Obec Držková
Obec Držková

Rok 2020

Vyhodnocení počasí za rok 2020 na meteorologických stanicích v Držkové

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn.: Hodnocení je zpracováno ze standardní manuální klimatologické stanice, jejímž základem je meteorologická buda (teplota a vlhkost vzduchu).

veličina/jev

rok 2020

průměr (2014 – 2019)

% průměru

průměrná teplota vzduchu

9,1 °C

9,3 °C

rozdíl -0,2 °C

počet arktických dnů

0 dnů

1 den

0 %

počet ledových dnů

9 dnů

25 dnů

36 %

počet mrazových dnů

84 dnů

71 dnů

118,3 %

počet letních dnů

41 dnů

45 dnů

91,1 %

počet tropických dnů

3 dny

10 dnů

30,0 %

počet tropických nocí

0 nocí

6 nocí

0 %

počet dnů s náledím

14 dnů

12 dnů

116,6 %

počet dnů s ledovkou

5 dnů

5 dnů

100,0 %

počet dnů s mlhou (mrznoucí)

92 dnů (13 dnů)

66 dnů

139,4 %

počet dnů s námrazou

16 dnů

10 dnů

160,0 %

dešťové srážky (počet dnů)

148 dnů

139 dnů

106,5 %

smíšené srážky (počet dnů)

9 dnů

8 dnů

112,5 %

sněhové srážky (počet dnů)

41 dnů

48 dnů

85,4 %

mrznoucí srážky (počet dnů)

4 dny

4 dny

100,0 %

kroupy (počet dnů)

0 dnů

1 den

0 %

dohlednost nad 50 km (počet dnů)

200 dnů

129 dnů

155,0 %

úhrn srážek

947,8 mm

812,0 mm

116,7 %

počet dnů se souvislou sněhovou pokrývkou (≥ 1 cm)

29 dnů

49 dnů

59,2 %

počet dnů s nesouvislou sněhovou pokrývkou

8 dnů

9 dnů

88,9 %

maximální výška sněhové pokrývky

12 cm (28. 2.)

28 cm

42,9 %

průměrná rychlost větru

2,2 m/s

2,0 m/s

115,0 %

Průměrný směr větru

J směr

JJV směr

 

množství bouřek (přímo na stanici)

79 (9)

82 (16)

96,3 % (56,3 %)

 

Tabulka č. 1: Četnost veličin a jevů v porovnání s průměrem 2014 – 2019

Stručný výčet z tabulky (odchylky od dlouhodobého průměru):

     Rok 2020 nebyl nejteplejším od počátku pozorování (od 2014). Nejteplejším byl rok 2019. Zatímco některé meteorologické prvky a jevy svými hodnotami překonaly předešlé roky, jiné zase vykazovaly podprůměrné hodnoty. Ku příkladu počet ledových ale zároveň i tropických dnů byl podprůměrný ve srovnání s průměrem 2014 – 2019. Arktický den se nevyskytl žádný a taktéž počet dnů s výskytem krup byl podprůměrný. Spoustu veličin a jevů však vykazovalo i nadprůměrný výskyt. Mezi ně patří počet mrazových dnů, počet dnů s náledím, mlhou, námrazou či výbornou dohledností (viz tabulka).

Komentář:

    Nutno dodat, že hodnoty byly porovnány s průměrem let 2014 – 2019, což nemá v tak krátké době přílišnou vypovídající hodnotu. I přes to, že pozorování na Vančici probíhá od roku 2009, současný rozsah pozorování a zpracování dat v ucelenější podobě probíhá od roku 2014. Pro posouzení výskytu daného jevu a jeho četnosti je zapotřebí přinejmenším desetiletí, v ideálním případě první třicetiletí, z něhož lze získat normály.

