než v květnu 2017. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -2,1 mm, což odpovídá 97,0 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 17. 5., a to 30,5 mm.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1016,1 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 1. 5. o hodnotě 1008,1 hPa a nejvyšší hodnota dne 26. 5. o hodnotě 1022,0 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 15,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 31. 5. o hodnotě 29,6 °C, minimální teplota 3,7 °C dne 20. 5. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 21,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou 10,9 °C. Bylo zaznamenáno 12 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 14,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 5. o hodnotě 29,2 °C, minimální teplota 1,9 °C dne 20. 5. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 19,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou 10,7 °C. Bylo zaznamenáno 11 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 15,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 31. 5. o hodnotě 29,0 °C, minimální teplota 3,7 °C dne 20. 5. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 7. 5. na hodnotu -0,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. a 31. s hodnotou 19,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou 10,4 °C. Bylo zaznamenáno 10 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 27  % dne 14. 5.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Duben 2018

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

   Duben byl teplotně mimořádně nadprůměrný a srážkově velmi silně podprůměrný měsíc. Průměrná měsíční teplota činí 13,4 °C, což je o 6,7 °C více než v dubnu 2017. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +5,4 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 24,1 °C dne 21. 4. a 30. 4., minimální teplota poklesla nejníže na 0,7 °C dne 2. 4., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 7. 4. s hodnotou -2,5 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. s hodnotou 20,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou 3,4 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 64,7 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 23 % dne 20. 4.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 3,0 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 8. 4. o hodnotě 19,6 m/s z J směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 8. 4. o hodnotě 6,0 m/s, nejnižší průměrná rychlost 1,4 m/s dne 18. 4. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr ze ZJZ a VSV směru.

  Během měsíce dubna převládalo průměrné množství oblačnosti 3,7/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 26 dnech. Mlha zahalila Vančici 1 den. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 11 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 9 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 5 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 8 dnech, sněhové v 1 dni. Za měsíc duben byly celkem 3 dny s výskytem alespoň jedné bouřky. Celkem byly pozorovány ze stanice 4 bouřky (velmi vzdálené, blízké, na stanici), přičemž 1 bouřka z tohoto počtu přecházela přímo přes stanici.

  Celkový srážkový úhrn činí 18,9 mm, což je o 99,8 mm méně než v dubnu 2017. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -52,2 mm, což odpovídá pouze 26,6 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 23. 4., a to 7,9 mm. Poprašek byl pozorován 1 den.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1015,8 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 1. 4. o hodnotě 998,0 hPa a nejvyšší hodnota dne 18. 4. o hodnotě 1030,7 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 12,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 29. 4. o hodnotě 27,4 °C, minimální teplota -2,5 °C dne 7. 4. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 30. s hodnotou 20,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou 2,8 °C. Byly zaznamenány 3 mrazové dny (teplota poklesne pod 0 °C) a 4 letní dny (teplota vystoupí nad 25 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 10,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 29. 4. o hodnotě 27,1 °C, minimální teplota -3,3 °C dne 7. 4. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 30. s hodnotou 19,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou 1,7 °C. Bylo zaznamenaných 6 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), 4 letní dny (teplota vystoupí nad 25 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 11,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 29. 4. o hodnotě 27,7 °C, minimální teplota -2,3 °C dne 7. 4. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 3. 4. na hodnotu -4,2 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. a 30. s hodnotou 20,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou 2,6 °C. Byly zaznamenány 3 mrazové dny (teplota poklesne pod 0 °C), 3 letní dny (teplota vystoupí nad 25 °C včetně). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  22 % dne 12. 4.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Březen 2018

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

   Březen byl teplotně velmi silně podprůměrný a srážkově průměrný měsíc. Průměrná měsíční teplota činí 0,8 °C, což je o 5,1 °C méně než v březnu 2017. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -4,3 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 13,3 °C dne 11. 3., minimální teplota poklesla nejníže na -16,3 °C dne 1. 3., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 1. 3. s hodnotou -18,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 11. s hodnotou 9,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou -10,4 °C. Bylo zaznamenáno 17 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), a 7 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 77,0 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 23 % dne 24. 3. Byl zaznamenán celkem 1 den s vlhkostí 100 %.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 2,7 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 18. 3. o hodnotě 18,7 m/s ze SV směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 18. 3. o hodnotě 5,6 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,8 m/s dne 14. 3. Převládal vítr z JV směru. Nejméně vál vítr ze Z a SZ směru.

