Obec Držková
Obec Držková

Práce na stanicích

Předběžný plán prací na meteorologických stanicích na rok 2019

B7DRVA01 (Držková, Vančica) – 501 m n. m.

 1. Nátěr stožáru, betonování nad terén, kotevní bloky na kotvicí lana, nová nerezová ocelová lana, kontrola větroměrných čidel
 2. Kontrola chodníku, včetně podsetí
 3. Kontrola nočních solárních lampiček
 4. Srážkoměr (odstranění barvy, údržba...)
 5. Půdní teploměry, kontrola plůtku, nátěr
 6. Meteorologická budka – kontrola střechy (nátěr, připevnění, spáry), stojan + schůdky kontrola, popř. drobné nátěry, jinak ponechat co nejvíce oloupat a nátěr výhledově
 7. Starost o živý plot (habry) – hnojení, střihání, zalévání, údržba provizorního plotu
 8. Běžná údržba (čištění stanice, repase přístrojů, sečení) + 1x za rok čištění savem

B7DRZK01 (Držková, obec) – 375 m n. m.

 1. Nátěr stožárku + kontrola štítu, čidla a čištění včetně opatření vrchní zátky na stožárek
 2. Běžná údržba

B7DRHR01 (Držková, Hutě, Ráztoky) – 395 m n. m.

 1. Sečení (přinejmenším v měsíci červnu, maximálně 2x za rok)
 2. Výměna stožárku za nový (už připraven) + snaha udržet okolní zeleň v dostatečném dosahu od stanice

B7DRHU01 (Držková, Hutě) – 423 m n. m.

 1. Oprava části nátěru budky + kontrola stability, oplocení včetně renovace informační cedulky, úprava výšky měření teploty vzduchu v radiačním krytu, opatření budky novými schůdky (již ve výrobě – darováno), nutno natřít penetrací a barvou
 2. Běžná údržba (čištění, repase přístrojů, sečení) + 1x za rok vyčištění savem

B7KASA01 (Kašava, pod Rablinů) – 337 m n. m.

 1. Během jara natřít pracovní oděrky + výměna krytu pro měření teploty vzduchu za originální z ČHMÚ
 2. Běžná údržba (čištění, sečení – časté vzhledem k lokalitě, repase přístrojů), + 1x za rok čištění savem

OBECNÉ

 1. Pravidelná obsluha stanic (stahování naměřených dat do PC, zasílání do databáze CLIDATA do ČHMÚ, výměna pásek každé pondělí ráno a další běžné měření a pozorování)
 2. Nakoupení baterií do čidel, destilovaná voda, pásky do přístrojů, běžný spotřební materiál
 3. Nákup náhradních teploměrů, per registračních, vlhkoměrů (brzy nebude k dostání) + čidel pro měření teploty vzduchu
 4. Repase darovaných mechanických přístrojů (cca 8 historických přístrojů) a jejich pečlivé uchování (nejsou k dostání – historie, většina výroba ČSSR, Polsko - po repasi plně funkční)
 5. Spolupráce s obcí Držková, Kašava
 6. Pravidelné informování veřejnosti o dění na stanicích (budování, články, počasí, zajímavosti) + úpravy (aktualizace) na stránkách obce Držková
 7. Snaha predikovat nebezpečný jev, včas varovat veřejnost
 8. Správa FB stránek, kamery, sekce „Meteorologická stanice“ na oficiálních stránkách obce Kašava + aktuality, hodnocení počasí, fotky (sekce ve výstavbě). Informace o počasí (aktuality a články, hodnocení, rekordy) vkládat na stránky obce Držková + vkládat do vitrýnky v obci
 9. V letních měsících noční průzkumy lokalit (za ideálních podmínek) od Vančice přes Kašavu, Držkovou, Hutě až na Marušku a sledování teplotních anomálií

??OBECNÉ S OTAZNÍKEM??

 1. Tvorba WWW stránek meteorologických stanic DRŽKY (Držkové, Kašavy)
 2. Jednání o stanicích Hostýn, K. Javorník (výhledově několik let)
 3. Dopracování restů z minulých let (zejména archivace dat, inventura veškerého majetku, předně však vypracování teplotních rozdílů mezi stanicemi v roce 2018 v nové grafické podobě.

Teplotní páska ze stanice Držková, Hutě

Práce na meteorologických stanicích za rok 2018

  Rok 2018 přinesl opět významnější pokroky a zlepšení pozorování meteorologických veličin. Během zimy jsme změnili vyhodnocování počasí za uplynulé měsíce. Šestistránkové vyhodnocení je průběžně vkládáno do vitrýnky u zvonice v obci, méně podrobné pak zasíláno na stránky obce Držková. Co se týče teplotních rozdílů sledovaných mezi jednotlivými stanicemi, na Vančici v archívu máme veškeré grafické přehledy, kdežto číselné tabulky jsou zasílány na stránky obce.

