Obec Držková
Obec Držková

Rok 2021

Měsíční hodnocení počasí roku 2021 na meteorologických stanicích v Držkové

 

Duben 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

    Duben byl teplotně mimořádně podprůměrný a  srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí  5,3 °C, což je o 4,3 °C méně než v dubnu 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -4,0 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 22,0 °C dne 1. 4., minimální teplota poklesla nejníže na -4,4 °C dne 7. 4., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 7. 4. s hodnotou -9,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 13,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou -1,9 °C. Bylo zaznamenáno 11 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 73,7 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 33 % dne 7. 4. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 73,7 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 33 % dne 7. 4. Bylo zaznamenáno 12 dnů s vlhkostí 100 %.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 2,1 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 5. 4. o hodnotě 18,0 m/s z ZJZ směru. Průměrný maximální náraz větru činí 9,4 m/s. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 11. 4. o hodnotě 5,5 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,6 m/s dne 15. a 16. 4. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z V směru.

  Během měsíce dubna převládalo průměrné množství oblačnosti 5,8/10 (oblačno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 28 dnech. Mlha se vyskytla ve 3 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 16 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 17 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 10 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 8 dnech a sněhové v 12 dnech, smíšené ve 2 dnech. 6 bouřek se vyskytlo ve 4 dnech, z nichž jedna přecházela přes stanici.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu.

    Celkový srážkový úhrn činí 53,2 mm, což je o 36,4 mm více než v dubnu 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +0,7 mm, což odpovídá 101,3 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 13. 4., a to 11,5 mm. Souvislá sněhová pokrývka se vyskytla 7 dnů a dosáhla maximální výšky 14 cm 14. 4. Nesouvislá sněhová pokrývka ležela 1 den a poprašek 2 dny.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1016,4 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 5. 4. o hodnotě 1000,5 hPanejvyšší hodnota dne 24. 4. 1024,6 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

      Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 5,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 4. o hodnotě 23,1 °C, minimální teplota -6,4 °C dne 9. 4. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 12,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou -1,9 °C. V Držkové, dne 14. 5. 2021. Bylo zaznamenáno 13 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 4,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 4. o hodnotě 23,0 °C, minimální teplota -7,6 °C dne 7. 4. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. s hodnotou 11,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou -2,7 °C. Bylo zaznamenáno 18 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) .

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 4,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 4. o hodnotě 21,9 °C, minimální teplota -6,8 °C dne 9. 4. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 7. 4. na hodnotu -11,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 12,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou -2,2 °C. Bylo zaznamenáno 15 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 26 % dne 26. 4. 

I přes chladné počasí se v některých dnech tvoří pěkná kupovitá oblačnost

V Držkové, dne 30. 5. 2021                                                                                        ..............................................
Hodnocení provedl:                                                                       Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

 

Březen 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

    Březen byl teplotně podprůměrný a srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí 2,5 °C, což je o -1,6 °C méně než v březnu 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -1,9 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 21,3 °C dne 31. 3., minimální teplota poklesla nejníže na -8,3 °C dne 21. 3., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 21. 3. s hodnotou -10,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 15,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 20. s hodnotou -4,7 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 73,9 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 33 % dne 10. 3. Ve 2 dnech byla vlhkost vzduchu 100 %.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 13. 3. o hodnotě 16,8 m/s z ZJZ směru. Průměrný maximální náraz větru činí 8,3 m/s. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 13. 3. o hodnotě 4,7 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,4 m/s dne 8. 3. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z V a VSV směru.

   Během měsíce března převládalo průměrné množství oblačnosti 5,3/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 26 dnech. Mlha se vyskytla v 5 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 17 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 16 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 9 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 12 dnech, sněhové v 11 dnech a smíšené v 1 dni.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu.

Celkový srážkový úhrn činí 39,7 mm, což je o 4,8 mm méně než v březnu 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +1,5 mm, což odpovídá 103,9 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 16. 3., a to 11,8 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 3 dny, přičemž svého maxima dosáhla dne 22. 3. s hodnotou 6 cm. Poprašek se vyskytl 2 dny.

     Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1020,1 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 14. 3. o hodnotě 1004,2 hPanejvyšší hodnota dne 2. 3. 1034,9 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 1,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 31. 3. o hodnotě 22,5 °C, minimální teplota -10,1 °C dne 21. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 10,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 20. s hodnotou -4,6 °C. Bylo zaznamenáno 25 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

       Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 0,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 31. 3. o hodnotě 22,5 °C, minimální teplota -11,3 °C dne 21. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 8,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 20. s hodnotou -5,6 °C. Bylo zaznamenáno 27 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 0,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 31. 3. o hodnotě 21,9 °C, minimální teplota -10,6 °C dne 21. 3. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 9. 3. na hodnotu -13,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 10,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 20. s hodnotou -5,6 °C. Bylo zaznamenáno 26 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  30 % dne 10. 3.

Sedmikrásky příliš tepla nepotřebují. V březnu nás na Vančici potěšily.

V Držkové, dne 13. 4. 2021                                                                                        ..............................................
Hodnocení provedl:                                                                       Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

 

Únor 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

      Únor byl teplotně podprůměrný a srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí -0,6 °C, což je o 3,8 °C méně než v únoru 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -1,8 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 17,1 °C dne 24. 2., minimální teplota poklesla nejníže na -14,4 °C dne 12. 2., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 12. 2. s hodnotou -19,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 25. s hodnotou 11,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 11. s hodnotou -10,5 °C. Bylo zaznamenáno 18 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 11 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 84,1 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 30 % dne 1. 2. 2 dny byla zaznamenána vlhkost 100 %.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 1,9 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 4. 2. o hodnotě 12,2 m/s z směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 21. a 22. 2. o hodnotě 3,3 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,7 m/s dne 23. 2. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z V,  VJV a Z směru.