 Během měsíce března převládalo průměrné množství oblačnosti 7,1/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 24 dnech. Mlha zahalila Vančici 2 dny, náledí bylo pozorováno ve 2 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 9 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 18 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 6 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 9 dnech, sněhové v 10 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 34,7 mm, což je o 4,6 mm méně než v březnu 2017. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +0,7 mm, což odpovídá 102,1 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 16. 3., a to 17,6 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 8 dnů (vyšší než 1 cm) a dosáhla maxima 8 cm ve dnech 1. – 5. 3., nesouvislá pokrývka pak 1 den. Poprašek ležel 4 dny. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky byla změřena v pondělí 5. 3. o hodnotě 15,6 mm.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1008,8 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 6. 3. o hodnotě 997,4 hPa a nejvyšší hodnota dne 21. 3. o hodnotě 1023,9 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 0,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 11. 3. o hodnotě 14,4 °C, minimální teplota -18,8 °C dne 1. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 10,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou -11,5 °C. Bylo zaznamenáno 22 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), 6 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -0,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 11. 3. o hodnotě 14,1 °C, minimální teplota -19,2 °C dne 1. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 9,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou -12,3 °C. Bylo zaznamenáno 27 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), 7 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí -0,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 11. 3. o hodnotě 14,1 °C, minimální teplota -20,1 °C dne 1. 3. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 1. 3. na hodnotu -23,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 10,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou -12,8 °C. Bylo zaznamenáno 24 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), 7 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  21% dne 24. 3.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Únor 2018

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

  Únor byl teplotně velmi silně podprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná měsíční teplota činí -4,0 °C, což je o 4,9 °C méně než v únoru 2017. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -5,8 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 4,0 °C dne 1. 2., minimální teplota poklesla nejníže na -15,4 °C dne 27. 2. a 28. 2., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 26. 2. a 28. 2. s hodnotou -16,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 2,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 27. s hodnotou -13,7 °C. . Bylo zaznamenáno 26 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), 16 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C) a 1 arktický den (teplota nevystoupí nad -10 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 84,1 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 43 % dne 19. 2. Byly zaznamenány celkem 2 dny s vlhkostí 100 %.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 2,2 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 22. 2. o hodnotě 14,6 m/s ze SSV směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 22. 2. o hodnotě 4,4 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,5 m/s dne 2. 2. a 3. 2. Převládal vítr z JV směru. Nejméně vál vítr ze Z a ZSZ směru.

  Během měsíce února převládalo průměrné množství oblačnosti 7,5/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 23 dnech. Mlha zahalila Vančici 1 den, ledovka byla pozorována ve 3 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km nebyla zaznamenána.  Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 17 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán ve 12 dnech. Dešťové srážky se vyskytly ve 2 dnech, sněhové v 17 dnech a mrznoucí ve 2 dnech.