   Na jaře byl vysazen na stanici na Vančici živý plot z habrů. Vzhledem k suchému začátku jara se rostlinky musely poprat s nedostatkem srážek, proto přišlo na řadu pravidelné zalévání. Naštěstí většina rostlinek přežila. Aby plot nebyl zničen domácími zvířaty, musela být stanice obehnána nevzhledným plotem do doby, než plot bude životaschopný.

  Během léta se podařilo získat originální radiační kryty používané v síti stanic ČHMÚ pro měření teploty ve 2 m nad zemí, které daroval vedoucí OMK Ing. Pavel Lipina z pobočky ČHMÚ v Ostravě. Jednalo se celkem o 4 radiační kryty. Od firmy Meteoservis byla objednána ráhna pro upevnění těchto krytů a taktéž dva stojánky na měření přízemní teploty. Ještě během srpna byl vyměněn původní kryt na Vančici za originální i s ráhnem včetně přízemního stojánku. Zrevidován byl plůtek kolem půdních teploměrů a dodán půdní teploměr pro měření teploty půdy v hloubce ve 20 cm (původní se bohužel zlomil). Protože nás v létě trápilo sucho, pozemek stanice byl opatřen novým travním semenem pro lepší zeleň. Na podzim se vysadily habry, které nepřežily horké počasí i přes zalévání. Budka byla očištěna savem a k tomu vyrovnány schůdky.

  Meteorologický stožár pro stanici v obciV obci se podařilo vyměnit původní čidlo na měření teploty malým meteorologickým stožárkem, taktéž darovaný od pana Lipiny. Původní stanice byla zrušena a odvezena. Budka v Hutích byla očištěna důkladně savem a vyměněn taktéž štít za originální společně se stojánkem na přízemní teplotu. Zrevidováno bylo taktéž oplocení budky a lampičky.

   Ke slovu se taktéž konečně dostala i kašavská stanice. Během zimy vyhotovil pan Duda z Kašavy stojan a schůdky k meteorologické budce získané ze Strážnice. Budka ze Strážnice byla dovezena po polovině října, renovována (odstranění púvodní barvy, nátěr) a v prosinci osazena do Kašavy pod Rablinu. Vzhledem k tomu, že výše zmíněná lokalita je často podmáčená, nohy budky byly osazeny do zemních vrutů pro lepší stabilitu. Plně vybavená budka včetně oplocení zahájila provoz v polovině prosince. K budce byl taktéž připevněn radiační kryt, prozatím ne originální. Oficiální provoz stanice byl započat 1. 1. 2019.

  Letošní práce představovaly nejen fyzicky náročnou stránku, ale i tu finanční. Veškeré nové vybavení a renovace se vyšplahly do řádů několika tisíc korun, i přesto že spoustu věcí bylo získáno darem.

   Poděkování patří jednak panu Lipinovi za věnování spousty užitečných věcí, za inspiraci se stanicemi panu Janu Vykydalovi z Rousínova, panu starostovi Josefu Jarcovjákovi při spolupráci s kašavskou stanicí, JZD Kašava, panu Jindřichu Langerovi za možnost umístnit budku na louku pod Rablinu a v neposlední řadě i kolegovi Tomáši Dušákovi z Borkovic od Veselí nad Lužnicí za pomoc při výstavbě stanic.

  Obrovské poděkování patří taktéž panu starostovi Držkové Ing. Janu Chudárkovi za finanční podporu držkovské staniční sítě. V neposlední řadě patří poděkování právě občanům a široké veřejnosti za podporu a zájem o pozorování počasí v našich obcích VLKADRŽ. Mnohým se může zdát, že měření počasí je práce jednoduchá a nenáročná. Není to tak. Jedná se o finančně a časově náročnou práci, která vyžaduje spoustu trpělivosti a obětavosti za jakéhokoli počasí (i v noci) při význačných situacích. Veškerá data jsou sbírána a uchovávána tak, aby mohla následně být informována široká veřejnost o uplynulém počasí v naší oblasti. Speciální pozornost je věnována také snaze včas upozornit obyvatele na možný výskyt nebezpečného jevu a upřesnit (dle vlastní zkušenosti) možný jev. V neposlední řadě je snaha informovat veřejnost o tom, jak budování stanic probíhá s následným výstupem dat.

