Obec Držková
Obec Držková

Historie

Sbor dobrovolných hasičů v Držkové byl oproti okolním sborům založen relativně pozdě, teprve v roce 1936. Do založení vlastního hasičského sboru pomáhali u četných požárů zdejších dřevěných usedlostí většinou sami sousedé, někdy byli přivoláni hasiči z Kašavy nebo z Vlčkové. Absence vlastních hasičů byla nejvíce pociťována ve třicátých letech minulého století. Série velkých požárů tehdy započala 1. července 1932, kdy do základů vyhořelo staré držkovské fojtství č. 8. V květnu následujícího roku zase z neznámé příčiny vyhořela paseka na Ščeprové, na jaře 1934 vyhořela chalupa č. 2 patřící Janu Horsákovi a v prosinci téhož roku lehla popelem i Bučkova paseka na Bílém kopečku. Snad právě z důvodu ochrany majetku a pomoci při živelných pohromách byl 27. září 1936 na ustavující schůzi založen sbor dobrovolných hasičů v Držkové. Do sboru se přihlásilo 22 členů činných a 18 připívajících. Prvním starostou sboru se stal Valentin Javořík, který tuto funkci vykonával až do roku 1953, a náčelníkem (velitelem) se stal učitel Josef Dvořáček. Spolek se s přičiněním náčelníka J. Dvořáčka pustil ihned do práce s chutí a nadšením, a to i při velmi omezených finančních možnostech obce. Z výtěžku sbírek po domech, pořádání divadelních představení, hasičských zábav a příspěvků členů byly pořízeny pracovní stejnokroje a později zakoupena stříkačka.

Zakládající členové SDH Držková v roce 1937

Zakládající členové SDH Držková v roce 1937

Nově založený sbor musel hned na začátku své činnosti prakticky ukázat svou zdatnost. Zřejmě neopatrností dětí byla 27. května 1937 zapálena sláma na dvoře u Zuzaníků č. 5. Díky rychlému zpozorování mohla poprvé nová stříkačka zabránit zhoubnému požáru. Takové štěstí už neměla Fialova paseka na Sýkornici, která v noci ze 7. na 8. června 1937 pro špatný přístup a nedostatek vody vyhořela do základů. Stejný osud potkal za tři neděle i paseku Františka Zuzaníka na Skalách č. 36. Jak již bylo zmíněno, první stříkačku sbor zakoupil v první rok své existence a to přesněji 7. května 1937. Ruční čtyřkolová zánovní stříkačka s lucernami na svíčku a s výkonem 260 litrů za minutu (při 60 dvojzdvizích) vyšla sbor na 7.812 korun. Stříkačka byla slavnostně posvěcena P. Antonínem Markem 6. června 1937 za velkého účasti lidí z okolí a několika sousedních hasičských sborů. Kmotrou se stala řídící učitelka Františka Jančíková-Minaříková, která sama věnovala na stříkačku 1.000 korun.

 

Slavnoství svěcení nové ruční čtyřkolové stříkačky 6. června 1937

Slavnoství svěcení nové ruční čtyřkolové stříkačky 6. června 1937

V létě roku 1938 byla postavena potřebná hasičská zbrojnice s dřevěnou věží podle plánů stavitele Pavla Hvozdenského z Hvozdné. V průběhu druhé světové války museli členové sboru zajistit v obci denní pohotovost a také se konalo mnoho cvičení se stříkačkou, aby byl sbor schopen vyhovět požadavkům na něj kladených. Také výstroj a výzbroj musela být uchovávána v perfektním stavu. Tu kontroloval bratr zbrojíř Josef Červenka, také prováděl zkoušky stříkačky a přezkoušel stavy žebřů u domů v celé obci. V červenci 1949 byly v Držkové poprvé zavedeny požární žňové hlídky. Hlídku tehdy konal každou noc po dobu žní vždy jeden hasič a jeden občan. V roce 1952 musel být sbor dobrovolných hasičů přejmenován na „místní jednotu československého hasičstva“ a rozdělen na část „členstvo jednoty“ a na „požární sbor“. Jednota tehdy vedla spolkovou, zábavní a kulturní činnost a výchovu dorostu. Výkonní hasiči pak tvořili požární sbor. Ruční čtyřkolová stříkačka sloužila sboru až do roku 1953, kdy byla 19. července slavnostně sboru předána nová dvoukolová motorová stříkačka (stříkačka obec vyšla na 160.000 korun). Po slavnosti spojené s požárním cvičením se pak konala taneční zábava v hostinci u Kolaříků. Kromě pomoci při požárech a jiných živelných pohromách podle hasičského motta Bohu ke cti, bližšímu ku pomoci tvořili vždy hasiči v obci také kulturní složku. K získání finančních prostředků pořádal sbor častá divadelní představení, kupříkladu v roce 1954 secvičili členové sboru divadelní hru Matka a hru Chudák manžel. Pro držkovské občany i ty přespolní pořádali hasiči množství zábav a výletů a to až 6 zábav ročně (končinová, pomlázková, předhodová, hodová…) někdy i v obou hostincích v obci současně.

