Obec Držková
Obec Držková

Rok 2021

Měsíční hodnocení počasí roku 2021 na meteorologických stanicích v Držkové

 

Prosinec 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

     Prosinec byl teplotně průměrný a srážkově slabě nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí -0,3 °C, což je o -2,1 °C méně než v prosinci 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -1,1 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 8,8 °C dne 31. 12., minimální teplota poklesla nejníže na -10,9 °C dne 26. 12., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 26. 12. s hodnotou -13,2 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 7,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 26. s hodnotou -6,6 °C. Bylo zaznamenáno 6 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 23 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 88,2 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 37 % dne 27. 12. Bylo zaznamenáno 13 dnů s vlhkostí 100 %.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 1,4 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 4. 12. o hodnotě 12,8 m/s z J směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 4. 12. o hodnotě 4,2 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,0 m/s dne 14. a 15. 12. Převládal vítr z JV směru. Nejméně vál vítr z VSV směru.

    Během měsíce prosince převládalo průměrné množství oblačnosti 8,6/10 (zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 06:49 h SEČ činí 8,4/10, v 13:49 h SEČ 8,4/10, v 20:49 h SEČ 9,1/10. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 11 dnech. Mlha se vyskytla v 14 dnech, z toho v 1 dni byla mrznoucí. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 13 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 24 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 10 dnech. Dešťové srážky se vyskytly ve 10 dnech, sněhové v 18 dnech, smíšené ve 3 dnech a mrznoucí v 1 dni. Námraza i ledovka byly pozorovány 1 den, náledí 4 dny.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu

    Celkový srážkový úhrn činí 65,5 mm, což je o 2,2 mm méně než v prosinci 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +12,2 mm, což odpovídá 123,0 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 9. 12., a to 11,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela 22 dnů a dosáhla maximální výšky 19 cm dne 10. 12.1 dni byl pozorován poprašek a v 1 dni nesouvislá sněhová pokrývka.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1014,8 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 2. 12. o hodnotě 997,9 hPanejvyšší hodnota dne 18. 12. 1033,4 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí -0,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 2. 12. o hodnotě 6,0 °C, minimální teplota -11,7 °C dne 26. 12. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 13. 12. na hodnotu -16,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 4,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -7,0 °C. Bylo zaznamenáno 23 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 4 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  55,9 % dne 27. 12.

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -1,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 12. o hodnotě 4,6 °C, minimální teplota -12,1 °C dne 26. 12. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 4,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -7,4 °C. Bylo zaznamenáno 26 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 6 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Německé (B7DRHU01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí -1,1 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 2. 12. o hodnotě 5,1 °C, minimální teplota -12,6 °C dne 26. 12. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 13. 12. na hodnotu -17,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 3,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 22. s hodnotou -7,9 °C. Bylo zaznamenáno 27 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 7 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  43 % dne 4. 12.

Pěkný pohled na západ slunce 12. 12. 2021

V Držkové, dne 30. 1. 2022                                                           ...........................................

Hodnocení provedl:                                                    Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

Listopad 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

    Listopad byl teplotně i srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí 3,9 °C, což je o 0,4 °C méně než v listopadu 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -1,0 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 14,2 °C dne 1. 11., minimální teplota poklesla nejníže na -2,4 °C dne 23. 11., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 23. 11. s hodnotou -8,0 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 9,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 29. s hodnotou -0,7 °C. Byl zaznamenán 1 ledový den (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 7 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 86,2 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 48 % dne 23. 11. Bylo zaznamenáno 14 dnů s vlhkostí 100 %!!!

     Vítr vál o průměrné rychlosti 2,4 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 4. 11. o hodnotě 17,8 m/s z JZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 4. 11. o hodnotě 5,2 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,4 m/s dne 28. 10. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z V směru.

