Obec Držková
Obec Držková

Rok 2021

Vyhodnocení počasí za rok 2021 na meteorologických stanicích v Držkové

 

Klimatologická stanice Držková, Vančica (indikativ B7DRVA01)

Pozn.: Hodnocení je zpracováno ze standardní manuální klimatologické stanice, jejímž základem je meteorologická budka (teplota a vlhkost vzduchu).

veličina/jev

rok 2021

průměr (2014 – 2020)

% průměru

průměrná teplota vzduchu

8,3 °C

9,3 °C

rozdíl -1,0 °C

počet arktických dnů

0 dnů

0 dnů

100,0 %

počet ledových dnů

29 dnů

21 dnů

138,1 %

počet mrazových dnů

103 dnů

73 dnů

141,1 %

počet letních dnů

47 dnů

44 dnů

106,8 %

počet tropických dnů

7 dnů

9 dnů

77,8 %

počet tropických nocí

2 noci

5 nocí

40,0 %

počet dnů s náledím

27 dnů

12 dnů

225,0 %

počet dnů s ledovkou

7 dnů

5 dnů

140,0 %

počet dnů s mlhou (mrznoucí)

77 dnů (7 dnů)

70 dnů

110,0 %

počet dnů s námrazou

9 dnů

11 dnů

81,8 %

dešťové srážky (počet dnů)

135 dnů

140 dnů

96,4 %

smíšené srážky (počet dnů)

16 dnů

8 dnů

200,0 %

sněhové srážky (počet dnů)

80 dnů

47 dnů

170,2 %

mrznoucí srážky (počet dnů)

9 dnů

3 dny

300,0 %

kroupy (počet dnů)

5 dnů

2 dny

250,0 %

dohlednost nad 50 km (počet dnů)

205 dnů

139 dnů

147,5 %

úhrn srážek

905,0 mm

831,4 mm

108,9 %

počet dnů se souvislou sněhovou pokrývkou (≥ 1 cm)

79 dnů

46 dnů

171,7 %

počet dnů s nesouvislou sněhovou pokrývkou

6 dnů

9 dnů

66,7 %

maximální výška sněhové pokrývky

31 cm (17. 1.)

26 cm

119,2 %

průměrná rychlost větru

1,9 m/s

2,0 m/s

95,0 %

průměrný směr větru

JJV směr

JV směr

 

množství bouřek (přímo na stanici)

62 (22)

82 (14)

75,6 % (157,1 %)

Tabulka č. 1: Četnost veličin, jevů a charakteristik v porovnání s průměrem 2014–2020

Stručný výčet z tabulky (odchylky od dlouhodobého průměru):

    Rok 2021 byl nejchladnějším od počátku pozorování (od 2014). Nejteplejším byl rok 2019. Zatímco některé meteorologické prvky, jevy a charakteristiky svými hodnotami překonaly předešlé roky, jiné zase vykazovaly podprůměrné hodnoty. Těch podprůměrných nebylo příliš (pouze počet tropických nocí a tropických dnů, počet dnů s nesouvislou sněhovou pokrývkou). Většina hodnot byla průměrných či nadprůměrných. Zejména ty, které poukazují na skutečnost, že rok 2021 byl skutečně chladnější než předešlé roky 2014–2020  (počty dnů se souvislou sněhovou pokrývkou, počty dnů se sněhovými, mrznoucími srážkami či smíšenými, počty ledových, mrazových dnů, dny s ledovkou a náledím). Na druhou stranu přešlo přes stanici více bouřek ve srovnání s 2014–2020 a taktéž se vyskytlo více dnů s kroupami. Celkové množství pozorovaných bouřek ze stanice však bylo nižší ve srovnání s průměrem. Více viz Tabulka č. 1.

Komentář:

Nutno dodat, že hodnoty byly porovnány s průměrem let 2014–2020, což nemá v tak krátké době přílišnou vypovídající hodnotu. I přes to, že pozorování na Vančici probíhá od roku 2009, současný rozsah pozorování a zpracování dat v ucelenější podobě probíhá od roku 2014. Pro posouzení výskytu daného jevu a jeho četnosti je zapotřebí přinejmenším desetiletí, v ideálním případě první třicetiletí, z něhož lze získat normály.

