Obec Držková
Obec Držková

Rok 2022

Měsíční hodnocení počasí roku 2022 na meteorologických stanicích v Držkové

 

Březen 2022

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn.: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů. Čas pro Vančici platí SEČ posunutý o 11 minut dozadu (korekce na místní sluneční čas). U ostatních stanic bez posunu, protože hodnoty se importují do klimatologické databáze v celých hodinách (není v ní tento posun prozatím zaveden). Data z radiačního krytu na Vančici jsou časově shodné s ostatními stanicemi, tedy bez posunu 11 minut. Mohou se tak oproti datům ze standardní klimat. stanice lišit.

     Březen byl teplotně průměrný a srážkově podprůměrný. Průměrná měsíční teplota činí 3,5 °C, což je o +1,0 °C více než v březnu 2021. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí -0,6 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 19,4 °C dne 23. 3., minimální teplota poklesla nejníže na -8,0 °C dne 11. 3., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 11. 3. s hodnotou -11,8 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 23. a 28. s hodnotou 11,5 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 6. s hodnotou -3,1 °C. Bylo zaznamenáno 15 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 58,3 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 17 % dne 23. 3. V 5 dnech byla vlhkost vzduchu 100 %.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 1,3 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 14. 3. o hodnotě 12,4 m/s z JJZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 14. 3. o hodnotě 3,7 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,5 m/s dne 25. a 30. 3. Převládal vítr z VJV směru. Nejméně vál vítr ze Z směru.

       Během měsíce března převládalo průměrné množství oblačnosti 3,1/10 (malá oblačnost). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 06:49 h SEČ činí 2,9/10, v 13:49 h SEČ 3,7/10, v 20:49 h SEČ 2,8/10. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 25 dnech. Mlha se vyskytla ve 2 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 5 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 8 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 4 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 5 dnech, sněhové v 4 dnech a smíšené v 1 dni.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu.

    Celkový srážkový úhrn činí 21,1 mm, což je o 18,6 mm méně než v březnu 2021. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -17,3 mm, což odpovídá 54,9 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 15. 3., a to 9,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 1 den, přičemž svého maxima dosáhla dne 5. 3. s hodnotou 4 cm. Poprašek se vyskytl 2 dny a nesouvislá pokrývka 1 den.

   Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1025,7 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 31. 3. o hodnotě 998,0 hPanejvyšší hodnota dne 20. 3. 1042,1 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

    Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 1,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 23. 3. o hodnotě 19,1 °C, minimální teplota -10,7 °C dne 11. a 12. 3. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 11. 3. na hodnotu -15,3 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. s hodnotou 8,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 11. s hodnotou -4,2 °C. Bylo zaznamenáno 26 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 16,2 % dne 13. 3.

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

       Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 0,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 23. 3. o hodnotě 19,9 °C, minimální teplota -11,7 °C dne 12. 3. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. s hodnotou 7,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou -4,8 °C. Bylo zaznamenáno 29 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Německé (B7DRHU01)

   Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 1,5 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 23. 3. o hodnotě 19,2 °C, minimální teplota -11,0 °C dne 11. 3. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 11. 3. na hodnotu -15,7 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 29. s hodnotou 9,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 11. s hodnotou -3,9 °C. Bylo zaznamenáno 28 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 18 % dne 23. 3.

Příchod jara na konci března ohlašovaly i tyto narcisky

V Držkové, dne 12. 4. 2022                                                         ..............................................

Hodnocení provedl:                                                    Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

Únor 2022

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn.: Teploty a vlhkosti jsou v případě Vančice zpracovány z meteorologické budky (skleněné teploty, vlhkoměr) + i přízemní teplota, u jiných stanic z radiačních krytů. Čas pro Vančici platí SEČ posunutý o 11 minut dozadu (korekce na místní sluneční čas). U ostatních stanic bez posunu, protože hodnoty se importují do klimatologické databáze v celých hodinách (není v ní tento posun prozatím zaveden). Data z radiačního krytu na Vančici jsou časově shodné s ostatními stanicemi, tedy bez posunu 11 minut. Mohou se tak oproti datům ze standardní klimat. stanice lišit.

