Obec Držková
Obec Držková

Rok 2019

Vyhodnocení počasí za rok 2019 na meteorologických stanicích v Držkové

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

   Pozn.: Hodnocení je zpracováno ze standardní manuální klimatologické stanice, jejichž základem je meteorologická buda (teplota a vlhkost vzduchu).

 

veličina/jev

rok 2019

průměr (2014 – 2018)

% průměru

průměrná teplota vzduchu

9,7 °C

9,3 °C

rozdíl +0,4 °C

počet arktických dnů

0 dnů

1 den

0 %

počet ledových dnů

19 dnů

26 dnů

73,1 %

počet mrazových dnů

76 dnů

70 dnů

108,6 %

počet letních dnů

58 dnů

42 dnů

138,1 %

počet tropických dnů

8 dnů

11 dnů

72,7 %

počet tropických nocí

6 nocí

6 nocí

100,0 %

počet dnů s náledím

29 dnů

8 dnů

362,5 %

počet dnů s ledovkou

5 dnů

4 dny

125,0 %

počet dnů s mlhou (mrznoucí)

61 dnů (5 dnů)

67 dnů

91,0 %

počet dnů s námrazou

8 dnů

10 dnů

80,0 %

dešťové srážky (počet dnů)

153 dnů

136 dnů

112,5 %

smíšené srážky (počet dnů)

8 dnů

8 dnů

100,0 %

sněhové srážky (počet dnů)

52 dnů

48 dnů

108,3 %

mrznoucí srážky (počet dnů)

5 dnů

3 dny

166,7 %

kroupy (počet dnů)

1 den

3 dny

33,3 %

dohlednost nad 50 km (počet dnů)

164 dnů

121 dnů

135,5 %

úhrn srážek

969,9 mm

780,4 mm

124,3 %

počet dnů se souvislou sněhovou pokrývkou (≥ 1 cm)

53 dnů

49 dnů

108,2 %

počet dnů s nesouvislou sněhovou pokrývkou

9 dnů

9 dnů

100,0 %

maximální výška sněhové pokrývky

49 cm (29. 1.)

24 cm

204,2 %

průměrná rychlost větru

2,3 m/s

2,0 m/s

115,0 %

průměrný směr větru

167,3° (JJV směr)

165,0° (JJV směr)

101,4 %

množství bouřek (přímo na stanici)

148 (23)

69 (15)

214,5 % (153,3 %)

Tabulka č.1: Četnost veličin a jevů v porovnání s průměrem 2014 – 2018
Stručný výčet z tabulky (odchylky od dlouhodobého průměru):

    Rok 2019 patřil v mnoha ohledech, co do počasí, k těm výjimečným. STAL SE NEJTEPLEJŠÍM NA VLKADRŽ OD POČÁTKU POZOROVÁNÍ. Zatímco některé meteorologické prvky a jevy svými hodnotami překonaly předešlé roky, jiné zase vykazovaly podprůměrné hodnoty. Ku příkladu počet ledových ale zároveň i tropických dnů byl podprůměrný ve srovnání s průměrem 2014 – 2018. Arktický den se nevyskytl žádný a taktéž počet dnů s výskytem krup byl podprůměrný. Spoustu veličin a jevů však vykazovalo i nadprůměrný výskyt. Mezi ně patří počet bouřek včetně záznamu přímo na stanici, maximální výška sněhové pokrývky, počet dnů s náledím, s mrznoucími srážkami aj. (viz tabulka).

Komentář:

Nutno dodat, že hodnoty byly porovnány s průměrem let 2014 – 2018, což nemá v tak krátké době přílišnou vypovídající hodnotu. I přes to, že pozorování na Vančici probíhá od roku 2009, současný rozsah pozorování a zpracování dat v ucelenější podobě probíhá od roku 2014. Pro posouzení výskytu daného jevu a jeho četnosti je zapotřebí přinejmenším desetiletí, v ideálním případě první třicetiletí, z něhož lze získat normály.