Teplotní a vlhkostní charakteristiky

     Průměrná roční teplota za rok 2021 činí 8,3 °C, což je o 0,8 °C méně než v roce 2021. Tento rok se stává NEJCHLADNĚJŠÍM OD POČÁTKŮ MĚŘENÍ (od 2014). Odchylka od průměru 2014–2020 činí -1,0 °C. S ohledem na průměr za roky 2014–2020 byl rok 2021 na Vančici teplotně průměrný. Maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 8. července o hodnotě 31,6 °C. Minimální teplota vzduchu klesla nejvíce dne 18. ledna na -15,6 °C a přízemní minimální teplota klesla nejvíce na -20,6 °C dne 18. ledna. Nejvyšší průměrná denní teplota vzduchu byla naměřena dne 8. července s hodnotou 26,0 °C, kdežto nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 17. ledna -10,5°C. Měsíc s nejvyšší průměrnou měsíční teplotou byl červenec (19,8 °C), s nejnižší průměrnou měsíční teplotou leden (-1,5 °C). V roce 2021 jsme zaznamenali 47 letních dnů (max. teplota vyšší než 25 °C včetně), 7 tropických dnů (max. teplota vyšší než 30 °C včetně), 2 tropické noci (min. teplota vyšší jak 20 °C včetně), 29 ledových dnů (max. teplota nižší než 0 °C), 103 mrazových dnů (teplota poklesne pod 0 °C), žádný arktický den (max. teplota nižší než -10 °C).

   Průměrná vlhkost vzduchu činí 77,9 %. Nejnižší vlhkost vzduchu byla změřena 6. září (22 %). Měsíc s nejvyšší průměrnou vlhkostí byl leden (90,5 %), s nejnižší průměrnou vlhkostí červen (67,6 %).

Charakteristiky větru

   Průměrná rychlost větru činí 1,9 m/s, což je o 0,3 m/s méně než v roce 2020. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl květen a říjen (2,5 m/s), nejnižší průměrnou rychlost větru měl prosinec (1,4 m/s). Nejvyšší průměrná denní rychlost větru byla změřena dne 30. října o hodnotě 5,9 m/s, naopak nejnižší dne 14. a 15. prosince 0,0 m/s. Maximální náraz větru dosáhl hodnoty 18,4 m/s (66,24 km/h) dne 11. května z J směru. Za rok 2021 převládal vítr z JJV směru (167,9°). Nejméně vál vítr z V a VSV směru.

Stav a průběh počasí

    Během roku 2021 převládalo průměrné množství oblačnosti 5,7/10 (oblačno). Sluneční svit včetně zanedbatelného množství byl zaznamenán v 292 dnech. Za rok 2021 bylo pozorováno ze stanice (včetně nejvzdálenějších) 62 bouřek, z toho 22 přecházelo přímo přes stanici. Ledovka se vyskytla 7 dnů, náledí bylo pozorováno v 27 dnech, mlha v 77 dnech, z toho v 7 dnech mrznoucí, námraza v 9 dnech. Dešťové srážky byly zaznamenány ve 135 dnech, smíšené srážky v 16 dnech, sněhové srážky v 80 dnechmrznoucí srážky v 9 dnech. Kroupy byly pozorovány v 5 dnech. Dohlednost více než 50 km byla zaznamenána v 205 dnech.

Úhrn srážek a výška sněhové pokrývky

     Roční úhrn srážek za rok 2021 činí 905,0 mm (905,0 litrů na 1 m2), což je o 42,8 mm méně než v roce 2020. Odchylka od průměru za roky 2014 – 2020 je 108,9 %. Rok 2021 tak hodnotíme na Vančici s ohledem na průměr 2014 – 2020 jako srážkově normální. Nejsušší rok byl 2015. ROK 2021 SE ŘADÍ NA 3. MÍSTO S NEJVYŠŠÍM ÚHRNEM OD POČÁTKU MĚŘENÍ SRÁŽEK (2014). Nejvíce srážek spadlo v srpnu (178,5 mm). Nejméně srážek spadlo v říjnu (21,0 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 24. června (36,9 mm). Sněhová pokrývka (více než 1 cm) ležela na Vančici 79 dnů, což je oproti roku 2020 o 50 dnů více a dosáhla svého maxima 31 cm dne 17. ledna. Nesouvislá pokrývka ležela 6 dnů a v 8 dnech byl pozorován poprašek. Maximální vodní hodnota sněhové pokrývky (obsah vody ve sněhu – měří se vždy ráno každé pondělí při pokrývce vyšší jak 4 cm) dosáhla hodnoty 32,1 mm 19. ledna.

Charakteristiky tlaku vzduchu

    Průměrný tlak vzduchu činí 1017,3 hPa. Nejvyšší průměrný tlak měl říjen (1021,8 hPa). Nejnižší průměrný tlak byl změřen v lednu (1011,1 hPa). Tlak vzduchu vystoupil nejvýše dne 14. února na hodnotu 1037,1 hPa, naopak nejníže poklesl na 993,5 hPa dne 28. listopadu.

Pozn.: Co se týče průměrné rychlosti větru, hodnoty jsou počítány přístrojem NAVIS (data po 2 s). Z termínových měření jsou spočteny průměrný směr větru, průměrný tlak vzduchu, vlhkost vzduchu a množství oblačnosti.

