Obec Držková
Obec Držková

Rok 2020

Měsíční hodnocení počasí roku 2020 na meteorologických stanicích v Držkové

 

Prosinec 2020

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

 

    Prosinec byl teplotně i srážkově slabě nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 1,8 °C, což je totožná hodnota jako v prosinci 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +1,1 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 10,8 °C dne 6. 12., minimální teplota poklesla nejníže na -6,4 °C dne 2. 12., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 2. 12. s hodnotou -8,1 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 6. s hodnotou 9,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou -3,4 °C. Byly zaznamenány 2 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 13 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 88,9 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 63 % dne 6. 12. Bylo zaznamenáno 16 dnů s vlhkostí 100 %!!!

    Vítr vál o průměrné rychlosti 3,2 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 28. 12. o hodnotě 19,5 m/s z JJV směru. . Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 28. 12. o hodnotě 7,8 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,6 m/s dne 13. 12. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr ze Z a SZ směru.

    Během měsíce prosince převládalo průměrné množství oblačnosti 7,2/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství ve 12 dnech. Mlha se vyskytla v 13 dnech, z toho v 1 dni byla mrznoucí. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 8 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 18 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 8 dnech. Dešťové srážky se vyskytly ve 12 dnech, sněhové v 6 dnech a mrznoucí ve 2 dnech. Námraza i ledovka byla pozorována 2 dny.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu

     Celkový srážkový úhrn činí 67,2 mm, což je o 8,2 mm více než v prosinci 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +13,2 mm, což odpovídá 124,4 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 24. 12., a to 18,5 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela 1 den a dosáhla maximální výšky 2 cm dne 29. 12. Ve 2 dnech byl pozorován poprašek a ve 3 nech nesouvislá sněhová pokrývka.

     Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1013,4 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 28. 12. o hodnotě 985,6 hPanejvyšší hodnota dne 18. 12. 1028,8 hPa.

 

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 2,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 6. 12. o hodnotě 12,1 °C, minimální teplota -9,0 °C dne 2. 12. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 6. s hodnotou 10,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou -5,8 °C. Bylo zaznamenáno 12 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 1 ledový den (maximální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 1,7 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 6. 12. o hodnotě 11,3 °C, minimální teplota -9,8 °C dne 2. 12. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 6. s hodnotou 9,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou -6,6 °C. Bylo zaznamenáno 15 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 1,7 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 6. 12. o hodnotě 11,5 °C, minimální teplota -9,5 °C dne 2. 12. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 2. 12. na hodnotu -12,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 6. s hodnotou 10,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou -6,3 °C. Bylo zaznamenáno 13 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  59 % dne 6. 12.

IInverzní mlha v údolí Držkové 31. 12. 2020, kdy Vančica vystoupila jako ostrůvek

Hodnocení vypracoval: Jakub Flám        Revize hodnocení: v Držkové, 2. 2. 2021

 

Listopad 2020

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

 

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

    Listopad byl teplotně slabě podprůměrný a srážkově mírně podprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 3,5 °C, což je o 3,5 °C méně než v listopadu 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -1,6 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 14,8 °C dne 3. 11., minimální teplota poklesla nejníže na -3,4 °C dne 25. 11., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 21. 11. s hodnotou -5,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 12,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 21. s hodnotou -2,0 °C. Byly zaznamenány 2 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 13 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 90,6 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 38 % dne 22. 11. Bylo zaznamenáno 18 dnů s vlhkostí 100 %!!!

    Vítr vál o průměrné rychlosti 2,0 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 5. 11. o hodnotě 11,4 m/s z JJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 25. 11. o hodnotě 3,8 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,4 m/s dne 27. a 28. 10. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z V a Z směru.

    Během měsíce listopadu převládalo průměrné množství oblačnosti 7,2/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 14 dnech. Mlha se vyskytla v 17 dnech, z toho ve 3 dnech byla mrznoucí. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 8 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 14 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán ve 4 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 10 dnech, sněhové ve 3 dnech a mrznoucí v 1 dni. Námraza byla pozorována 2 dny, ledovka a náledí 1 den.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené…v tomto přehledu.

    Celkový srážkový úhrn činí 37,3 mm, což je o 27,9 mm méně než v listopadu 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -36,9 mm, což odpovídá 50,3 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 2. 11., a to 12,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela 1 den a dosáhla maximální výšky 1 cm dne 30. 11. Ve 2 dnech byl pozorován poprašek.

     Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1027,1 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 16. 11. o hodnotě 1018,1 hPanejvyšší hodnota dne 21. 11. 1036,5 hPa.

 

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 3,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 3. 11. o hodnotě 15,6 °C, minimální teplota -6,8 °C dne 22. 11. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 12,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 21. s hodnotou -3,2 °C. Bylo zaznamenáno 16 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 1 ledový den (maximální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 2,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 3. 11. o hodnotě 15,1 °C, minimální teplota -6,6 °C dne 22. a 25. 11. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 11,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 21. s hodnotou -3,3 °C. Bylo zaznamenáno 17 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 3 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 3,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 3. 11. o hodnotě 14,8 °C, minimální teplota -6,4 °C dne 22. 11. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 22. 11. na hodnotu -10,0 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 11,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 21. s hodnotou -3,3 °C. Bylo zaznamenáno 17 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 3 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  35 % dne 22. 11.

Podzim v Hostýnských vrších

Hodnocení vypracoval: Jakub Flám        Revize hodnocení: v Držkové, 10. 10. 2020

 

Říjen 2020

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

    Říjen byl teplotně průměrný a srážkově mimořádně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 8,9 °C, což je o 1,7 °C méně než v říjnu 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -0,5 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 22,0 °C dne 3. 10., minimální teplota poklesla nejníže na 1,8 °C dne 18. 10., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 30. 10. s hodnotou -0,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 19,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou 3,8 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 89,5 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 42 % dne 6. 10. Bylo zaznamenáno 20 dnů s vlhkostí 100 %!!!

   Vítr vál o průměrné rychlosti 2,3 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 3. 10. o hodnotě 21,3 m/s z JJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 3. 10. o hodnotě 6,5 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,6 m/s dne 1. 10. Převládal vítr z JJZ směru. Nejméně vál vítr z V a Z směru.

    Během měsíce října převládalo průměrné množství oblačnosti 7,2/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 18 dnech. Mlha se vyskytla v 11 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 9 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 21 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 15 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 21 dnech. Bouřka byla zaznamenána v 1 dni a celkové množství za měsíc činí 3.

    Celkový srážkový úhrn činí 205,0 mm, což je o 135,5 mm více než v říjnu 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +134,4 mm, což odpovídá 290,4 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 13. 10., a to 40,4 mm.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1015,3 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 14. 10. o hodnotě 1000,0 hPanejvyšší hodnota dne 19. 10. 1026,4 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 9,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 3. 10. o hodnotě 22,6 °C, minimální teplota 0,3 °C dne 20. 10. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 20,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 14. s hodnotou 4,9 °C.

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 8,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 3. 10. o hodnotě 22,4 °C, minimální teplota -0,9 °C dne 20. 10. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 19,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 14. s hodnotou 4,5 °C. Byly zaznamenány 2 mrazové dny (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 8,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 3. 10. o hodnotě 22,2 °C, minimální teplota -0,5 °C dne 20. 10. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 20. 10. na hodnotu -2,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 19,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 4. s hodnotou 4,6 °C. Byl zaznamenán 1 mrazový den (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  45 % dne 6. 10.

Západ sluníčka z Vančice na Hanou.

Hodnocení vypracoval: Jakub Flám        Revize hodnocení: v Držkové, 10. 10. 2020

 

Září 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

    Září bylo teplotně i srážkově průměrné. Průměrná měsíční teplota činí 14,7 °C, což je o 1,2 °C více než v září 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +0,4 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 27,9 °C dne 15. 9., minimální teplota poklesla nejníže na 4,6 °C dne 27. 9., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 19. 9. s hodnotou 3,2 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 15. s hodnotou 21,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 26. s hodnotou 6,7 °C. Byly zaznamenány 4 letní dny (maximální teplota vyšší jak 25 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 77,7 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 35 % dne 15. 9.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 2,0 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 16. 9. o hodnotě 13,3 m/s z JJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 22. 9. o hodnotě 3,3 m/s, nejnižší průměrná rychlost 1,0 m/s dne 29. 9. Převládal vítr z JJZ směru. Nejméně vál vítr z V a SZ směru.

   Během měsíce září převládalo průměrné množství oblačnosti 4,5/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 07:49 h SELČ činí 5,0/10, v 14:49 h SELČ 5,1/10, v 21:49 h SELČ 3,5/10. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 26 dnech. Mlha se vyskytla ve 4 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 17 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) ve 12 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 9 dnech. Dešťové srážky se vyskytly ve 12 dnech. Bouřka byla zaznamenána v 1 dni a celkové množství za měsíc činí 1.