Teplotní a vlhkostní charakteristiky

Průměrná roční teplota za rok 2019 činí 9,7 °C, což je o 0,1 °C více než v roce 2018. Jedná se o nejtelejší rok od počátků pozorování od roku 2009. Odchylka od průměru 2014 – 2018 činí +0,4 °C. S ohledem na průměr za roky 2014 – 2018 byl rok 2019 na Vančici teplotně průměrný. Maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 1. července o hodnotě 32,6 °C. Minimální teplota vzduchu klesla nejvíce dne 23. ledna na -13,5 °C a přízemní minimální teplota klesla nejvíce na -18,1 °C dne 7. ledna. Nejvyšší průměrná denní teplota vzduchu byla naměřena dne 26. června s hodnotou 26,5 °C, kdežto nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 23. ledna s hodnotou -8,4 °C. Měsíc s nejvyšší průměrnou měsíční teplotou byl červen (20,8 °C), s nejnižší průměrnou měsíční teplotou leden (-3,0 °C). V roce 2019 jsme zaznamenali 58 letních dnů (max. teplota vyšší než 25 °C včetně), 8 tropických dnů (max. teplota vyšší než 30 °C včetně), 6 tropických nocí (min. teplota vyšší jak 20 °C včetně), 19 ledových dnů (max. teplota nižší než 0 °C), 76 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), žádný arktický den (max. teplota nižší než -10 °C).

Průměrná vlhkost vzduchu činí 73,1 %. Nejnižší vlhkost vzduchu byla změřena 20. dubna (20 %). Měsíc s nejvyšší průměrnou vlhkostí byl leden (84,8 %), s nejnižší průměrnou vlhkostí duben (62,0 %).

Charakteristiky větru

Průměrná rychlost větru činí 2,3 m/s, což je totožná rychlost s rokem 2018. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl listopad (3,3 m/s), nejnižší průměrnou rychlost větru měl červenec (1,6 m/s). Nejvyšší průměrná denní rychlost větru byla změřena dne 24. dubna a 20. prosince o hodnotě 6,5 m/s, naopak nejnižší dne 14. února 0,4 m/s. Maximální náraz větru dosáhl hodnoty 18,1 m/s (65,16 km/h) dne 24. dubna z JJV směru. Za rok 2019 převládal vítr z JJV směru (167,3°). Nejméně vál vítr z V a VSV směru.

Stav a průběh počasí

    Během roku 2019 převládalo průměrné množství oblačnosti 5,4/10 (polojasno). Sluneční svit včetně zanedbatelného množství byl zaznamenán v 308 dnech. Za rok 2019 bylo pozorováno ze stanice (včetně nejvzdálenějších) 148 bouřek, z toho 23 přecházelo přímo přes stanici. Ledovka se vyskytla 5 dnů, náledí bylo pozorováno v 29 dnech, mlha v 61 dnech, z toho v 5 dnech mrznoucí, námraza v 8 dnech. Dešťové srážky byly zaznamenány v 153 dnech, smíšené srážky v 8 dnech, sněhové srážky v 52 dnech, mrznoucí srážky v 5 dnech. Kroupy byly pozorovány v 1 dni. Dohlednost více než 50 km byla zaznamenána v 164 dnech.

Úhrn srážek a množství sněhové pokrývky

     Roční úhrn srážek za rok 2019 činí 969,9 mm (969,9 litrů na 1 m2), což je o 254,7 mm více než v roce 2018. Odchylka od průměru za roky 2014 – 2018 je 124,3 %. Rok 2019 tak hodnotíme na Vančici s ohledem na průměr 2014 – 2018 jako srážkově nadnormální. Nejsušší rok byl 2015. ROK 2019 SE ŘADÍ NA 1. MÍSTO S NEJVYŠŠÍM ÚHRNEM OD POŘÁTKU MĚŘENÍ SRÁŽEK (2014). Nejvíce srážek spadlo v květnu (145,0 mm). Nejméně srážek spadlo v únoru (45,4 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 8. ledna (37,9 mm) při silném sněžení. Sněhová pokrývka (více než 1 cm) ležela na Vančici 53 dnů, což je oproti roku 2018 o 6 dnů méně a dosáhla svého maxima 49 cm dne 29. ledna. JEDNÁ SE O 2. NEJVYŠŠÍ HODNOTU SNĚHOVÉ POKRÝVKY OD 28. ÚNORA 2012 (55 CM). Nesouvislá pokrývka ležela 9 dnů a ve 2 dnech byl pozorován poprašek. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky (obsah vody ve sněhu – měří se vždy ráno každé pondělí při pokrývce vyšší jak 4 cm) dosáhla hodnoty 100,0 mm 29. ledna (výjimečně měřeno v úterý).