Meteorologická stanice Držková, obec (B7DRZK01)

   Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 7,6 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 19,4 °C měl červenec, nejnižší průměrnou teplotu měl únor -1,7 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 23,7 °C dne 13. 6., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 17. 1. (-11,5 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 32,8 °C dne 8. 7., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 18. 1. (-20,7 °C). Maximální amplituda teploty dosáhla hodnoty 21,2 °C dne 9. 5. Na této stanici se nevyskytl žádný arktický den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně), 23 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 142 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 51 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 8 tropických dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a žádná tropická noc (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Ráztoky (B7DRHR01)

    Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 6,6 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 18,0 °C měl červenec, nejnižší průměrnou teplotu měl únor -2,4 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 22,4 °C dne 17. 7., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 17. 1. (-12,0 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 31,8 °C dne 8. 7., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 18. 1. (-21,0 °C). Maximální amplituda teploty dosáhla hodnoty 22,1 °C dne 9. 5. Na této stanici se nevyskytl žádný arktický den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně), 25 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 170 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 50 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 7 tropických dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a žádná tropická noc (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C).

Meteorologická stanice Držková, Hutě, Německé (B7DRHU01)

    Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 7,1 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 18,9 °C měl červenec, nejnižší průměrnou teplotu měl únor -2,3 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 23,2 °C dne 7. a 13. 7., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 17. 1. (-11,8 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 32,5 °C dne 20. 6. a 8. 7., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 18. 1. (-21,0 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota poklesla na -30,0 °C dne 18. 1. JEDNÁ SE O REKORDNÍ HODNOTU. Maximální amplituda teploty dosáhla hodnoty 21,5 °C dne 9. 5. Na této stanici se nevyskytl žádný arktiký den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně), 29 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 156 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 42 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 7 tropických dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a žádná tropická noc (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C). Nejnižší vlhkost vzduchu byla zaznamenána dne 7. 4. 12 %. JEDNÁ SE O REKORDNÍ HODNOTU.

Srovnání veličin pozorovaných na všech stanicích

Pozn.: Pro srovnání s ostatními stanicemi byly v případě Vančice použity teploty a jejich charakteristiky z radiačního krytu, nikoli z met. budky. Hodnoty se mohou oproti předchozímu výčtu částečně lišit, jelikož podrobné zpracování teploty a vlhkosti vzduchu bylo založeno na měření v meteo budce. Pro následující tabulku byl využit radiační kryt, aby bylo možno srovnat data s ostatními stanicemi, kde se výhradně využívá právě radiační kryt. Pouze u počtu dnů dle teploty vzduchu byly zahrnuty obě hodnoty. První počty dnů jsou dle měření z radiačního krytu (výtah z databáze ČHMÚ CLIDATA); hodnoty v závorce jsou z měření v meteorologické budce.

veličina

Držková, Vančica

Držková, obec

Držková, Hutě, Německé

Držková, Hutě, Ráztoky

Kašava, pod Rablinů

průměrná teplota vzduchu

8,2 °C

7,6 °C

7,1 °C

6,6 °C

7,5 °C

měsíc s nejvyšší průměrnou teplotou vzduchu

červenec (20,0 °C)

červenec (19,4 °C)

červenec (18,9 °C)

červenec (18,0 °C)

červenec (19,4 °C)

měsíc s nejnižší průměrnou teplotou vzduchu

leden (-1,6 °C)

únor (-1,7 °C)

únor (-2,3 °C)

únor (-2,4 °C)

únor (-2,1 °C)

nejvyšší průměrná denní teplota vzduchu

26,1 °C (8. 7.)

23,7 °C (13. 6.)

23,2 °C (7. a 13.7.)

22,4 °C (17. 7.)

24,0 °C (7. 7.)

nejnižší průměrná denní teplota vzduchu

-10,3 °C (17. 1.)

-11,5 °C (17. 1.)

-11,8 °C (17. 1.)

-12,0 °C  (17. 1.)

-12,4 °C (15. 2.)

maximální teplota vzduchu

31,7 °C (8. 7.)

32,8 °C (8. 7.)

32,5 °C (20. 6. a 8. 7.)

31,8 °C (8. 7.)

33,0 °C (8. 7.)

minimální teplota vzduchu

-16,0 °C (18. 1.)

-20,7 °C (18. 1.)

-21,0 °C (18. 1.)

-21,0 °C (18. 1.)

-24,4 °C (18. 1.)

maximální amplituda teploty vzduchu

17,1 °C (8. 7.)

21,2 °C (9. 5.)

21,5 °C (9. 5.)