    Celkový srážkový úhrn činí 102,5 mm, což je o 23,1 mm více než v září 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +12,7 mm, což odpovídá 114,1 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 25. 9., a to 38,1 mm.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1019,4 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 26. 9. o hodnotě 993,0 hPanejvyšší hodnota dne 14. 9. 1033,0 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 13,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 15. 9. o hodnotě 29,0 °C, minimální teplota 2,9 °C dne 19. 9. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 14. a 15. s hodnotou 17,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 27. s hodnotou 6,3 °C. Bylo zaznamenáno 6 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C.

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 12,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 14. 9. o hodnotě 28,0 °C, minimální teplota 0,7 °C dne 19. 9. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 15. s hodnotou 16,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 27. s hodnotou 5,5 °C. Bylo zaznamenáno 6 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 12,7 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 15. 9. o hodnotě 28,1 °C, minimální teplota 2,0 °C dne 19. 9. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 19. 9. na hodnotu -1,2 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 15. s hodnotou 17,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 27. s hodnotou 5,4 °C. Bylo zaznamenáno 6 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  32 % dne 20. 9.

Západ sluníčka na Vančici 13. 9. 2020

Hodnocení vypracoval: Jakub Flám        Revize hodnocení: v Držkové, 10. 10. 2020

 

Srpen 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

Srpen byl teplotně a srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí 19,2 °C, což je o 0,3 °C méně než v srpnu 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +0,2 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 30,6 °C dne 8. 8., minimální teplota poklesla nejníže na 9,7 °C dne 28. 8., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 28. 8. s hodnotou 8,0 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 23,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 4. s hodnotou 13,5 °C. Bylo zaznamenáno 18 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C), 2 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 73,5 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 28 % dne 5. 8. Celkem se vyskytlo 8 dnů s vlhkostí 100 %.

Vítr vál o průměrné rychlosti 2,0 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 30. 8. o hodnotě 16,4 m/s z ZJZ směru. Průměrný maximální náraz větru činí 8,6 m/s. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 30. 8. o hodnotě 3,6 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,4 m/s dne 19. 8. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr ze SZ směru.

Během měsíce srpna převládalo průměrné množství oblačnosti 4,1/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo.

Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 29 dnech. Mlha se vyskytla v 6 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 23 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) ve 14 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 9 dnech. Dešťové srážky se vyskytly ve 14 dnech. Bouřky byly zaznamenány v 8 dnech a celkové množství za měsíc činí 24, z toho přímo přes stanici přecházely 3 bouřky.

Celkový srážkový úhrn činí 60,0 mm, což je o 49,8 mm méně než v srpnu 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -16,1 mm, což odpovídá 78,8 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 17. 8., a to 16,7 mm.

Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1016,5 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 4. 8. o hodnotě 1007,0 hPa a nejvyšší hodnota dne 7. 8. 1024,3 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 18,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 8. 8. o hodnotě 32,0 °C, minimální teplota 6,2 °C dne 28. 8. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 22,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou 14,6 °C. Bylo zaznamenáno 20 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 5 tropických dnů (maximální teplota vyšší jak 30 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 17,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 8. 8. o hodnotě 31,3 °C, minimální teplota 4,5 °C dne 28. 8. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 22. s hodnotou 20,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou 12,6 °C. Bylo zaznamenáno 18 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 5 tropických dnů (maximální teploty vyšší jak 30 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 17,7 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 8. 8. o hodnotě 30,1 °C, minimální teplota 5,2 °C dne 25. 8. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 28. 8. na hodnotu 1,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 21,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou 13,3 °C. Průměrná přízemní minimální teplota v době od 21:49 h SELČ do 07:49 h SELČ dalšího dne činí 10,2 °C. Bylo zaznamenáno 16 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 1 tropický den (maximální teplota vyšší jak 30 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 26 % dne 26. 8.

