Obec Držková
Obec Držková

1/2021 - Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Držková. 

Ve vyhlášce jsou uvedeny jednotlivé druhy komunálních odpadů, které se třídí. Dále je zde popsáno, kde se odpad shromažďuje a jak se odváží. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška obce č.1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru a přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Držková ze dne 28. 11. 2019.

Vyhláška byla schválena na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Držková dne 16.12.2021 pod č.j. VII/2021/6.

Obecně závazná vyhláška ke stažení zde.

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kopie roubené zvonice z Vlčkové

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391