      Únor byl teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí 2,4 °C, což je o 3,0 °C více než v únoru 2021. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +1,5 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 9,7 °C dne 24. 2., minimální teplota poklesla nejníže na -3,5 °C dne 28. 2., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 3. 2. s hodnotou -6,1 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 10. s hodnotou 5,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 28. s hodnotou -1,4 °C. Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 73,1 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 30 % dne 12. 2. 5 dnů byla zaznamenána vlhkost 100 %.

     Vítr vál o průměrné rychlosti 2,7 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 17. 2. o hodnotě 18,7 m/s z ZJZ směru. Průměrný maximální náraz větru činí 11,0 m/s. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 6. 2. o hodnotě 5,6 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,7 m/s dne 26. 2. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr z V a S směru.

   Během měsíce února převládalo průměrné množství oblačnosti 6,1/10 (oblačno). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 06:49 h SEČ činí 6,8/10, v 13:49 h SEČ 6,1/10, v 20:49 h SEČ 5,5/10. Sluneční svit byl zaznamenán včetně zanedbatelného množství v 27 dnech. Mlha se vyskytla ve 2 dnech. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 25 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) ve 20 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 10 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 11 dnech, sněhové ve 20 dnech a smíšené ve 3 dnech. Náledí se vyskytlo 4 dny. V 1 dni byla pozorována 1 bouřka přecházející přímo přes stanici.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu

      Celkový srážkový úhrn činí 50,5 mm, což je o 1,2 mm více než v únoru 2021. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -2,6 mm, což odpovídá 95,1 % průměru. Nejvíce srážek spadlo 16. 2., a to 13,0 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 10 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 2. 2. s hodnotou 20 cm. Nesouvislá pokrývka se vyskytla 1 den. Poprašek se vyskytl 6 dní. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky dosáhla 41,0 mm 7. 2.

Pozn.: Vodní hodnota sněhové pokrývky představuje obsah vody ve sněhu a udává se v mm. Měření se provádí vždy každé pondělní ráno, pokud je výška sněhu větší, nebo rovna 4 cm.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1017,1 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 17. 2. o hodnotě 995,3 hPanejvyšší hodnota dne 12. 2. 1033,7 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

      Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí 1,8 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 2. o hodnotě 10,6 °C, minimální teplota -6,3 °C dne 13. a 26. 2. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 13. 2. na hodnotu -9,6 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 17. s hodnotou 5,9 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou -2,0 °C. Bylo zaznamenáno 24 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 33,6 % dne 19. 2.

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

       Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí 0,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 10. 2. o hodnotě 10,0 °C, minimální teplota -7,4 °C dne 13. 2. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 16. s hodnotou 4,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 13. s hodnotou -2,8 °C. Bylo zaznamenáno 25 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Německé (B7DRHU01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí 1,4 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 19. 2. o hodnotě 10,4 °C, minimální teplota -6,8 °C dne 26. 2. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 12. 2. na hodnotu -11,4 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 17. s hodnotou 5,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou -2,2 °C. Bylo zaznamenáno 24 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 30 % dne 19. 2.

Pěkná cestička po zelené značce z Kuželku do huťských Ráztok

V Držkové, dne 29. 3. 2022                                                      ..............................................

Hodnocení provedl:                                                  Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

 

Leden 2022

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

     

   Leden byl teplotně i srážkově průměrný. Průměrná měsíční teplota činí -0,5 °C, což je o 1,0 °C více než v lednu 2021. Odchylka od dlouhodobého teplotního průměru (počítáno od roku 2014) činí +1,0 °C. Maximální teplota dosáhla hodnoty 10,5 °C dne 2. 1., minimální teplota poklesla nejníže na -7,0 °C dne 7. 1., přízemní minimální teplota dosáhla svého minima dne 24. 1. s hodnotou -12,0 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 8,3 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou -6,1 °C. Bylo zaznamenáno 8 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C) a 25  mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C). Průměrná měsíční vlhkost vzduchu činí 83,8 %. Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na 38 % dne 7. 1. Bylo zaznamenáno celkem 8 dnů s vlhkostí 100 %.