     Během měsíce listopadu převládalo průměrné množství oblačnosti 7,4/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 06:49 h SEČ činí 7,4/10, v 13:49 h SEČ 7,9/10, v 20:49 h SEČ 7,1/10. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 16 dnech. Mlha se vyskytla v 15 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 9 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 20 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 9 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 13 dnech, sněhové ve 4 dnech a smíšené v 1 dni. Náledí bylo pozorováno 1 den.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu

     Celkový srážkový úhrn činí 66,6 mm, což je o 29,3 mm více než v listopadu 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +16,6 mm, což odpovídá 118,9 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 26. 11., a to 25,7 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela 2 dny a dosáhla maximální výšky 6 cm dne 30. 11. 1 den byl pozorován poprašek.

     Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1016,7 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 28. 11. o hodnotě 993,5 hPanejvyšší hodnota dne 9. 11. 1033,0 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 3,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 11. o hodnotě 14,7 °C, minimální teplota -5,2 °C dne 25. 11. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 25. 11. na hodnotu -9,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 11,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 24. s hodnotou -0,5 °C. Bylo zaznamenáno 17 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  50,5 % dne 1. 11.

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 3,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 11. o hodnotě 15,1 °C, minimální teplota -5,7 °C dne 25. 11. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 10,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 24. s hodnotou -0,7 °C. Bylo zaznamenáno 19 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Německé (B7DRHU01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 3,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 4. 11. o hodnotě 14,4 °C, minimální teplota -5,1 °C dne 25. 11. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 25. 11. na hodnotu -9,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 10,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 24. s hodnotou -0,9 °C. Bylo zaznamenáno 17 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  45 % dne 7. 11.

Vydařený listopadový den

 

 

V Držkové, dne 25. 1. 2022                                                      ...........................................

Hodnocení provedl:                                              Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

Říjen 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

    Říjen byl teplotně průměrný a srážkově velmi silně podprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 8,8 °C, což je o 0,1 °C méně než v říjnu 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -0,6 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 22,9 °C dne 5. 10., minimální teplota poklesla nejníže na 0,4 °C dne 10. 10., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 24. 10. s hodnotou -4,2 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 5. s hodnotou 18,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou 3,9 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 72,6 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 30 % dne 29. 10. Byly zaznamenány 2 dny s vlhkostí 100 %.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 2,5 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 5. 10. o hodnotě 16,4 m/s z J směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 30. 10. o hodnotě 5,9 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,4 m/s dne 13. 10. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr ze Z a SZ směru.

   Během měsíce října převládalo průměrné množství oblačnosti 3,6/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 07:49 h SELČ činí 3,8/10, v 14:49 h SELČ 3,7/10, v 21:49 h SELČ 3,3/10. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 29 dnech. Mlha se vyskytla v 1 dni. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 13 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 12 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 4 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 7 dnech, sněhové a smíšené v 1 dni.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu.

    Celkový srážkový úhrn činí 21,0 mm, což je o 184,0 mm méně než v říjnu 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -68,8 mm, což odpovídá 23,4 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 13. 10., a to 8,4 mm.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1021,8 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 21. 10. o hodnotě 1006,0 hPanejvyšší hodnota dne 24. 10. 1033,2 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 7,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 5. 10. o hodnotě 22,5 °C, minimální teplota -3,3 °C dne 24. 10. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 24. 10. na hodnotu -7,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 5. s hodnotou 18,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 24. s hodnotou 1,2 °C. Bylo zaznamenáno 9 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  41 % dne 25. 10.

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 6,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 5. 10. o hodnotě 22,7 °C, minimální teplota -3,8 °C dne 25. 10. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 35 s hodnotou 16,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 24. s hodnotou -0,1 °C. Bylo zaznamenáno 16 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 7,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 5. 10. o hodnotě 22,4 °C, minimální teplota -3,8 °C dne 25. 10. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 25. 10. na hodnotu -7,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 5. s hodnotou 18,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 24. s hodnotou 1,1 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  30 % dne 5. 10.

Krásný závěr října na Držkové

 

V Držkové, dne 13. 11. 2021                                                      ...........................................