Teplotní a vlhkostní charakteristiky

   Průměrná roční teplota za rok 2020 činí 9,1 °C, což je o 0,6 °C méně než v roce 2019. Tento rok se stává 5. nejteplejším od 2014. Odchylka od průměru 2014 – 2019 činí -0,2 °C. S ohledem na průměr za roky 2014 – 2019 byl rok 2020 na Vančici teplotně průměrný. Maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 8. srpna o hodnotě 30,6 °C. Minimální teplota vzduchu klesla nejvíce dne 23. března a 2. prosince na -6,4 °C a přízemní minimální teplota klesla nejvíce na -10,3 °C dne 25. března a 1. dubna. Nejvyšší průměrná denní teplota vzduchu byla naměřena dne 9. srpna s hodnotou 23,4 °C, kdežto nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 25. ledna a 22. března s hodnotou -3,9°C. Měsíc s nejvyšší průměrnou měsíční teplotou byl srpen (19,2 °C), s nejnižší průměrnou měsíční teplotou leden (-0,7 °C). V roce 2020 jsme zaznamenali 41 letních dnů (max. teplota vyšší než 25 °C včetně), 3 tropické dny (max. teplota vyšší než 30 °C včetně), žádnou tropickou noc (min. teplota vyšší jak 20 °C včetně), 9 ledových dnů (max. teplota nižší než 0 °C), 84 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), žádný arktický den (max. teplota nižší než -10 °C).

    Průměrná vlhkost vzduchu činí 77,1 %. Nejnižší vlhkost vzduchu byla změřena 7. dubna (12 %) A JEDNÁ SE O REKORDNÍ HODNOTU. Měsíc s nejvyšší průměrnou vlhkostí byl listopad (90,6 %), s nejnižší průměrnou vlhkostí duben (49,0 %).

Charakteristiky větru

    Průměrná rychlost větru činí 2,2 m/s, což je o 0,1 m/s méně než v roce 2019. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl prosinec (3,2 m/s), nejnižší průměrnou rychlost větru měl květen, červen, červenec (1,8 m/s). Nejvyšší průměrná denní rychlost větru byla změřena dne 3. října o hodnotě 6,5 m/s, naopak nejnižší dne 19. srpna, 27 a 28. listopadu 0,4 m/s. Maximální náraz větru dosáhl hodnoty 21,3 m/s (76,68 km/h) dne 3. října z JJZ směru. Za rok 2020 převládal vítr z J směru (181,1°). Nejméně vál vítr z V a VSV směru.

Stav a průběh počasí

     Během roku 2020 převládalo průměrné množství oblačnosti 5,1/10 (polojasno). Sluneční svit včetně zanedbatelného množství byl zaznamenán v 285 dnech. Za rok 2020 bylo pozorováno ze stanice (včetně nejvzdálenějších) 79 bouřek, z toho 9 přecházelo přímo přes stanici. Ledovka se vyskytla 5 dnů, náledí bylo pozorováno v 14 dnech, mlha v 92 dnech, z toho v 13 dnech mrznoucí, námraza v 16 dnech. Dešťové srážky byly zaznamenány v 148 dnech, smíšené srážky v 9 dnech, sněhové srážky v 41 dnechmrznoucí srážky ve 4 dnech. Kroupy nebyly pozorovány. Dohlednost více než 50 km byla zaznamenána v 200 dnech.

Úhrn srážek a množství sněhové pokrývky

    Roční úhrn srážek za rok 2020 činí 947,8 mm (947,8 litrů na 1 m2), což je o 22,1 mm méně než v roce 2019. Odchylka od průměru za roky 2014 – 2019 je 116,7 %. Rok 2020 tak hodnotíme na Vančici s ohledem na průměr 2014 – 2019 jako srážkově nadnormální. Nejsušší rok byl 2015. ROK 2020 SE ŘADÍ NA 2. MÍSTO S NEJVYŠŠÍM ÚHRNEM OD POČÁTKU MĚŘENÍ SRÁŽEK (2014). Nejvíce srážek spadlo v říjnu (205,0 mm). Nejméně srážek spadlo v dubnu (16,8 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 13. října (40,4 mm). Sněhová pokrývka (více než 1 cm) ležela na Vančici 29 dnů, což je oproti roku 2019 o 24 dnů méně a dosáhla svého maxima 12 cm dne 28. února. Nesouvislá pokrývka ležela 8 dnů a v 8 dnech byl pozorován poprašek. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky (obsah vody ve sněhu – měří se vždy ráno každé pondělí při pokrývce vyšší jak 4 cm) dosáhla hodnoty 6,5 mm 20. ledna.

Charakteristiky tlaku vzduchu

    Průměrný tlak vzduchu činí 1018,2 hPa. Nejvyšší průměrný tlak měl listopad (1027,1 hPa). Nejnižší průměrný tlak byl změřen v červnu (1013,3 hPa). Tlak vzduchu vystoupil nejvýše dne 20. ledna na hodnotu 1045,8 hPa (JEDNÁ SE O REKORDNÍ HODNOTU), naopak nejníže poklesl na 985,6 hPa dne 28. prosince.