    Vítr vál o průměrné rychlosti 2,7 m/s a dosáhl maximálního nárazu dne 10. 1. o hodnotě 12,9 m/s z JZ směru. Nejvyšší průměrná rychlost větru byla změřena dne 4. 1. o hodnotě 3,5 m/s, nejnižší průměrná rychlost 0,2 m/s dne 13., 15. a 25. 1. Převládal vítr z JJV směru. Nejméně vál vítr ze S a VSV směru.

     Během měsíce ledna převládalo průměrné množství oblačnosti 7,3/10 (skoro zataženo). Oblačnost se vyjadřuje v desetinách, přičemž 0/10 označuje jasno, 10/10 úplně zataženo. Průměrné množství oblačnosti v 06:49 h SEČ činí 7,2/10, v 13:49 h SEČ 6,9/10, v 20:49 h SEČ 7,7/10. Sluneční svit byl zaznamenán  včetně zanedbatelného množství v 20 dnech. Mlha se vyskytla v 5 dnech, z toho v 1 dni byla mrznoucí. Výborná dohlednost nad 50 km byla zaznamenána v 16 dnech. Srážky byly zaznamenány (včetně zanedbatelného množství a zanedbatelné intenzity) v 24 dnech, přičemž úhrn vyšší než 1 mm byl zaznamenán v 11 dnech. Dešťové srážky se vyskytly v 4 dnech, sněhové v 19 dnech a smíšené ve 2 dnech. Námraza se vyskytla na Vančici 2 dny a náledí 6 dnů.

Pozn.: Počet dnů s výskytem srážek nemusí korespondovat se součtem počtu dnů výskytu dešťových, smíšených a sněhových srážek. Srážky jsou i usazené, které nejsou zahrnuty mezi dešťové, smíšené… v tomto přehledu

     Celkový srážkový úhrn činí 62,0 mm, což je o 29,0 mm méně než v lednu 2021. Odchylka od dlouhodobého průměru činí -5,4 mm, což odpovídá  92,0 % normálu. Nejvíce srážek spadlo 4. 1., a to 12,7 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Vančici 19 dnů, přičemž svého maxima dosáhla dne 30. 1. s hodnotou 11 cm. Nesouvislá pokrývka ležela 1 den. 3 dny ležel poprašek.

Pozn.: Vodní hodnota sněhové pokrývky představuje obsah vody ve sněhu a udává se v mm.  Měření se provádí vždy každé pondělní ráno, pokud je výška sněhu větší, nebo rovna 4 cm.

    Průměrný měsíční tlak vzduchu činí 1020,4 hPa. Nejnižší hodnota tlaku vzduchu byla zaznamenána dne 4. 1. o hodnotě 997,9 hPanejvyšší hodnota dne 13. 1. 1035,9 hPa.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

          Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, obec činí -0,3 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. 1. o hodnotě 10,5 °C, minimální teplota -9,4 °C dne 23. 1. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 23. 1. na hodnotu -13,8 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 7,2 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou -5,8 °C. Bylo zaznamenáno 24 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 6 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 43,5 % dne 7. 1.

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

       Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě, Ráztoky činí -1,0 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 2. 1. o hodnotě 9,7 °C, minimální teplota -10,4 °C dne 8. 1. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 4. s hodnotou 5,6 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 7. s hodnotou -6,8 °C. Bylo zaznamenáno 29 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 6 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Německé (B7DRHU01)

     Průměrná měsíční teplota na stanici Držková, Hutě činí -0,7 °C. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 2. 1. o hodnotě 10,3 °C, minimální teplota -10,0 °C dne 23. 1. a přízemní minimální teplota poklesla nejníže dne 23. 1. na hodnotu -15,1 °C. Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou byl 1. s hodnotou 7,8 °C, s nejnižší průměrnou denní teplotou den 12. s hodnotou -6,4 °C. Bylo zaznamenáno 25 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C) a 6 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C). Vlhkost vzduchu poklesla nejníže na hodnotu 34 % dne 7. 1.

Prodlužující se večery v lednu

V Držkové, dne 12. 3. 2022                                                      ..............................................

Hodnocení provedl:                                              Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

Obec

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
déšť 28 °C 15 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/13 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 19/11 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391