Obec Držková
Obec Držková

Připojení nemovitosti k místní komunikaci

Připojení sousední nemovitosti ke komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno „přímé napojení“ pozemků (stavebních parcel), případně staveb (např. garáže) na komunikaci za účelem zajíždění a vyjíždění vozidel.

Zřízení nového připojení a též úpravu stávajícího připojení povoluje příslušný silniční správní úřad. V případě připojení na místní komunikaci je to obec s pověřeným obecním úřadem - Obecní úřad Držková. Pokud se jedná o připojení na silnici II. nebo III. třídy - pověřeným úřadem je obecní úřad s rozšířenou působností (Magistrát města Zlína).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci je oprávněn podat vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti (fyzická nebo právnická osoba).

Jaké doklady a podklady musíte mít s sebou

1. zjednodušená projektová dokumentace sjezdu – situování, vzdálenost od sousední hranice pozemku, šířkové uspořádání, odtokové poměry komunikace a povrchu sjezdu, sklonové poměry, situace rozhledových poměrů, řez sjezdem, zakreslení stávajícího dopravního značení, stromoví a jiných překážek v místě navrženého sjezdu nebo rozhledových poměrů nutných k odstranění nebo přeložení apod., doložka zpracovatele, že navržený sjezd vyhovuje stanoveným technickým podmínkám (informace pro projektanta* – technické podmínky pro připojování sousedních nemovitostí na komunikace jsou stanoveny ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 12, v případě řešení sjezdu přes chodník je nutno zpracovat úpravu chodníku v místě sjezdu podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., změna č. 492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, příloha č. 1)

*projektant musí být autorizovaná osoba ve smyslu zákona  č. 360/1992 Sb. v platném znění.

2. kopie předchozího souhlasu vlastníka místní komunikace

3.kopie předchozího souhlasu Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín - úsek dopravního inženýrství, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01  Zlín (tel: 974 666 578 por. Zdeněk Kratochvíla, DiS; 974 666 258 por. Jaroslav Pastyřík, DiS.).

4. kopie katastrální mapy

5. kopie výpisu z katastru nemovitostí

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o povolení připojení nemovitosti ke komunikaci jsou  k vyzvednutí či k přímému vyplnění na OÚ Držková, případně ke stažení v závěru této stránky.

 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání povolení k připojení sousední nemovitosti ke komunikaci činí 500,- Kč. Úhrada poplatku je požadována ještě před vydáním povolení a je nutno ji prokázat předložením potvrzení o zaplacení.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, u složitých případů max. 60 dnů. Předpokladem je však doložení všech potřebných dokladů ze strany žadatele.

 Další (dotčení) účastníci řízení

  • Policie České republiky,
  • vlastník (příp. správce) dotčené pozemní komunikace

Úřad

Plakáty na akce

Sběr železa 2021

Pohádky a pověsti z Držkové

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
1
13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, sobota 19. 6. 2021
jasno 29 °C 17 °C
neděle 20. 6. slabý déšť 29/17 °C
pondělí 21. 6. slabý déšť 26/18 °C
úterý 22. 6. slabý déšť 28/17 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391