Východ sluníčka na Vartovně, ve slabé mlze Seninka, dne 10. 8. 2020

Hodnocení vypracoval: Jakub Flám
Revize hodnocení: v Držkové, 17. 9. 2020

Červenec 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

Červenec byl teplotně i srážkově podprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 17,8 °C, což je o 0,8 °C méně než v červenci 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí  -1,7 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 30,0 °C dne 28. 7., minimální teplota poklesla nejníže na 7,3 °C dne 12. 7., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 12. 7. s hodnotou 4,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 23,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 11. s hodnotou 11,3 °C. Bylo zaznamenáno 15 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 1 tropický den (maximální teplota vyšší jak 30 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 73,1 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 31 % dne 22. 7. Vyskytlo se 8 dnů s vlhkostí 100 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 31 % 22. 7.

Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 28. 7. o hodnotě 17,8 m/s z ZJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 10. 7. o hodnotě 3,4 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,9 m/s dne 19. 7. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z V, Z a ZSZ směru.

Během měsíce července převládalo průměrné množství oblačnosti 4,7/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 07:49 h SELČ činí 4,1/10, v 14:49 h SELČ 5,1/10, v 21:49 h SELČ 4,9/10. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 31 dnech. Mlha se vyskytla v 5 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 26 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 16 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 13 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 16 dnech. Bouřky byly zaznamenány v 8 dnech a celkové množství za měsíc činí 21, z toho přímo přes stanici přecházely 4 bouřky.

Celkový srážkový úhrn činí 65,1 mm, což je o 15,1 mm méně než v červenci 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -44,2 mm, což odpovídá 59,6 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 18. 7., a to 10,3 mm. Úhrn srážek v Držkové (Digi stanice Radim Rup – horní konec) činí 60,5 mm.

Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1018,4 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 6. 7. o hodnotě 1011,0 hPa a nejvyšší hodnota dne 12. 7. 1026,3 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 17,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 7. o hodnotě 31,5 °C, minimální teplota 5,8 °C dne 14. 7. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 210. s hodnotou 21,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou 12,7 °C. Bylo zaznamenáno 17 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25  °C) a 2 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 15,7 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 7. o hodnotě 30,8 °C, minimální teplota 4,2 °C dne 14. 7. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 20,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou 10,6 °C. Bylo zaznamenáno 16 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 2 tropické dny (maximální teploty vyšší jak 30 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 16,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 7. o hodnotě 30,8 °C, minimální teplota 5,0 °C dne 14. 7. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 14. 7. na hodnotu 3,5 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 20,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou 11,9 °C. Bylo zaznamenáno 15 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 2 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 26 % dne 29. 7.

Pravděpodobně Fuchsův prstnatec. i to ještě lze na Držkové najít - nad Ščebrovou, pod Vančiců

Hodnocení vypracoval: Jakub Flám
Revize hodnocení: v Držkové, 26. 8. 2020

 

Červen 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

Červen byl teplotně silně podprůměrný a srážkově mimořádně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 16,3 °C, což je o 4,5 °C méně než v červnu 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -1,7 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 29,4 °C dne 13. 6., minimální teplota poklesla nejníže na 7,4 °C dne 2. 6., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 2. 6. s hodnotou 2,2 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 21,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 8. s hodnotou 11,8 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 81,9 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 41 % dne 3. 6. Vlhkost 100 % byla změřena v 9 dnech.

Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 7. 6. o hodnotě 11,7 m/s z JJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 6. a 7. 6. o hodnotě 3,1 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,7 m/s dne 21. 6. Převládal vítr z JV směru. Nejméně vál vítr z VSV a V směru. Během měsíce června převládalo průměrné množství oblačnosti 6,2/10 (oblačno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství ve 23 dnech. Mlha se vyskytla v 9 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána ve 18 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 19 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 17 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 19 dnech. Bouřky byly pozorovány v 10 dnech, vyskytlo se 20 bouřek, z nichž 1 přecházela přímo přes stanici.

Celkový srážkový úhrn činí 127,2 mm, což je o 49,8 mm méně než v červnu 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +70,2 mm, což odpovídá 223,2 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 19. 6., a to 17,8 mm. Úhrn srážek v Držkové (Digi stanice Radim Rup – horní konec) činí 112,0 mm.

Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1013,3 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 5. 6. o hodnotě 997,7 hPa a nejvyšší hodnota dne 25. 6. 1023,8 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 16,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 13. a 28. 6. o hodnotě 30,2 °C, minimální teplota 3,7 °C dne 2. 6. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 23,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou 12,2 °C. Bylo zaznamenáno 8 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 0 °C) a 2 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 15,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 13. 6. o hodnotě 30,2 °C, minimální teplota 1,7 °C dne 2. 6. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 20,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou 10,0 °C. Bylo zaznamenáno 6 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 1 tropický den (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 16,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 13. 6. o hodnotě 29,5 °C, minimální teplota 2,7 °C dne 2. 6. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 2. 6. na hodnotu -0,2 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 21,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 2. s hodnotou 11,1 °C. Byly zaznamenány 4 letní dny (maximální teplota vyšší jak 25 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  31 % dne 3. 6.