Pozn.: Co se týče průměrného směru větru, hodnoty jsou spočítány z termínových měření v 7, 14 a 21 h SEČ (8, 14, 22 h SELČ po změně času). To samé platí i pro průměrný tlak vzduchu, vlhkost vzduchu a množství oblačnosti.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

    Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 8,7 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 18,8 °C měl srpen, nejnižší průměrnou teplotu měl leden -1,0 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 23,0 °C dne 28. 6., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 6. 1. (-5,4 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 32,0 °C dne 8. 8., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 7. 1. (-9,7 °C). Maximální amplituda teploty dosáhla hodnoty 22,9 °C dne 9. 4. JEDNÁ SE O REKORDNÍ HODNOTU. Na této stanici se nevyskytl žádný arktický den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně), 7 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 122 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 53 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 9 tropických dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a žádná tropická noc (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 7,6 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 17,1 °C měl srpen, nejnižší průměrnou teplotu měl leden -1,8 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 20,7 °C dne 22. 8., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 6. 1. (-6,8 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 31,3 °C dne 8. 8., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 7. 1. (-10,7 °C). Maximální amplituda teploty dosáhla hodnoty 25,3 °C dne 9. 4. JEDNÁ SE O REKORDNÍ HODNOTU. Na této stanici se nevyskytl žádný arktický den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně), 10 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 140 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 48 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 8 tropických dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a žádná tropická noc (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C).

 

Meteorologická stanice Držková, Hutě (B7DRHU01)

    Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 8,1 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 17,7 °C měl srpen, nejnižší průměrnou teplotu měl leden -1,5 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 21,2 °C dne 9. 8., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 2. 12. (-6,3 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 30,8 °C dne 28. 7., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 7. 1. (-9,6 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota poklesla na -14,7 °C dne 1. 4. Maximální amplituda teploty dosáhla hodnoty 22,9 °C dne 9. 4. NEJEDNÁ SE O REKORDNÍ HODNOTU. (23,4 °C 4. 8. 2018). Na této stanici se nevyskytl žádný arktiký den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně), 11 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 129 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 41 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 3 tropické dny (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a žádná tropická noc (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C). Nejnižší vlhkost vzduchu byla zaznamenána dne 7. 4.  12 %. JEDNÁ SE O REKORDNÍ HODNOTU.

 

Meteorologická stanice Kašava, pod Rablinů (B7KASA01)

     Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 8,4 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 18,1 °C měl srpen, nejnižší průměrnou teplotu měl leden -1,5 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 23,5 °C dne 9. 8., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 2. 12. (-6,0 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 31,7 °C dne 28. 7., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 7. 1. (-11,4 °C). Maximální amplituda teploty dosáhla hodnoty 27,0 °C dne 9. 4. JEDNÁ SE O REKORDNÍ HODNOTU. Na této stanici se nevyskytl žádný arktiký den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně), 6 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 134 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 53 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 8 tropických dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a žádná tropická noc (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C). Nejnižší vlhkost vzduchu byla zaznamenána dne 7. 4.  9 %.

Srovnání veličin pozorovaných na všech stanicích

Pozn.: Pro srovnání s ostatními stanicemi byly v případě Vančice použity teploty a jejich charakteristiky z radiačního krytu, nikoli z met. budky. Hodnoty se mohou částečně lišit.

veličina

Držková, Vančica

Držková, obec

Držková, Hutě

Držková, Hutě, Ráztoky

Kašava, pod Rablinů

průměrná teplota vzduchu

8,9 °C

8,7 °C

8,1 °C

7,6 °C

8,4 °C

měsíc s nejvyšší průměrnou teplotou vzduchu

srpen (19,0 °C)

srpen (18,8 °C)

srpen (17,7 °C)

srpen (17,1 °C)

srpen (18,1 °C)

měsíc s nejnižší průměrnou teplotou vzduchu

leden (-0,8 °C)

leden (-1,0 °C)

leden (-1,5 °C)

leden (-1,8 °C)

leden (-1,5 °C)

nejvyšší průměrná denní teplota vzduchu

23,8 °C (10. 7.)

23,0 °C (28. 6.)

21,2 °C (9. 8.)

20,7 °C (22. 8.)

23,5 °C (9. 8.)

nejnižší průměrná denní teplota vzduchu

-4,0 °C (25. 1.)

-5,8 °C (2. 12.)

-6,3 °C (2. 12.)

-6,3 °C  (2. 12.)

-6,0 °C (2. 12.)

maximální teplota vzduchu

30,6 °C (8. 8.)