22,1 °C (9. 5.)

22,7 °C (15. 6.)

počet arktických dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

počet ledových dnů

30 (29) dnů

23 dnů

29 dnů

25 dnů

19 dnů

počet mrazových dnů

110 (103) dnů

142 dnů

156 dnů

170 dnů

152 dnů

počet letních dnů

46 (47) dnů

51 dnů

42 dnů

50 dnů

55 dnů

počet trop. dnů

5 (7) dnů

8 dnů

7 dnů

7 dnů

10 dnů

počet tro. nocí

2 noci

0 nocí

0 nocí

0 nocí

1 noc

   Průměrné roční teploty jsou významně formovány různými faktory. Mezi největší patří cirkulace (proudění vzduchu) = advekce, charakter vzduchové hmoty (teplá, studená, suchá nebo vlhká) a přítomnost oblačnosti zejména v nočních hodinách (bez oblačnosti se zemský povrch v údolích ochlazuje mnohem rychleji než na kopcích, ztrácí teplo a k tomu do údolí teče po svazích ochlazující se vzduch) = radiace. Z toho důvodu dosáhla průměrná teplota nejnižší hodnoty v Ráztokách. Oproti Vančici je to o 1,6 °C méně, což představuje v případě ročního průměru značnou odchylku. Je to způsobeno specifickou polohou stanice v Ráztokách (hluboké uzavřené údolí), na Vančici otevřený prostor na kopci. Kašava, pod Rablinů se zařadila až za Hutě z toho důvodu, že stanice se sice nachází v hlubokém údolí, ale teploty v čase měření 14 h SEČ dosahují vyšších hodnot než na jiných stanicích. Nachází se v nejnižší nadmořské výšce. V případě Držkové je hodnota 7,6 °C (2. nejvyšší) způsobena především lidskou činností (domy, silnice) = obydlená část území. Nejvyšší průměrná měsíční teplota byla na všech stanicích dosažena v červenci. Nicméně hodnota z Ráztok o 2,0 °C nižší oproti Vančici opět ukazuje na to, že červenec byl převážně slunečný s jasnými nocemi, což přispělo k nízkým hodnotám teplot v údolí, nicméně v případě Kašavy byly odpoledne měřeny nejvyšší teploty ze všech stanic. To vedlo k navýšení průměrné měsíční teploty a překonání tak hodnoty z Hutí. Maximální denní teploty byly dosaženy v červenci, popř. v červnu, na všech místech přes 30 °C. Nejnižší průměrná teplota za měsíc padla v lednu jen na Vančici, jinak v únoru, nejnižší průměrná denní teplota byla zaznamenána v lednu (17. 1.) vyjma Kašavy (zde 15. 2). Minimální hodnoty teplot byly změřeny 18. 1. kromě Vančice (-16,0 °C) všude pod -20 °C.

    Počet tropických nocí dosáhl hodnoty 2 na Vančici. VÝJIMKU TVOŘÍ KAŠAVA S 1 NOCÍ. SEŠLY SE VHODNÉ PODMÍNKY: MÍRNÝ SV VÍTR, KTERÝ UDRŽEL TEPLOTU TĚSNĚ NAD 20 °C. PRO HLUBOKÉ ÚDOLÍ JE TO VZÁCNOST. Počet letních dnů na všech stanicích byl oproti loňskému roku 2020 vyšší. Pouze v Držkové méně o 2 letní dny. Méně tropických dnů se vyskytlo v Držkové a Ráztokách oproti 2020, o 1 den. Kašava v nejnižší výšce (337 m n. m.) zaznamenala 10 tropických dnů, Ráztoky, Hutě, Německé 7 dnů, Držková 8 a Vančica 5 dnů. Počet mrazových dnů v drtivé většině dosahuje nejvyšších hodnot v údolí, což prokazuje i tabulka. Na Vančici na kopci jen 110 dnů, kdežto v údolí na všech místech (vyjma Držkové) přes 150 takových dnů. Významný rozdíl je pozorován mezi Vančicí a Ráztoky, dokonce o 60 dní více než na Vančici. Počet mrazových dnů bývá vždy navyšován v chladnější části roku při jasných nocích, kdy v údolí často mrzne, kdežto na kopcích se teploty pohybují i o několik °C výše. Výskyt ledových dnů je převážně závislý na proudění chladného vzduchu. V takovém případě s rostoucí výškou teplota klesá úměrně. Proto na Vančici dosáhl počet takových dnů 30, kdežto v nižších výškách o něco méně, v Kašavě však o 11 takových dnů.

 

V Držkové, dne 6. 2. 2022                                                            ..............................................

Vyhodnocení provedl:                                             Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

Obec

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
déšť 28 °C 15 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/13 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 19/11 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391