Rozpadající se bouřky na Hané.

Hodnocení vypracoval: Jakub Flám
Revize hodnocení: v Držkové, 10. 8. 2020

 

Květen 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

Květen byl teplotně silně podprůměrný a srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí 10,6 °C, což je o 0,1 °C více než v květnu 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -2,5 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 24,6 °C dne 9. 5., minimální teplota poklesla nejníže na 0,5 °C dne 12. 5., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 6. 5. s hodnotou -1,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 9. s hodnotou 18,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou 3,2 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 75,6 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 28 % dne 9. 5. Vlhkost 100 % byla změřena ve 3 dnech.

Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 11. 5. o hodnotě 17,6 m/s ze ZJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 11. 5. o hodnotě 3,9 m/s, nejnižší průměrná rychlost 1,1 m/s dne 25. 5. Převládal vítr z JZ směru. Nejméně vál vítr z VSV a V směru.

Během měsíce května převládalo průměrné množství oblačnosti 5,7/10 (oblačno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství ve 30 dnech. Mlha se vyskytla ve 2 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána ve 24 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 17 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 12 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 16 dnech, sněhové v 1 dni.

Celkový srážkový úhrn činí 94,6 mm, což je o 50,6 mm méně než v květnu 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +13,1 mm, což odpovídá 116,1 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 23. 5., a to 20,3 mm. Úhrn srážek v Držkové (Digi stanice Radim Rup – horní konec) činí 95,0 mm.

Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1018,5 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 11. 5. o hodnotě 997,8 hPa a nejvyšší hodnota dne 26. 5. 1032,0 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 10,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 5. o hodnotě 25,6 °C, minimální teplota -2,0 °C dne 13. 5. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 17,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou 3,8 °C. Bylo zaznamenáno 3 mrazové dny (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 letní dny (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 9,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 5. o hodnotě 25,4 °C, minimální teplota -3,2 °C dne 13. 5. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 16,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou 2,7 °C. Bylo zaznamenáno 8 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 letní dny (maimální teplota vyšší jak 25 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 9,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 10. 5. o hodnotě 24,4 °C, minimální teplota -3,3 °C dne 13. 5. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 13. 5. na hodnotu -5,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 16,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou 2,8 °C. Bylo zaznamenáno 6 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  24 % dne 22. 5.

Mrazíky v květnu poškodily vegetaci. V Hutích zmrzly i mladé duby a některé buky.

Hodnocení vypracoval: Jakub Flám
Revize hodnocení: v Držkové, 19. 6. 2020

 

Duben 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

Duben byl teplotně průměrný a  srážkově velmi silně podprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí  9,6 °C, což je o 0,2 °C méně než v dubnu 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +0,4 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 21,5 °C dne 9. 4., minimální teplota poklesla nejníže na -5,4 °C dne 1. 4., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 1. 4. s hodnotou -10,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 15,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou 0,9 °C. Bylo zaznamenáno 6 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 49,0 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 12 % dne 7. 4., jedná se o rekordní hodnotu.

Vítr vál o průměrné rychlosti 2,2 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 6. 4. o hodnotě 13,2 m/s z J směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 6. 4. o hodnotě 4,2 m/s, nejnižší průměrná rychlost 1,2 m/s dne 14. 4. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr ze Z a VSV směru.

Během měsíce dubna převládalo průměrné množství oblačnosti 2,2/10 (skoro jasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 30 dnech. Mlha se nevyskyla. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 23 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 5 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 4 dnech. Dešťové srážky se vyskytly ve 3 dnech a sněhové v 1 dni. 4 bouřky se vyskytly v 1 dni, z nichž jedna přecházela přes stanici.

Celkový srážkový úhrn činí 16,8 mm, což je o 30,6 mm méně než v dubnu 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -41,7 mm, což odpovídá 28,7 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 13. 4., a to 9,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka se nevyskytla 1 den a dosáhla maximální výšky 2 cm.

Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1018,6 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 29. 4. o hodnotě 1003,9 hPa a nejvyšší hodnota dne 7. 4. 1033,2 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 6,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 4. o hodnotě 22,1 °C, minimální teplota -8,1 °C dne 1. 4. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. a 30. s hodnotou 12,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou -1,9 °C. Bylo zaznamenáno 24 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 5,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 4. o hodnotě 22,0 °C, minimální teplota -9,5 °C dne 1. 4. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 17. a 28. s hodnotou 10,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou -3,2 °C. Bylo zaznamenáno 22 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C)

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 6,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 28. 4. o hodnotě 21,0 °C, minimální teplota -8,0 °C dne 1. 4. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 1. 4. na hodnotu -14,7 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 28. s hodnotou 11,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou  -2,5 °C. Bylo zaznamenáno 22 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 12 % dne 7. 4. Jedná se o rekordní hodnotu.

Začátek jara na Vančici (12. 4. 2020)

Hodnocení vypracoval: Jakub Flám
Revize hodnocení: v Držkové, 7. 6. 2020

 

Březen 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

 

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

Březen byl teplotně i srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí 4,1 °C, což je o 1,4 °C méně než v březnu 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -0,3 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 18,0 °C dne 19. 3., minimální teplota poklesla nejníže na -6,4 °C dne 23. 3., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 25. 3. s hodnotou -10,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 11,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -3,9 °C. Bylo zaznamenáno 13 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 65,9 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 25 % dne 15. 3.

Vítr vál o průměrné rychlosti 2,3 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 6. a 23. 3. o hodnotě 15,9 m/s z JV a VSV směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 16. 3. o hodnotě 4,4 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,8 m/s dne 8. 3. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z V směru.

Během měsíce března převládalo průměrné množství oblačnosti 4,6/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství ve 28 dnech. Mlha se vyskytla v 5 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána ve 14 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 15 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 9 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 10 dnech, sněhové v 10 dnech a smíšené ve 4 dnech.

Celkový srážkový úhrn činí 44,5 mm, což je o 7,9 mm méně než v březnu 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +7,3 mm, což odpovídá 119,6 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 1. 3., a to 10,8 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 2 dny, přičemž svého maxima dosáhla dne 1. 3. s hodnotou 2 cm. Poprašek se vyskytl 1 den.

Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1018,0 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 3. 3. o hodnotě 996,2 hPa a nejvyšší hodnota dne 23. 3. 1031,5 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 3,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 3. o hodnotě 18,9 °C, minimální teplota -7,3 °C dne 15. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 12. s hodnotou 11,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -3,2 °C. Bylo zaznamenáno 21 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 2,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 3. o hodnotě 18,9 °C, minimální teplota -8,6 °C dne 31. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 12. s hodnotou 10,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -3,7 °C. Bylo zaznamenáno 24 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 3,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 3. o hodnotě 18,4 °C, minimální teplota -7,7 °C dne 31. 3. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 31. 3. na hodnotu -11,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 12. s hodnotou 11,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -3,7 °C. Bylo zaznamenáno 21 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  20 % dne 20. 3.

Sněhová nadílka 31. 3. 2020

Hodnocení vypracoval:  Jakub Flám 
Revize hodnocení:  v Držkové, 26. 5. 2020

 

Únor 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

Únor byl teplotně i srážkově nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 3,2 °C, což je o +1,3 °C více než v únoru 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +2,4 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 12,3 °C dne 17. 2., minimální teplota poklesla nejníže na -5,0 °C dne 6. 2., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 6. 2. s hodnotou -7,8 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 8,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 5. a 6. s hodnotou -1,3 °C. Bylo zaznamenáno 12 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 72,2 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 29 % dne 22. 2.

Vítr vál o průměrné rychlosti 2,6 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 10. 2. o hodnotě 15,4 m/s ze ZJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 10. 2. o hodnotě 4,2 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,5 m/s dne 4. 2. Převládal vítr z JZ směru. Nejméně vál vítr z V,  VSV a SV směru.

Během měsíce února převládalo průměrné množství oblačnosti 7,1/10 ( skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství ve 23 dnech. Mlha se vyskytla v 5 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 22 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) ve 23 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán ve 12 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 16 dnech, sněhové v 11 dnech a smíšené ve 2 dnech. Náledí se vyskytlo v 8 dnech. Bouřka byla pozorována ze stanice 1 den.