Charakteristiky tlaku vzduchu

   Průměrný tlak vzduchu činí 1016,1 hPa. Nejvyšší průměrný tlak měl únor (1025,6 hPa). Nejnižší průměrný tlak byl změřen v listopadu (1008,8 hPa). Tlak vzduchu vystoupil nejvýše dne 23. února na hodnotu 1043,0 hPa (JEDNÁ SE O REKORDNÍ HODNOTU), naopak nejníže poklesl na 986,1 hPa dne 13. prosince.

    Pozn.: Co se týče průměrného směru větru, hodnoty jsou spočítány z termínových měření v 7, 14 a 21 h SEČ (8, 14, 22 h SELČ po změně času). To samé platí i pro průměrný tlak vzduchu, vlhkost vzduchu a množství oblačnosti.

 

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

    Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 9,1 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 20,4 °C měl červen, nejnižší průměrnou teplotu měl leden -3,1 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 25,1 °C dne 12. 6., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 22. 1. (-11,0 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 33,6 °C dne 1. 7., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 23. 1. (-15,8 °C). Na této stanici se nevyskytl žádný arktický den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně), 16 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 108 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 67 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 17 tropických dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a žádná tropická noc (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

   Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 7,9 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 18,5 °C měl červen, nejnižší průměrnou teplotu měl leden -3,6 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 22,4 °C dne 27. 6., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 22. 1. (-12,1 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 32,8 °C dne 1. 7., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 23. 1. (-16,7 °C). Na této stanici se nevyskytl žádný arktický den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně), 17 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 141 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 63 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 9 tropických dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a žádná tropická noc (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

   Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 8,6 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 19,7 °C měl červen, nejnižší průměrnou teplotu měl leden -3,4 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 23,5 °C dne 12. a 26. 6., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 22. 1. (-11,2 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 32,9 °C dne 1. 7., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 23. 1. (-15,8 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota poklesla na -22,5 °C dne 23. 1. Na této stanici se nevyskytl žádný arktiký den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně) 18 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 122 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 58 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 13 tropických dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a žádná tropická noc (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C). Nejnižší vlhkost vzduchu byla zaznamenána dne 20. 4.  18 %.

Srovnání veličin pozorovaných na všech stanicích

Pozn.: Pro srovnání s ostatními stanicemi byly v případě Vančice použity teploty a jejich charakteristiky z radiačního krytu, nikoli z meteorologické budky.

 

veličina

Držková, Vančica

Držková, obec

Držková, Hutě

Držková, Hutě, Ráztoky

Kašava, pod Rablinů

průměrná teplota vzduchu

9,6 °C

9,1 °C

8,6 °C

7,9 °C

8,8 °C

měsíc s nejvyšší průměrnou teplotou vzduchu

červen (20,7 °C)

červen (20,4 °C)

červen (19,7 °C)

červen (18,5 °C)

červen (20,5 °C)

měsíc s nejnižší průměrnou teplotou vzduchu

leden (-3,2 °C)

leden (-3,1 °C)

leden (-3,4 °C)

leden (-3,6 °C)

leden (-3,6 °C)

nejvyšší průměrná denní teplota vzduchu

26,5 °C (26. 6.)

25,1 °C (12. 6.)

23,5 °C (12. a 26. 6.)

22,4 °C (27. 6.)

24,8 °C (12. 6.)

nejnižší průměrná denní teplota vzduchu

-8,4 °C (23. 1.)

-11,0 °C (22. 1.)

-11,2 °C (22. 1.)

-12,1 °C  (22. 1.)

-12,4 °C (22. 1.)

maximální teplota vzduchu

32,4 °C (1. 7.)

33,6 °C (1. 7.)

32,9 °C (1. 7.)

32,8 °C (1. 7.)