Hodnocení provedl:                                                     Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

Září 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

      Září bylo teplotně průměrnésrážkově silně podprůměrné. Průměrná měsíční teplota činí 14,7 °C, což je o 0,4 °C méně než v září 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -0,1 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 24,6 °C dne 11., 13., 14., a 15. 9., minimální teplota poklesla nejníže na 4,2 °C dne 21. 9., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 21. 9. s hodnotou -1,0 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 15. s hodnotou 19,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 21. s hodnotou 8,9 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 74,4 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 22 % dne 6. 9. Vlhkost vzduchu 100 % byla změřena 1 den.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 1,6 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 9. a 10. 9. o hodnotě 9,9 m/s z J směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 9. 9. o hodnotě 3,2 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,5 m/s dne 30. 9. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z V a Z směru.

     Během měsíce září převládalo průměrné množství oblačnosti 4,3/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 07:49 h SELČ činí 5,1/10, v 14:49 h SELČ 4,4/10, v 21:49 h SELČ 3,4/10. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 29 dnech. Mlha se nevyskytla. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 23 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) ve 13 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán ve 3 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 9 dnech.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu.

     Celkový srážkový úhrn činí 40,6 mm, což je o 61,9 mm méně než v září 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -48,9 mm, což odpovídá 45,4 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 16. 9., a to 23,9 mm.

     Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1021,0 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 17. 9. o hodnotě 1012,3 hPanejvyšší hodnota dne 30. 9. 1028,5 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 12,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 15. 9. o hodnotě 24,8 °C, minimální teplota 2,5 °C dne 21. 9. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 21. 9. na hodnotu -1,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 16. s hodnotou 18,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 19. s hodnotou 7,8 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  35,3 % dne 10. 9.

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 11,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 15. 9. o hodnotě 24,6 °C, minimální teplota 0,5 °C dne 21. 9. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 16. s hodnotou 17,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 21. s hodnotou 7,0 °C.

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 12,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 15. 9. o hodnotě 24,6 °C, minimální teplota 1,8 °C dne 21. 9. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 21. 9. na hodnotu -1,7 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 16. s hodnotou 18,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 30. s hodnotou 7,5 °C. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  17 % dne 6. 9.

Nezvyklý pohled po západu slunce v jeden zářijový večer.

V Držkové, dne 5. 11. 2021                                                      ...........................................

Hodnocení provedl:                                              Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

 

Srpen 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

    Srpen byl teplotně velmi silně podprůměrný a srážkově extrémně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 16,4 °C, což je o 2,8 °C méně než v srpnu 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -2,6 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 29,8 °C dne 15. 8., minimální teplota poklesla nejníže na 7,9 °C dne 28. 8., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 25. 8. s hodnotou 3,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 15. s hodnotou 24,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 26. s hodnotou 10,7 °C. Bylo zaznamenáno 8 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 79,5 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 40 % dne 9., 10. a 15. 8. Celkem se vyskytlo 18 dnů s vlhkostí 100 %.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 1,5 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 8. 8. o hodnotě 15,7 m/s z ZJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 7., 8. a 16. 8. o hodnotě 2,4 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,4 m/s dne 30. 8. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z VSV a V směru.

   Během měsíce srpna převládalo průměrné množství oblačnosti 5,6/10 (oblačno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 07:49 h SELČ činí 5,9/10, v 14:49 h SELČ 5,8/10, v 21:49 h SELČ 5,2/10. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 29 dnech. Mlha se vyskytla v 10 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 24 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) ve 20 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 13 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 19 dnech. Bouřky byly zaznamenány v 7 dnech a celkové množství za měsíc činí 21, z toho přímo přes stanici přecházelo 6 bouřek.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu.

      Celkový srážkový úhrn činí 178,5 mm, což je o 118,5 mm více než v srpnu 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +104,7 mm, což odpovídá 241,9 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 1. 8., a to 28,4 mm.

      Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1017,1 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 5. 8. o hodnotě 1005,5 hPanejvyšší hodnota dne 13. 8. 1025,0 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 16,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 15. 8. o hodnotě 30,0 °C, minimální teplota 5,7 °C dne 25. 8. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 25. 8. na hodnotu 1,7 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 15. s hodnotou 21,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou 10,7 °C. Bylo zaznamenáno 7 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 1 tropický den (maximální teplota vyšší jak 30 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

      Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 14,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 15. 8. o hodnotě 29,9 °C, minimální teplota 4,2 °C dne 26. a 28. 8. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 15. a 16. s hodnotou 19,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou 9,7 °C. Bylo zaznamenáno 8 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

       Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 15,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 15. 8. o hodnotě 30,4 °C, minimální teplota 4,9 °C dne 28. 8. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 26. 8. na hodnotu 2,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 15. s hodnotou 21,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 25. s hodnotou 10,2 °C. Bylo zaznamenáno 6 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 1 tropický den (maximální teplota vyšší jak 30 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 29 % dne 15. 8.