   Živý plot z habrů na VančiciBez finanční podpory obcí Držková a Kašava by některé z letošních realizací vůbec nemohly proběhnout. Potěšit nás můžete svou návštěvou, popř. přispět k zdokonalení měření na těchto stanicích finanční podporou. Více informací na e – mailu: jakub.flam@seznam.cz nebo meteo.vancica@seznam.cz. Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím FB stránky: http://www.facebook.com/MeteorologickeStaniceDRZKA/

 

Shrnutí pozorovaných veličin na meteorologických stanicích v Držkové a práce za rok 2017, plán prací

    Nově instalovaná meteorologická budka v HutíchMeteorologická pozorování na Vančici započala v roce 2009 pouze s domácí stanicí, kdy probíhal záznam teploty, vlhkosti vzduchu a stavu počasí. Od května 2011 se k těmto veličinám přidala i rychlost větru. Největší posun v pozorování přinesl rok 2013, kdy od září probíhal nepřetržitý záznam teploty a vlhkosti vzduchu ve standardní meteorologické budce, ke konci roku byla opatřena teploměry a vlhkoměrem. Rok 2014 přinesl další rozvoj stanice o standardní srážkoměr, desetimetrový stožár s větroměrným čidlem a dále i měření půdní teploty v různých hloubkách. Od roku 2015 – do současnosti se měří a pozorují následující veličiny: Teplota vzduchu (MAX, MIN, aktuální suchá a vlhká, nepřetržitý průběh), vlhkost vzduchu (aktuální, nepřetržitý průběh) v meteorologické budce, teplota vzduchu také v radiačním štítu, půdní teploty v hloubce 5, 10 a 20 cm, srážky, rychlost a směr větru ve výšce 10 m, množství oblačnosti, stav půdy, stav počasí (všechny formy deště, sněhu, bouřky, mlha, rosa,…), dohlednost. Data jsou pravidelně zpracovávána a vyhodnocena v měsíčním souhrnu.

   K tomu se během konce léta a podzimu roku 2015 zrealizovalo měření teploty v centru obce a v huťských Ráztokách. Koncem srpna 2017 byla postavena budka v Hutích na standardním pozorovacím místě (trávník a volné prostranství). Bylo však třeba okolní louku přeorat pro lepší růst trávy, což znamenalo vzrůst teplot v minimálních teplotách mnohdy až o 3 °C (za jasných nocí). Během příštího roku bude louka zaseta a opět podmínky pro výskyt chladných nocí tedy dobré.

   Hotová meteorologická budka v HutíchBěhem letošního roku tedy probíhala povětšinou údržba měřící techniky, její obnova (např. nový stojánek na teploměry do budky), komplexní renovace a instalace budky do Hutí, jež vyžádaly celkově několik týdnů škrabání staré barvy, broušení, silikonování, nového nátěru), celkově cca 1 měsíc.

 

Plán na další rok

 1. Vybetonování podstavy pro stožár pro rychlost větru (stožár se propadá stále), nátěr stožáru, revize kotvících lan
 2. Renovace srážkoměru
 3. Údržba budky (střechy, pravděpodobně nový nátěr stojanu)
 4. Konečná úprava zatravněného chodníku.
 5. Na dalších stanicích v obci údržba a pravděpodobně i kompletní renovace štítů včetně štítu na Vančici (používaných v ČHMÚ pro záznam teploty vzduchu), kotvení štítů, renovace schůdků k budce do Hutí
 6. Jedna z nejvýznamnějších akcí bude také umístění meteorologické budky včetně radiačního štítu do Kašavy, lokalita pod Rablinů. Stávající fáze prací: Meteorologická budka očištěna, na jaře proběhne silikonování, nátěr jak budky tak schůdků a stojanu (jsou ve výrobě).
 7. V plánech je také snaha o umístění teplotních čidel do vyšších poloh Hostýnských vrchů (Hostýn) a na krále našich kopců Kelčský Javorník. Vyjednávání s příslušnými orgány započne během zimy, realizace léto – podzim 2018
 8. Snaha získat kryty pro měření půdních teplot v hloubce 50 a 100 cm, teploměry získány.
 9. Od roku 2018 pravděpodobně změna v zápisu dat a jejich ukládání z obce a Hutí

 