34,0 °C (1. 7.)

minimální teplota vzduchu

-13,6 °C (23. 1.)

-15,8 °C (23. 1.)

-15,8 °C (23. 1.)

-16,7 °C (23. 1.)

-20,3 °C (23. 1.)

počet arktických dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

počet ledových dnů

19 dnů

16 dnů

18 dnů

17 dnů

13 dnů

počet mrazových dnů

76 dnů

108 dnů

122 dnů

141 dnů

131 dnů

počet letních dnů

58 dnů

67 dnů

58 dnů

63 dnů

72 dnů

počet tropických dnů

8 dnů

17 dnů

13 dnů

9 dnů

25 dnů

počet tropických nocí

6 nocí

0 nocí

0 nocí

0 nocí

0 nocí

 

    Průměrné roční teploty jsou významně formovány různými faktory. Mezi největší patří cirkulace (proudění vzduchu) a přítomnost oblačnosti zejména v nočních hodinách. Z toho důvodu dosáhla nejnižší hodnoty teplota v Ráztokách. Oproti Vančici je to o 1,7 °C méně, což představuje v případě ročního průměru značnou odchylku. Je to způsobeno specifickou polohou stanice v Ráztokách (hluboké uzavřené údolí), na Vančici otevřený prostor na kopci. Kašava, pod Rablinů se zařadila až za Hutě z toho důvodu, že stanice se sice nachází v hlubokém údolí, ale teploty v čase měření 13 h SEČ, resp. 14 h SEČ dosahují vyšších hodnot než na jiných stanicích. Nachází se v nejnižší nadmořské výšce. V případě Držkové je hodnota 9,1 °C (2. nejvyšší) způsobena především lidskou činností (domy, silnice) = obydlená část území. Nejvyšší průměrná měsíční teplota byla na všech stanicích dosažena v červnu, což je neobvyklé. Červen byl však mimořádně nadprůměrný. Nicméně hodnota z Ráztok o 2,2 °C nižší oproti Vančici opět ukazuje na to, že červen byl převážně slunečný s jasnými nocemi, což přispělo k nízkým hodnotám teplot v údolí, nicméně v případě Kašavy byly odpoledne měřeny nejvyšší teploty ze všech stanic. To vedlo k navýšení průměrné měsíční teploty a překonání tak hodnoty i z Držkové. Maximální průměrné denní teploty byly dosaženy taktéž v červnu, nikoli v červenci ani srpnu. Maximální denní teploty však padly 1. července před významnou studenou frontou, která přinesla na VLKADRŽ po několika letech nejdelší blackout (až 17 hodin). Nejnižší průměrná teplota a nejnižší průměrná denní teplota byla zaznamenána v lednu. Nejnižší denní teplota dosáhla pod -20 °C jen v Kašavě a současně byla nejnižší lednovou teplotou v republice ze stanic do výšky 400 m n. m.

    Počet tropických nocí dosáhl na Vančici hodnoty 6, v údolí se žádná nevyskytla. Počet letních a tropických dnů na všech stanicích byl oproti loňskému roku 2018 nižší. Zajímavé je číslo z Ráztok (9), přestože se stanice nachází ve srovnatelné výšce s Hutěmi a Držkovou. Nicméně Kašava v nejnižší výšce (337 m n. m.) zaznamenala největší počet takových dnů. Počet mrazových dnů v drtivé většině dosahuje nejvyšších hodnot v údolí, což prokazuje i tabulka. Na Vančici na kopci jen 76 dnů, kdežto v údolí na všech místech přes 100 takových dnů. Významný rozdíl je pozorován mezi Vančicí a Ráztoky, dokonce o 65 dní více než na Vančici. Počet mrazových dnů bývá vždy navyšován v chladnější části roku při jasných nocí, kdy v údolí často mrzne, kdežto na kopcích se teploty pohybují i o několik °C výše.

V Držkové dne 2. 3. 2020                                          ..............................................
Vyhodnocení provedl:                              Jakub Flám, vedoucímeteorologických stanic

Obec

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 10 °C
středa 29. 5. zataženo 16/10 °C
čtvrtek 30. 5. oblačno 21/9 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 17/8 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391