Teplé a vlhké počasí začalo v srpnu přát i hřibům

V Držkové, dne 13. 9. 2021                                                                       ...........................................

Hodnocení provedl:                                                        Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

Červenec 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

    Červenec byl teplotně průměrný a srážkově silně podprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 19,8 °C, což je o 2,0 °C více než v červenci 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí  +0,5 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 31,6 °C dne 8. 7., minimální teplota poklesla nejníže na 10,6 °C dne 21. 7., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 21. 7. s hodnotou 6,0 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 13. s hodnotou 25,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou 15,0 °C. Bylo zaznamenáno 20 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C), 2 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C) a 2 tropické noci (minimální teplota vyšší jak 20 °C včetně). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 72,5 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 35 % dne 6. 7. Vyskytlo se 14 dnů s vlhkostí 100 %.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 25. 7. o hodnotě 15,8 m/s z ZJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 13. 7. o hodnotě 3,4 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,8 m/s dne 21. 7. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr ze Z směru.

     Během měsíce července převládalo průměrné množství oblačnosti 4,0/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 07:49 h SELČ činí 4,3/10, v 14:49 h SELČ 5,4/10, v 21:49 h SELČ 2,5/10. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 31 dnech. Mlha se vyskytla ve 3 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 20 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) ve 12 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 7 dnech. Dešťové srážky se vyskytly ve 12 dnech, krupobití 1 den. Bouřky byly zaznamenány v 11 dnech a celkové množství za měsíc činí 32, z toho přímo přes stanici přecházelo 7 bouřek.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu.

    Celkový srážkový úhrn činí 53,6 mm, což je o 11,5 mm méně než v červenci 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -49,4 mm, což odpovídá 52,0 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 28. 7., a to 19,0 mm.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1016,3 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 31. 7. o hodnotě 1010,8 hPanejvyšší hodnota dne 22. 7. 1023,2 hPa.

 

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 19,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 8. 7. o hodnotě 32,8 °C, minimální teplota 8,3 °C dne 21. 7. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 21. a 22. 7. na hodnotu 5,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 13. s hodnotou 23,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou 15,1 °C. Bylo zaznamenáno 22 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 2 tropické dny (maximální teplota vyšší jak 30 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 18,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 8. 7. o hodnotě 31,8 °C, minimální teplota 7,2 °C dne 23. 7. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 17. s hodnotou 22,4 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou 13,8 °C. Bylo zaznamenáno 21 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 2 tropické dny (maximální teploty vyšší jak 30 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 18,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 8. 7. o hodnotě 32,5 °C, minimální teplota 8,3 °C dne 23. 7. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 23. 7. na hodnotu 4,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 7. a 13. s hodnotou 23,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 20. s hodnotou 14,6 °C. Bylo zaznamenáno 20 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 1 tropický den (maximální teplota vyšší jak 30 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 26 % dne 24. 7.

Letní západ slunce na Vančici

V Držkové, dne 9. 8. 2021                                                                       ...........................................

Hodnocení provedl:                                                        Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

 

Červen 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

     Červen byl teplotně silně nadprůměrný a srážkově velmi silně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 19,1 °C, což je o 2,8 °C více než v červnu 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +1,4 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 31,5 °C dne 19. 6., minimální teplota poklesla nejníže na 5,2 °C dne 1. 6., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 1. 6. s hodnotou 0,5 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 19. s hodnotou 24,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou 12,1 °C. Vyskytlo se 17 letních dnů (maximální teplota vzduchu vyšší jak 25 °C včetně) a 5 tropických dnů (maximální teplota vzduchu vyšší jak 30 °C včetně). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 67,6 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 28 % dne 17. 6. Vlhkost 100 % byla změřena ve 2 dnech.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 1,6 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 22. 6. o hodnotě 12,7 m/s z JZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 21. 6. o hodnotě 2,5 m/s, nejnižší průměrná rychlost 1,1 m/s dne 25. 6. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr Ze Z směru.