32,0 °C (8. 8.)

30,8 °C (28. 7.)

31,3 °C (8. 8.)

31,7 °C (28. 7.)

minimální teplota vzduchu

-6,8 °C (23. 3.)

-9,7 °C (7. 1.)

-9,6 °C (7. 1.)

-10,7 °C (7. 1.)

-11,4 °C (7. 1.)

maximální amplituda teploty vzduchu

16,9 °C (8. 5.)

22,9 °C (9. 4.)

22,9 °C (9. 4.)

25,3 °C (9. 4.)

27,0 °C (9. 4.)

počet arktických dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

počet ledových dnů

9 dnů

7 dnů

11 dnů

10 dnů

6 dnů

počet mrazových dnů

84 dnů

122 dnů

129 dnů

140 dnů

134 dnů

počet letních dnů

41 dnů

53 dnů

41 dnů

48 dnů

53 dnů

počet tropických dnů

3 dny

9 dnů

3 dny

8 dnů

8 dnů

počet tro. nocí

0 nocí

0 nocí

0 nocí

0 nocí

0 nocí

 

    Průměrné roční teploty jsou významně formovány různými faktory. Mezi největší patří cirkulace (proudění vzduchu) a přítomnost oblačnosti zejména v nočních hodinách. Z toho důvodu dosáhla nejnižší hodnoty teplota v Ráztokách. Oproti Vančici je to o 1,3 °C méně, což představuje v případě ročního průměru značnou odchylku. Je to způsobeno specifickou polohou stanice v Ráztokách (hluboké uzavřené údolí), na Vančici otevřený prostor na kopci. Kašava, pod Rablinů se zařadila až za Hutě z toho důvodu, že stanice se sice nachází v hlubokém údolí, ale teploty v čase měření 14 h SEČ dosahují vyšších hodnot než na jiných stanicích. Nachází se v nejnižší nadmořské výšce. V případě Držkové je hodnota 8,7 °C (2. nejvyšší) způsobena především lidskou činností (domy, silnice) = obydlená část území. Nejvyšší průměrná měsíční teplota byla na všech stanicích dosažena v srpnu, dá se říci po vrcholu léta. Nicméně hodnota z Ráztok o 1,9 °C nižší oproti Vančici opět ukazuje na to, že srpen byl převážně slunečný s jasnými nocemi, což přispělo k nízkým hodnotám teplot v údolí, nicméně v případě Kašavy byly odpoledne měřeny nejvyšší teploty ze všech stanic. To vedlo k navýšení průměrné měsíční teploty a překonání tak hodnoty z Hutí. Maximální průměrné denní teploty byly dosaženy v srpnu, na všech přes 30 °C. Nejnižší průměrná teplota za měsíc padla v lednu, nejnižší průměrná denní teplota byla zaznamenána v prosinci na 4 stanicích, v lednu na Vančici. Minimální hodnoty teplot byly poměrně vysoké, jen v Ráztokách jsme naměřili pod -10 °C, na všech stanicích byly změřeny v lednu. VÝJIMKOU JE VANČICE (23. 3.).

     Počet tropických nocí na všech stanicích činí 0, což se na Vančici od počátku pozorování nestalo (2014). Počet letních a tropických dnů na všech stanicích byl oproti loňskému roku 2019 nižší. Kašava v nejnižší výšce (337 m n. m.) zaznamenala společně s Ráztoky (395 m n. m.) 8 tropických dnů, nejvíce Držková (9). Podle všeho je nejlépe umístěna stanice v Hutích, jelikož ve výšce 423 m n. m. zaznamenala shodný počet takových dní (3) jako na Vančici (501 m n. m.). Počet mrazových dnů v drtivé většině dosahuje nejvyšších hodnot v údolí, což prokazuje i tabulka. Na Vančici na kopci jen 84 dnů, kdežto v údolí na všech místech přes 100 takových dnů. Významný rozdíl je pozorován mezi Vančicí a Ráztoky, dokonce o 56 dní více než na Vančici. Počet mrazových dnů bývá vždy navyšován v chladnější části roku při jasných nocích, kdy v údolí často mrzne, kdežto na kopcích se teploty pohybují i o několik °C výše.

V Držkové, dne 2. 2. 2021                                                                                       ..............................................
Vyhodnocení provedl:                                                                 Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

Obec

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
oblačno 19 °C 9 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 23/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 18/14 °C
pondělí 17. 6. jasno 23/12 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391