Práce na meteorologických stanicích v roce 2016

   Chodník ze zatravňovací dlažbyJak bylo avizováno v posledním vydání Okénka do Kašavy, Držkové a Vlčkové, taktéž v roce 2016 se postupně nejen stanice na Vančici rozvíjela a stále rozvíjet bude. Položena byla zatravňovací dlažba, zrevidována budka a umyta savem. Úpravou prošly i půdní teploměry, stojan na přízemní teplotu a srážkoměr. Desetimetrový stožár, na němž jsou umístěna větroměrná čidla, bylo potřeba lépe ukotvit. Postupně se propadal do země. Proto byla vykopána jáma o rozměrech 50 x 50 cm a zalita betonem. V betonu jsou umístěny závitové tyče, k nimž je stožár přichycen. Kotvení stožáru bylo provedeno podle předpisů tak, jak jsou kotveny stožáry ve staniční síti ČHMÚ. V obci byly provedeny revize teplotních čidel a taktéž dezinfikovány savem. Přestože se zdá, že se mnoho na stanici neudělalo, realita je jiná. Po celý rok je potřeba se o vybavení stanice starat tak, aby měření mohlo být co nejpřesnější. Toho lze dosáhnout jen a jen nejlepší péčí o vybavení. Celkově jsou stanice velmi náročné na údržbu, avšak přístroje posléze vykazují velmi přesné výsledky. Ve fotogalerii lze nalézt detail práce.

Vybetonovaná podesta pro ukotvení stožáru

Práce na meteorologické stanici v roce 2015, výstavba nové stanice v obci

   Tak jako předešlé roky, i ten letošní byl opět ve znamení rozšiřování měřící techniky, úprav a modernizace meteorologické stanice na Vančici.

   Hygrograf pro registraci vlhkosti vzduchuV lednu byl nainstalován „nový“ hygrograf na záznam vlhkosti vzduchu v průběhu celého týdne. Pan Milan Čermák opatřil tento hygrograf novými vlasy. Mimochodem stanice pana Čermáka na Marušce funguje od 1. září jako synoptická, tzn., že každou hodinu posílá do centra ČHMÚ v Praze, Komořanech zprávu o naměřených meteorologických veličinách a jevech. Podílí se tak na sestavování synoptických map důležitých pro určení dalšího vývoje počasí. Stanice na Vančici gratuluje k tomuto dárku k 10. narozeninám.  

   Na jaře byla meteorologická budka opatřena nátěrem, aby nabyla lesku a měření důležitých meteorologických veličin bylo co nejpřesnější. Opět ve spolupráci se stanicí v Borkovicích byl v červenci nainstalován nový pohyblivý stojan na měření přízemní minimální teploty v 5 cm nad volným povrchem země. Pohyblivý z toho důvodu, protože v zimě se měří tato teplota nad sněhem.

   Standardní srážkoměr pro měření spadlých kapalných i tuhých srážekDále byl instalován nový půdní teploměr do hloubky 20 cm. Největší práce na stanici byly provedeny poslední srpnový týden, kdy naši stanici navštívil pozorovatel ze stanice Borkovice u Veselí nad Lužnicí Tomáš Dušák, který výrazně napomohl rozvoji stanice v Držkové. Zahrádka s půdními teploměry byla oplocena dřevěným plůtkem a opatřen lazurou. Stanice získala druhý srážkoměr standardních rozměrů potřebný zejména v zimním období, kdy se může stát, že ve srážkoměru zmrzne voda, nasněží a srážky neustále padají. Potom je potřeba dát nový srážkoměr a srážky rozpustit. Děkujeme za srážkoměr, který nám daroval amatérský pozorovatel Radim Dušák z Borkovic.

   Společně s Tomášem byla provedena revize stožáru. Opatřili jsme jej nátěrem a instalovali nové větroměrné čidlo NAVIS ve standardní měřící výšce 10 m. Doposud byly maximální nárazy měřeny ve výšce 7 m. Od září jsou údaje o průměrné a maximální hodnotě větru přesné. Zároveň jsme provedli revizi anemoindikátoru.

   Na stožár bylo umístěno ve výšce 2 m teplotní čidlo v radiačním štítu. Ve srovnání s budkou je v tomto šítu v noci do 0,5 °C chladněji a přes den se teploty shodují s přesností na 0,2 °C. V závěru srpna jsme instalovali nové teplotní čidlo do obce, hodnoty teplot jsou tak srovnatelné s budkou a měřené ve 2 m nad zemí. V jednání je umístění druhého čidla do Ráztok.

   Velký dík patří právě Tomáši za velkou ochotu a chuť, s jakou k práci přistupoval. Díky němu jsou hodnoty teplot v Držkové a větru na Vančici velmi přesné. Těšíme se na další spolupráci!!

Obec

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
oblačno 19 °C 9 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 23/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 18/14 °C
pondělí 17. 6. jasno 23/12 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Celková trasa

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391