    Během měsíce června převládalo průměrné množství oblačnosti 3,2/10 (malá oblačnost). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 07:49 h SELČ činí 2,5/10, v 14:49 h SELČ 3,9/10, v 21:49 h SELČ 3,1/10. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství ve 30 dnech. Mlha se vyskytla v 1 dni. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 26 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 9 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 7 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 9 dnech. Bouřky byly pozorovány v 10 dnech, vyskytlo se 17 bouřek, z nichž 6 přecházelo přímo přes stanici. Kroupy padaly 1 den.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu.

    Celkový srážkový úhrn činí 114,0 mm, což je o 13,2 mm méně než v červnu 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +44,4 mm, což odpovídá 163,8 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 24. 6., a to 36,9 mm.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1018,8 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 22. 6. o hodnotě 1009,9 hPanejvyšší hodnota dne 4. 6. 1025,7 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 18,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. a 20. 6. o hodnotě 30,9 °C, minimální teplota 1,6 °C dne 1. 6. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 1. 6. na hodnotu -1,7 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 21. s hodnotou 22,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou 12,6 °C. Bylo zaznamenáno 20 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 0 °C) a 5 tropických dnů (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

       Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 16,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 20. 6. o hodnotě 31,5 °C, minimální teplota -0,4 °C dne 1. 6. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 24. s hodnotou 21,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou 11,1 °C. Bylo zaznamenáno 18 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 5 tropických dnů (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně) a 1 MRAZOVÝ DEN (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 17,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 20. 6. o hodnotě 32,5 °C, minimální teplota 1,0 °C dne 1. 6. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 1. 6. na hodnotu -1,7 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 21. s hodnotou 22,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou 11,6 °C. Bylo zaznamenáno 15 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C) a 5 tropických dnů (maximální teplota vyšší jak 30 °C včetně). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  23 % dne 18. 6.

Rychle vyrostená nevýrazná, avšak rotující bouřka kolem své osy večer 24. 6. 2021. V době, kdy jih Moravy pustošilo tornádo

V Držkové, dne 2. 8. 2021                                                                  ..............................................

Hodnocení provedl:                                                        Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

Květen 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

     Květen byl teplotně silně podprůměrný a srážkově velmi silně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 10,9 °C, což je o 0,3 °C více než v květnu 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -1,9 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 26,0 °C dne 11. 5., minimální teplota poklesla nejníže na 1,0 °C dne 8. 5., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 8. 5. s hodnotou -4,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 11. s hodnotou 21,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 3. s hodnotou 5,0 °C. Byly zaznamenány 2 letní dny (maximální teplota vzduchu vyšší jak 25 °C včetně). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 72,1 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 33 % dne 11. 5. Vlhkost 100 % byla změřena v 11 dnech.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 2,5 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 11. 5. o hodnotě 18,4 m/s z J směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 11. 5. o hodnotě 5,4 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,6 m/s dne 28. 5. Převládal vítr z JZ směru. Nejméně vál vítr z VSV a V směru.

    Během měsíce května převládalo průměrné množství oblačnosti 5,7/10 (oblačno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 07:49 h SELČ činí 6,0/10, v 14:49 h SELČ 6,3/10, v 21:49 h SELČ 4,9/10. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 31 dnech. Mlha se vyskytla v 6 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 26 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 22 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán ve 14 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 21 dnech. Kroupy padaly ve 3 dnech. V 9 dnech byla pozorována bouřka, celkové množství za měsíc je 18 a z toho 3 přešly přímo přes stanici.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu.

     Celkový srážkový úhrn činí 132,5 mm, což je o 37,9 mm více než v květnu 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +49,2 mm, což odpovídá 159,1 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 12. 5., a to 19,3 mm.

     Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1013,9 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 13. 5. o hodnotě 1001,8 hPanejvyšší hodnota dne 30. 5. 1023,8 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 10,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 11. 5. o hodnotě 20,8 °C, minimální teplota -2,4 °C dne 4. 5. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 6. 5. na hodnotu -6,1 °C.  Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 11. s hodnotou 26,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 3. s hodnotou 4,6 °C. Byly zaznamenány 4 mrazové dny (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 letní dny (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

       Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 9,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 11. 5. o hodnotě 27,7 °C, minimální teplota -3,1 °C dne 8. 5. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 11. s hodnotou 18,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 3. s hodnotou 3,5 °C. Bylo zaznamenáno 6 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 3 letní dny (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 10,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 11. 5. o hodnotě 26,6 °C, minimální teplota -2,8 °C dne 4. 5. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 4. 5. na hodnotu -6,8 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 11. s hodnotou 22,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 3. s hodnotou 4,2 °C. Bylo zaznamenáno 5 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a  1 letní den (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  28 % dne 11. 5.

Formující se přeháňky nad Jeseníky jedno květnové odpoledne

V Držkové, dne 30. 7. 2021                                                                 ..............................................

Hodnocení provedl:                                                        Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

 

Duben 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

    Duben byl teplotně mimořádně podprůměrný a  srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí  5,3 °C, což je o 4,3 °C méně než v dubnu 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -4,0 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 22,0 °C dne 1. 4., minimální teplota poklesla nejníže na -4,4 °C dne 7. 4., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 7. 4. s hodnotou -9,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 13,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou -1,9 °C. Bylo zaznamenáno 11 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 73,7 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 33 % dne 7. 4. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 73,7 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 33 % dne 7. 4. Bylo zaznamenáno 12 dnů s vlhkostí 100 %.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 2,1 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 5. 4. o hodnotě 18,0 m/s z ZJZ směru. Průměrný maximální náraz větru činí 9,4 m/s. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 11. 4. o hodnotě 5,5 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,6 m/s dne 15. a 16. 4. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z V směru.

  Během měsíce dubna převládalo průměrné množství oblačnosti 5,8/10 (oblačno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 28 dnech. Mlha se vyskytla ve 3 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 16 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 17 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 10 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 8 dnech a sněhové v 12 dnech, smíšené ve 2 dnech. 6 bouřek se vyskytlo ve 4 dnech, z nichž jedna přecházela přes stanici.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu.

    Celkový srážkový úhrn činí 53,2 mm, což je o 36,4 mm více než v dubnu 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +0,7 mm, což odpovídá 101,3 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 13. 4., a to 11,5 mm. Souvislá sněhová pokrývka se vyskytla 7 dnů a dosáhla maximální výšky 14 cm 14. 4. Nesouvislá sněhová pokrývka ležela 1 den a poprašek 2 dny.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1016,4 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 5. 4. o hodnotě 1000,5 hPanejvyšší hodnota dne 24. 4. 1024,6 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

      Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 5,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 4. o hodnotě 23,1 °C, minimální teplota -6,4 °C dne 9. 4. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 12,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou -1,9 °C. V Držkové, dne 14. 5. 2021. Bylo zaznamenáno 13 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 4,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 4. o hodnotě 23,0 °C, minimální teplota -7,6 °C dne 7. 4. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. s hodnotou 11,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou -2,7 °C. Bylo zaznamenáno 18 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) .

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 4,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 4. o hodnotě 21,9 °C, minimální teplota -6,8 °C dne 9. 4. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 7. 4. na hodnotu -11,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 12,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou -2,2 °C. Bylo zaznamenáno 15 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 26 % dne 26. 4. 

I přes chladné počasí se v některých dnech tvoří pěkná kupovitá oblačnost

V Držkové, dne 30. 5. 2021                                                                                        ..............................................
Hodnocení provedl:                                                                       Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

 

Březen 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

    Březen byl teplotně podprůměrný a srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí 2,5 °C, což je o -1,6 °C méně než v březnu 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -1,9 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 21,3 °C dne 31. 3., minimální teplota poklesla nejníže na -8,3 °C dne 21. 3., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 21. 3. s hodnotou -10,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 15,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 20. s hodnotou -4,7 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 73,9 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 33 % dne 10. 3. Ve 2 dnech byla vlhkost vzduchu 100 %.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 1,8 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 13. 3. o hodnotě 16,8 m/s z ZJZ směru. Průměrný maximální náraz větru činí 8,3 m/s. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 13. 3. o hodnotě 4,7 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,4 m/s dne 8. 3. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z V a VSV směru.

