Obec Držková
Obec Držková

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Držková, okres Zlín, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2

 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

Registrační číslo: 

38              přijat/a

39              přijat/a

40              přijat/a

41              přijat/a

42              přijat/a

43              nepřijat/a

44              nepřijat/a

45              nepřijat/a

46              přijat/a

47              přijat/a

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje zákonnému zástupci doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou.

Dokument ke stažení zde.

V Držkové  7.6.2021

Mgr. Lucie Köglerová, ředitelka MŠ Držková

 

Zápis dětí  k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2021/2022 proběhne bez účasti rodičů i dětí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

K zápisu na školní rok 2021/2022 stanovuje vedení školy ve spolupráci  se zastupitelstvem obce Držková tato pravidla pro přijetí dětí:

1. Věk

Upozornění:  Dle změny zákona č. 561/2004 ( Školský zákon), § 34a je od 1.1.2017 pro děti

v posledním roce před nástupem do ZŠ je docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ( §34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Nově budou přijaty děti od dovršení 3 let k 31.8.2021. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

2. Zdravotní stav

Přijaty budou děti, které mají splněno povinné očkování. U dětí nastupujících v posledním roce k povinné školní docházce není očkování ze zákona povinné.

3. Trvalý pobyt - spádová MŠ

Bude nutné dokladovat kopii rodného listu dítěte. Děti, které mají trvalé bydliště v obci Držková a Vlčková mají přednostní přijetí.

 

Při přijímacím řízení budou upřednostněny děti, které odpovídají stanoveným kritériím. Při shodnosti bodů rozhoduje ředitelka MŠ s přihlédnutím k věku dítěte od nejstaršího k nejmladšímu.

Příjem vyplněných a podepsaných žádostí do MŠ + kopie rodného listu dítěte zasílejte na adresu školy v termínu od 2.5. - 16.5.2021:

Mateřská škola Držková, okres Zlín

Držková 106,

763 19 pošta Kašava

Výsledky přijetí budou zveřejněny na webu školy a na veřejně přístupném místě školy i obce do 15.6.2021.

Informace k zápisu do MŠ Držková ke stažení zde.

Žádost o přijetí do MŠ Držková ke stažení zde.

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy:

Znát své jméno a příjmení.
Umět si vyčistit zuby.
Spolupracovat při oblékání a svlékání.
Umět si říci, co chce nebo potřebuje.
Držet lžíci a umět se najíst.
Při jídle sedět u stolu.
Používat toaletu ( pleny nejsou přípustné).
Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.
Umět nazouvat a vyzouvat obuv.
Vysmrkat se a používat kapesník.
Umět pít z hrnečku a skleničky.
Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku.

Organizace

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 1. 2022
jasno 1 °C -3 °C
středa 19. 1. jasno 2/-4 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391