Obec Držková
Obec Držková

Přijímací řízení

Zápis dětí  k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2024/2025 

Na základě §34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Držková, okres Zlín, příspěvková organizace, kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Dle těchto kriterií bude postupovat ředitelka školy v případech, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu dle Rejstříkuškol a školských zařízení.

Pro děti, které k 31.8.2024 dovrší věku pěti let, je od 1.9.2024 předškolní vzdělávání povinné.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávánív MŠ zvolit individuální vzdělávání dle  § 34b školského zákona. Dítě je vzděláváno doma samo, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce je povinnen však přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň se žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nejpozději 3 měsíce předem před začátkem školního roku, to je do 31.5.2024.

 

ZÁPIS do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 16.5.2024  v době od 9:00 - 15:00h v budově MŠ Držková. Přijďte osobně, pokud možno i s Vašim dítětem - možnost prohlédnutí mateřské školy, práce s dětmi, seznámení s prostředím atd.

Žádost k přijetí obdržíte v MŠ v den přijímacího řízení nebo stáhnete na stránkách školy. Dále přineste k nahlédnutí rodný list dítěte, Váš občanský průkaz k předložení totožnosti. Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 577 467 528

Budeme se na Vás těšit!                                             ředitelka MŠ Držková   Mgr. Lucie Köglerová

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

K zápisu na školní rok 2024/2025 stanovuje vedení školy ve spolupráci  se zastupitelstvem obce Držková tato pravidla pro přijetí dětí:

1. Věk

Upozornění:  Dle změny zákona č. 561/2004 ( Školský zákon), § 34a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ je docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ( §34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Nově budou přijaty děti od dovršení 3 let k 31.8.2024 s tří měsíční zkušební dobou. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

2. Zdravotní stav

Přijaty budou děti, které mají splněno povinné očkování. U dětí nastupujících v posledním roce k povinné školní docházce není očkování ze zákona povinné.

3. Trvalý pobyt - spádová MŠ - předložit rodný list dítěte

Bude nutné předkládat rodný list dítěte. Děti, které mají trvalé bydliště v obci Držková a Vlčková mají přednostní přijetí.

4. Občanský průkaz zákonného zástupce k prokázání totožnosti

Při přijímacím řízení budou upřednostněny děti, které odpovídají stanoveným kritériím. Při shodnosti bodů rozhoduje ředitelka MŠ s přihlédnutím ke spádovosti obce a věku dítěte od nejstaršího k nejmladšímu.

Výsledky přijetí budou zveřejněny na webu školy, na veřejně přístupném místě školy i obce do 30 dnů od termínu přijímacího řízení, který stanoví MŠ - termín zveřejnění  do 15.6.2024.

Zápis do MŠ - plakát zde ke stažení.

Žádost o přijetí zde ke stažení.

 

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy:

Znát své jméno, příjmení a reagovat na něj.
Umět si vyčistit zuby.
Spolupracovat při oblékání a svlékání. 
Uklízet si po sobě hračky.
Umět si říci, co chce nebo potřebuje.
Držet lžíci a umět se najíst.
Při jídle sedět u stolu.
Používat toaletu (pleny nejsou přípustné).
Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.
Umět nazouvat a vyzouvat obuv.
Vysmrkat se a používat kapesník.
Umět pít z hrnečku a skleničky.
Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Držková, okres Zlín, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

Registrační číslo:                            65   přijat/a

                                                             66   přijat/a

                                                             67   přijat/a

                                                             68   přijat/a

                                                             69    přijat/a

                                                             70    přijat/a

                                                             71    přijat/a

                                                             72    přijat/a

                                                             73    přijat/a

                                                             74    přijat/a   

       

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje zákonnému zástupci doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou.

 

V Držkové  dne  7.6.2024

Mgr. Lucie Köglerová, ředitelka MŠ Držková

 

 

 

Organizace

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 11 °C
čtvrtek 20. 6. skoro jasno 22/8 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 27/13 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 23/15 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391