   Během měsíce března převládalo průměrné množství oblačnosti 5,3/10 (polojasno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 26 dnech. Mlha se vyskytla v 5 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 17 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 16 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 9 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 12 dnech, sněhové v 11 dnech a smíšené v 1 dni.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu.

Celkový srážkový úhrn činí 39,7 mm, což je o 4,8 mm méně než v březnu 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +1,5 mm, což odpovídá 103,9 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 16. 3., a to 11,8 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 3 dny, přičemž svého maxima dosáhla dne 22. 3. s hodnotou 6 cm. Poprašek se vyskytl 2 dny.

     Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1020,1 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 14. 3. o hodnotě 1004,2 hPanejvyšší hodnota dne 2. 3. 1034,9 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 1,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 31. 3. o hodnotě 22,5 °C, minimální teplota -10,1 °C dne 21. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 10,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 20. s hodnotou -4,6 °C. Bylo zaznamenáno 25 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

       Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 0,6 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 31. 3. o hodnotě 22,5 °C, minimální teplota -11,3 °C dne 21. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 8,7 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 20. s hodnotou -5,6 °C. Bylo zaznamenáno 27 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 0,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 31. 3. o hodnotě 21,9 °C, minimální teplota -10,6 °C dne 21. 3. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 9. 3. na hodnotu -13,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 31. s hodnotou 10,1 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 20. s hodnotou -5,6 °C. Bylo zaznamenáno 26 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 2 ledové dny (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu  30 % dne 10. 3.

Sedmikrásky příliš tepla nepotřebují. V březnu nás na Vančici potěšily.

V Držkové, dne 13. 4. 2021                                                                                        ..............................................
Hodnocení provedl:                                                                       Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

 

Únor 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

      Únor byl teplotně podprůměrný a srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí -0,6 °C, což je o 3,8 °C méně než v únoru 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -1,8 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 17,1 °C dne 24. 2., minimální teplota poklesla nejníže na -14,4 °C dne 12. 2., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 12. 2. s hodnotou -19,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 25. s hodnotou 11,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 11. s hodnotou -10,5 °C. Bylo zaznamenáno 18 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 11 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 84,1 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 30 % dne 1. 2. 2 dny byla zaznamenána vlhkost 100 %.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 1,9 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 4. 2. o hodnotě 12,2 m/s z směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 21. a 22. 2. o hodnotě 3,3 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,7 m/s dne 23. 2. Převládal vítr z J směru. Nejméně vál vítr z V,  VJV a Z směru.

      Během měsíce února převládalo průměrné množství oblačnosti 6,6/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 06:49 h SEČ činí 7,0/10, v 13:49 h SEČ 6,7/10, v 20:49 h SEČ 5,8/10. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství ve 14 dnech. Mlha se vyskytla v 5 dnech, z toho mrznoucí v 1 dni. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 9 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 21 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán ve 12 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 9 dnech, sněhové ve 14 dnech a smíšené v 5 dnech, mrznoucí v 8 dnech. Náledí se vyskytlo v 9 dnech a ledovka 6 dnů.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu

     Celkový srážkový úhrn činí 49,3 mm, což je o 49,8 mm méně než v únoru 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -4,3 mm, což odpovídá 92,0 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 7. 2., a to 16,7 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 19 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 12. 2. s hodnotou 18 cm. Nesouvislá pokrývka se vyskytla 3 dny. Poprašek se vyskytl 1 den. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky dosáhla 31,2 mm 15. 2.

Pozn.: Vodní hodnota sněhové pokrývky představuje obsah vody ve sněhu a udává se v mm.     Měření se provádí vždy každé pondělní ráno, pokud je výška sněhu větší, nebo rovna 4 cm.

      Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1020,0 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 8. 2. o hodnotě 994,5 hPanejvyšší hodnota dne 14. 2. 1037,1 hPa.

 

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí -1,7 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 25. 2. o hodnotě 16,6 °C, minimální teplota -19,4 °C dne 15. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 6,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou -10,2 °C. Bylo zaznamenáno 25 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 10 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

       Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -2,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 25. 2. o hodnotě 16,2 °C, minimální teplota -20,4 °C dne 15. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 5,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou -10,8 °C. Bylo zaznamenáno 27 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 9 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí -2,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 25. 2. o hodnotě 16,2 °C, minimální teplota -19,8 °C dne 15. 2. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 15. 2. na hodnotu -28,9 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 26. s hodnotou 6,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 15. s hodnotou -10,2 °C. Bylo zaznamenáno 25 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 11 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 39 % dne 25. 2.

Přicházející jaro na VLKADRŽ, sněženky začaly růst po polovině února.

V Držkové, dne 6. 3. 2021                                                                                ..............................................
Hodnocení provedl:                                                                       Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

 

Leden 2021

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů.

 

      Leden byl teplotně průměrný a srážkově silně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí -1,5 °C, což je o 0,8 °C méně než v lednu 2020. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí 0,0 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 8,0 °C dne 23. 1., minimální teplota poklesla nejníže na -15,6 °C dne 18. 1., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 18. 1. s hodnotou -20,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 22. s hodnotou 5,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 1. s hodnotou -10,5 °C. Bylo zaznamenáno 10 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 26 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 90,5 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 61 % dne 31. 1. Bylo zaznamenáno celkem 13 dnů s vlhkostí 100 %.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 1,9 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 23. 1. o hodnotě 16,1 m/s ze ZJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 23. 1. o hodnotě 4,5 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,2 m/s dne 25. 1. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z V a VSV směru.

    Během měsíce ledna převládalo průměrné množství oblačnosti 8,1/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 18 dnech. Mlha se vyskytla ve 14 dnech, z toho v 5 dnech byla mrznoucí. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 9 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 26 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 14 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 6 dnech, sněhové v 20 dnech a smíšené ve 2 dnech. Námraza se vyskytla na Vančici 6 dnů a náledí 11 dnů.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu

     Celkový srážkový úhrn činí 91,0 mm, což je o 62,5 mm více než v lednu 2020. Odchylka od dlouhodobého průměru činí +27,0 mm, což odpovídá  142,2 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 12. 1., a to 12,0 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 26 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 17. 1. s hodnotou 31 cm. Nesouvislá pokrývka se nevyskytla. 1 den ležel poprašek. Průměrný denní úhrn nového sněhu činí 2,0 cm a průměrná sněhová pokrývka 9,5 cm. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky byla změřena dne 19. 1. 32,1 mm.

     Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1011,1 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 24. 1. o hodnotě 997,1 hPanejvyšší hodnota dne 10. 1. 1024,2 hPa.

 

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí -1,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 23. 1. o hodnotě 8,9 °C, minimální teplota -20,7 °C dne 18. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 5,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 17. s hodnotou -11,5 °C. Bylo zaznamenáno 26 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 6 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

       Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -1,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 3. 1. o hodnotě 7,5 °C, minimální teplota -21,0 °C dne 18. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 5,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 17. s hodnotou -12,0 °C. Bylo zaznamenáno 30 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 8 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí -2,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 23. 1. o hodnotě 8,4 °C, minimální teplota -21,0 °C dne 18. 1. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 18. 1. na hodnotu -30,0 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 3. s hodnotou 5,0 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 17. s hodnotou -11,8 °C. Bylo zaznamenáno 29 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 9 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 57 % dne 31. 1.

Odpoledne 17. 1. 2021 s 31 cm sněhu před mrazivou nocí na 18. 1. 2021

V Držkové, dne 19. 2. 2021                                                                                ..............................................
Hodnocení provedl:                                                                       Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

Obec

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
slabý déšť 29 °C 16 °C
úterý 23. 7. zataženo 23/16 °C
středa 24. 7. slabý déšť 25/13 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 20/11 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391