      Během měsíce února převládalo průměrné množství oblačnosti 6,6/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 06:49 h SEČ činí 7,0/10, v 13:49 h SEČ 6,7/10, v 20:49 h SEČ 5,8/10. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství ve 14 dnech. Mlha se vyskytla v 5 dnech, z toho mrznoucí v 1 dni. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 9 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 21 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán ve 12 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 9 dnech, sněhové ve 14 dnech a smíšené v 5 dnech, mrznoucí v 8 dnech. Náledí se vyskytlo v 9 dnech a ledovka 6 dnů.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu

     Celkový srážkový úhrn činí 49,3 mm, což je o 49,8 mm méně než v únoru 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -4,3 mm, což odpovídá 92,0 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 7. 2., a to 16,7 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 19 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 12. 2. s hodnotou 18 cm. Nesouvislá pokrývka se vyskytla 3 dny. Poprašek se vyskytl 1 den. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky dosáhla 31,2 mm 15. 2.

Pozn.: Vodní hodnota sněhové pokrývky představuje obsah vody ve sněhu a udává se v mm.     Měření se provádí vždy každé pondělní ráno, pokud je výška sněhu větší, nebo rovna 4 cm.

      Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1020,0 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 8. 2. o hodnotě 994,5 hPanejvyšší hodnota dne 14. 2. 1037,1 hPa.

 

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí -1,7 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 25. 2. o hodnotě 16,6 °C, minimální teplota -19,4 °C dne 15. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 6,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou -10,2 °C. Bylo zaznamenáno 25 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 10 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

       Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -2,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 25. 2. o hodnotě 16,2 °C, minimální teplota -20,4 °C dne 15. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 5,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou -10,8 °C. Bylo zaznamenáno 27 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 9 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí -2,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 25. 2. o hodnotě 16,2 °C, minimální teplota -19,8 °C dne 15. 2. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 15. 2. na hodnotu -28,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 6,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou -10,2 °C. Bylo zaznamenáno 25 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 11 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 39 % dne 25. 2.

Přicházející jaro na VLKADRŽ, sněženky začaly růst po polovině února.

V Držkové, dne 6. 3. 2021                                                                                ..............................................
Hodnocení provedl:                                                                       Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

 

Leden 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

 

      Leden byl teplotně průměrný a srážkově silně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí -1,5 °C, což je o 0,8 °C méně než v lednu 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí 0,0 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 8,0 °C dne 23. 1., minimální teplota poklesla nejníže na -15,6 °C dne 18. 1., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 18. 1. s hodnotou -20,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 22. s hodnotou 5,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou -10,5 °C. Bylo zaznamenáno 10 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 26 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 90,5 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 61 % dne 31. 1. Bylo zaznamenáno celkem 13 dnů s vlhkostí 100 %.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 1,9 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 23. 1. o hodnotě 16,1 m/s ze ZJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 23. 1. o hodnotě 4,5 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,2 m/s dne 25. 1. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z V a VSV směru.

    Během měsíce ledna převládalo průměrné množství oblačnosti 8,1/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 18 dnech. Mlha se vyskytla ve 14 dnech, z toho v 5 dnech byla mrznoucí. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 9 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 26 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 14 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 6 dnech, sněhové v 20 dnech a smíšené ve 2 dnech. Námraza se vyskytla na Vančici 6 dnů a náledí 11 dnů.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu

     Celkový srážkový úhrn činí 91,0 mm, což je o 62,5 mm více než v lednu 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +27,0 mm, což odpovídá  142,2 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 12. 1., a to 12,0 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 26 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 17. 1. s hodnotou 31 cm. Nesouvislá pokrývka se nevyskytla. 1 den ležel poprašek. Průměrný denní úhrn nového sněhu činí 2,0 cm a průměrná sněhová pokrývka 9,5 cm. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky byla změřena dne 19. 1. 32,1 mm.

     Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1011,1 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 24. 1. o hodnotě 997,1 hPanejvyšší hodnota dne 10. 1. 1024,2 hPa.

 

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí -1,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 23. 1. o hodnotě 8,9 °C, minimální teplota -20,7 °C dne 18. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 5,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 17. s hodnotou -11,5 °C. Bylo zaznamenáno 26 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 6 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

       Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -1,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 3. 1. o hodnotě 7,5 °C, minimální teplota -21,0 °C dne 18. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 5,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 17. s hodnotou -12,0 °C. Bylo zaznamenáno 30 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 8 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí -2,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 23. 1. o hodnotě 8,4 °C, minimální teplota -21,0 °C dne 18. 1. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 18. 1. na hodnotu -30,0 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 5,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 17. s hodnotou -11,8 °C. Bylo zaznamenáno 29 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 9 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 57 % dne 31. 1.

Odpoledne 17. 1. 2021 s 31 cm sněhu před mrazivou nocí na 18. 1. 2021

V Držkové, dne 19. 2. 2021                                                                                ..............................................
Hodnocení provedl:                                                                       Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

Obec

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Plakáty na akce

Memoriál Rostislava Macíka v Držkové 2021

Pohádky a pověsti z Držkové

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 30 31 1

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, neděle 25. 7. 2021
zataženo 30 °C 18 °C
pondělí 26. 7. slabý déšť 30/19 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391