Cvičení před hasičskou zbrojnicí v Držkové 40. léta

Cvičení před hasičskou zbrojnicí v Držkové 40. léta

V neděli 24. června 1966 probíhaly v Držkové oslavy 30 let trvání sboru, na které dorazili všichni žijící zákládající členové, a v hostinci po slavnostní schůzi byla uspořádána výstava amatérských obrazů a výtvarných prací členů hasičského sboru. Další slavnost sbor pořádal v roce 1970 při příležitosti svěcení nové motorové požární stříkačky. Ta byla posvěcena před držkovskou kaplí P. Antonínem Andrýskem, kmotrou se stala Františka Tomečková z Teplice, která věnovala sboru darem 500 korun. Za dobu trvání sboru dobrovolných hasičů v Držkové mělo na činnost sboru vliv několika osobností, které nezištně a z vlastní iniciativy příkladně pracovali a obětovali sboru mnoho času. Ze zakládajících členů nutno zmínit Josefa Dvořáčka a Valentina Javoříka, později to byl třeba Josef Horsák nebo Rostislav Macík. Posledně jmenovaný vymyslel a uspořádal pod hlavičkou SDH v prosinci 1997 první Živý betlém, který se v Držkové pořádá dodnes. Náš sbor se pravidelně účastní okrskových a jiných hasičských soutěží, kde obvykle platí za silného soupeře. V roce 1966 se probojovalo družstvo držkovských žákyň až do okresního přeboru, kde vyhrálo třetí místo a získalo čestné uznání. V roce 2001 byla přerušena (z důvodu porouchání stříkačky) unikátní šňůra 17 let, co nebylo družstvo mužů poraženo na okrskové soutěži.

Dnes má sbor celkem 55 členů o věkovém průměru 32 let. Sbor dobrovolných hasičů disponuje cisternovým vozem Tatra CAS 32 T 138 (r.v.1966), který zprvu sloužil jako zásahové vozidlo přímo v podniku Tatra v Kopřivnici, hasičským vozem Transporter DA VW (r.v.2005), který byl pořízen a slavnostně posvěcen 23. října 2011. Dále sbor vlastní přenosnou stříkačku PSM 12 - 1200l/min (r.v.1974), plovoucí čerpadlo Honda a jiné pracovní prostředky (zásahové obleky, boty, přilby…), ale také svůj prapor, pořízený a slavnostně posvěcený na hodové mši v Držkové 29. září 2013. Každý nový rok začíná sbor výroční valnou hromadou, v únoru následuje pořádání tradiční končinové obchůzky. V květnu se místní družstva žáků, dorostů a mužů účastní okrskové hasičské soutěže, v červnu pak probíhá tábor mladých hasičů celého okrsku v rekreačním zařízení na Rusavě. V létě pořádá místní sbor několik akcí (fotbalový turnaj, dětský den), v prosinci uspořádají hasiči mikulášskou obchůzku a tradiční Živý betlém.

Vedoucí funkcionáři v historii SDH Držková:                         

Starosta:

1936-1953           Valentin Javořík

1953-1957           Jan Krčma

1957-1964           Arnošt Krčma

1964-1971           Vladimír Javořík

1971-1975           Bohumil Flám

1975-1976           Karel Krčma

1976-1977           Bohumil Flám

1977-1979           Alois Zuzaník

1979-1981           Jan Krčma

1981-1989           Josef Horsák

1989-1995           Rostislav Macík

1995-1997           Jaromír Šála

1997-2001           Rostislav Macík

2001-2003           Zdeněk Minařík

2003-2005           Radomír Zbranek

2005-2007           David Kögler

2007-2013           Martin Marušák

2013-dosud          David Flám

Velitel:

1936-1947           Josef Dvořáček

1947-1950           Rudolf Havlík

1950-1956           Jan Křížan

1956-1968           Bohuslav Flám

1968-1969           Rostislav Šarman

1969-1972           Antonín Nevola

1972-1973           Josef Marušák

1973-1975           Alois Zuzaník

1975-1976           Lubomír Krčma

1976-1979           Rudolf Chudárek

1979-1984           Zdenek Kegler

1984-1989           Rostislav Macík

                            Zdeněk Minařík

1995-1998           Radomír Zbranek

1998-2001           Jan Chudárek

2001-2006           Petr Šarman

2006-2007           Radomír Zbranek

2007-2014           Martin Křižka

2014-2019           Lukáš Marušák

2019-dosud         Ondřej Minařík

Organizace

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
zataženo 16 °C 10 °C
čtvrtek 30. 5. oblačno 21/9 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 17/8 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 19/7 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391