Celkový srážkový úhrn činí 99,1 mm, což je o 53,7 mm více než v únoru 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +53,1 mm, což odpovídá 215,4 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 2. a 3. 2., a to 17,1 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 6 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 28. 2. s hodnotou 12 cm. Nesouvislá pokrývka se vyskytla v 1 dni. Poprašek se vyskytl 3 dny.

Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1014,9 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 4. 2. o hodnotě 992,8 hPa a nejvyšší hodnota dne 22. 2. 1027,8 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 3,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 2. o hodnotě 12,8 °C, minimální teplota -5,5 °C dne 8. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 23. s hodnotou 9,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 8. s hodnotou -1,9 °C. Bylo zaznamenáno 16 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 2,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 2. o hodnotě 12,8 °C, minimální teplota -6,7 °C dne 9. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 23. s hodnotou 7,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 8. s hodnotou -3,1 °C. Bylo zaznamenáno 21 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 2,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 2. o hodnotě 12,2 °C, minimální teplota -5,8 °C dne 8. 2. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 8. 2. na hodnotu -9,0 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 23. s hodnotou 8,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 8. s hodnotou -2,4 °C. Bylo zaznamenáno 18 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 35 % dne 11. 2.

Výrazný vzestup tlaku vzduchu 4. 2. 2020 při přechodu studené fronty doprovázené silným větrem

Hodnocení vypracoval: Jakub Flám 
Revize hodnocení: v Držkové, 11. 5. 2020

 

Leden 2020

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

Leden byl teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí -0,7 °C, což je o +2,3 °C více než v lednu 2019. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +1,0 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 8,1 °C dne 31. 1., minimální teplota poklesla nejníže na -5,6 °C dne 6. 1., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 6. 1. s hodnotou -9,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 5,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou -3,9 °C. Bylo zaznamenáno 5 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 28 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 87,6 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 14,0 % dne 2. Byly zaznamenány celkem 2 dny s vlhkostí 100 %.

Vítr vál o průměrné rychlosti 2,1 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 17. 1. o hodnotě 13,3 m/s z J směru. Průměrný maximální náraz větru činí 7,7 m/s. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 17. 1. o hodnotě 4,6 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,6 m/s dne 1., 5. a 27. 1. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z V a VSV směru.

Během měsíce ledna převládalo průměrné množství oblačnosti 7,2/10 ( skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 06:49 h SEČ činí 7,5/10, v 13:49 h SEČ 6,8/10, v 20:49 h SEČ 7,2/10. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 21 dnech. Mlha se vyskytla v 15 dnech, z toho v 10 dnech byla mrznoucí. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 8 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) ve 14 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 7 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 5 dnech, sněhové v 9 dnech a mrznoucí v 1 dni. Námraza se vyskytla na Vančici 12 dnů, ledovka 2 dny a náledí 5 dnů.

Celkový srážkový úhrn činí 28,5 mm, což je o 110,7 mm méně než v lednu 2019. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -29,1 mm, což odpovídá 49,5 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 30. 1., a to 7,4 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 19 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 20. 1. s hodnotou 6 cm. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky byla změřena dne 20. 1. 6,5 mm.

Pozn.: Vodní hodnota sněhové pokrývky představuje obsah vody ve sněhu a udává se v mm. Měření se provádí vždy každé pondělní ráno, pokud je výška sněhu větší, nebo rovna 4 cm.

Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1025,5 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 28. 1. o hodnotě 1001,4 hPa a nejvyšší hodnota dne 20. 1. 1045,8 hPa, která je současně rekordní.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí -1,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 1. o hodnotě 5,4 °C, minimální teplota -9,7 °C dne 7. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 2,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 6. s hodnotou -5,4 °C. Bylo zaznamenáno 30 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 5 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -1,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 1. o hodnotě 5,0 °C, minimální teplota -10,7 °C dne 7. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 0,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 6. s hodnotou -6,8 °C. Bylo zaznamenáno 31 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 7 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí -1,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 17. 1. o hodnotě 5,2 °C, minimální teplota -9,6 °C dne 7. 1. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 7. 1. na hodnotu -13,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 1,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 6. s hodnotou -5,7 °C. Bylo zaznamenáno 31 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 6 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 54 % dne 5. 1.

Silná námraza v lednu dosáhla tloušťky 5 cm

Hodnocení vypracoval: Jakub Flám
Revize hodnocení:  v Držkové, 26. 3. 2020

Obec

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 10 °C
středa 29. 5. zataženo 16/10 °C
čtvrtek 30. 5. oblačno 21/9 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 17/8 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391