  Celkový srážkový úhrn činí 26,1 mm, což je o 7,8 mm méně než v únoru 2017. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -51,1 mm, což odpovídá 51,1 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 7. 2., a to 9,1 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 21 dnů (vyšší než 1 cm) a dosáhla maxima 14 cm dne 18. 2. Poprašek ležel 4 dny. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky byla změřena v pondělí 19. 2. a 26. 2. o hodnotě 18,2 mm.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1019,7 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 3. 2. o hodnotě 1005,5 hPa a nejvyšší hodnota dne 17. 2. o hodnotě 1030,0 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí -3,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 2. o hodnotě 5,0 °C, minimální teplota -14,4 °C dne 28. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 3,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 27. s hodnotou -12,8 °C. Bylo zaznamenáno 26 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), 14 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C) a 1 arktický den (teplota nevystoupí nad -10 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -3,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 2. o hodnotě 4,7 °C, minimální teplota -14,8 °C dne 28. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 2,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 27. s hodnotou -13,0 °C. Bylo zaznamenáno 28 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), 15 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C) a 1 arktický den (teplota nevystoupí nad -10 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí -4,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 9. 2. o hodnotě 4,6 °C, minimální teplota -15,1 °C dne 28. 2. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 19. 2. na hodnotu -21,7 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 2,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 27. s hodnotou -13,3 °C. Bylo zaznamenáno 27 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), 16 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C) a 1 arktický den (teplota nevystoupí nad -10 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 48 % dne 6. 2.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

 

Leden 2018

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

  Leden byl teplotně silně nadprůměrný a srážkově průměrný měsíc. Průměrná měsíční teplota činí 1,0 °C, což je o 7,0 °C více než v lednu 2017. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí 3,0 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 10,3 °C dne 9. 1., minimální teplota poklesla nejníže na -5,9 °C dne 15. 1., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 15. 1. s hodnotou -9,1 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 6. s hodnotou 7,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou -4,5 °C. Bylo zaznamenáno 18 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C) a 6 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 89,2 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 44 % dne 22. 1. Bylo zaznamenáno celkem 5 dnů s vlhkostí 100 %.

   Vítr vál o průměrné rychlosti 2,5 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 16. 1. o hodnotě 13,9 m/s z JJV směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 16. 1. o hodnotě 4,7 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,7 m/s dne 27. 1. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z VSV a V směru.

  Během měsíce ledna převládalo průměrné množství oblačnosti 8,5/10 (převážně zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zatažno. Sluneční svit byl zaznamenán pouze ve 13 dnech. Mlha zahalila Vančici 12 dnů, ve 4 dnech byla mrznoucí. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána jen 8 dnů.  Námraza se vyskytla v 5 dnech, náledí ve 4 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) ve 20 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 9 dnech, sněhové v 12 dnech.

   Celkový srážkový úhrn činí 44,2 mm, což je o 0,5 mm méně než v lednu 2017. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -61,2 mm, což odpovídá 72,2 % normálu.  Nejvíce srážek spadlo 10. 1., a to 16,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 14 dnů (vyšší než 1 cm) a dosáhla maxima 15 cm dne 22. 1. Nesouvislá sněhová pokrývka ležela 6 dnů a poprašek 1 den. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky byla změřena v pondělí 22. 1. o hodnotě 15,5 mm.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1018,3 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 3. 1. o hodnotě 997,0 hPa a nejvyšší hodnota dne 27. 1. o hodnotě 1035,9 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 1,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 9. 1. o hodnotě 10,4 °C, minimální teplota -9,8 °C dne 15. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 5,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou -4,5 °C. Bylo zaznamenáno 22 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C) a 3 ledové dny (teplota nevystoupí nad 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 0,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 9. 1. o hodnotě 10,3 °C, minimální teplota -10,4 °C dne 15. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 5,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou -4,9 °C. Bylo zaznamenaných 24 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C) a 8 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 0,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 9. 1. o hodnotě 9,4 °C, minimální teplota -9,4 °C dne 15. 1. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 22. 1. na hodnotu -14,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 5,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou -4,8 °C. Bylo zaznamenáno 24 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C) a 5 ledových dnů (teplota nevystoupí nad 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 53 % dne 25. 1.

Hodnocení vypracoval:                                                               Jakub Flám  Revize hodnocení:                                                               v Držkové, 10. 2. 2019

Obec

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 11 °C
čtvrtek 20. 6. skoro jasno 22/8 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 27/13 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 23/15 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391